Címke

Cimkékszocializáció

Szocializáció a japán iskolarendszerben

Az elsőként 2000-ben végrehajtott PISA-felmérés eredményei alapján a japán oktatási rendszer nemzetközi szinten sikeresnek és hatékonynak mutatkozik, amit további felmérések is megerősíteni látszanak. Mégis, miféle hatékonyságról és sikerről van itt szó? Valóban siker és hatékonyság ez? Mik a jellemzői a japán rendszernek? Mi az oka annak, hogy a diákok ilyen kiegyensúlyozottan jól teljesítenek? Egyáltalán, miről is beszélünk, amikor a japán oktatást emlegetjük? A szerző ezekre a kérdésekre igyekszik megtalálni a választ. Sorozatunk ötödik részében azt járjuk körül, milyen szerepet játszik az iskola a japánok szocializálódásában. >>

A japán oktatás szerkezete

Az elsőként 2000-ben végrehajtott PISA-felmérés eredményei alapján a japán oktatási rendszer nemzetközi szinten sikeresnek és hatékonynak mutatkozik, amit további felmérések is megerősíteni látszanak. Mégis, miféle hatékonyságról és sikerről van itt szó? Valóban siker és hatékonyság ez? Mik a jellemzői a japán rendszernek? Mi az oka annak, hogy a diákok ilyen kiegyensúlyozottan jól teljesítenek? Egyáltalán, miről is beszélünk, amikor a japán oktatást emlegetjük? Ezekre a kérdésekre igyekszik a szerző válaszokat találni. A Japánról szóló sorozatunk második részében a japán oktatás szerkezetéről olvashatnak. >>

Nem tudnak veszíteni a fiatalok

Nem igazán tudnak sportemberekként viselkedni a brit fiatalok, ha elveszítenek egy-egy mérkőzést. Friss helyi felmérés szerint a nézők között helyet foglaló szüleik magatartása is kifogásolható. >>

A mese által kikövezett út

A gyerekek figyelmét leginkább az olyan történetek kötik le, amelyek felkeltik a kíváncsiságukat és szórakoztatják őket. De ezek csak akkor lesznek rájuk igazán hatással, ha beindítják képzeletüket, fejlesztik intellektusukat, ha utat mutatnak nekik bonyolult érzelmeik között, vagy ha elviselhetőbbé teszik félelmeiket és vágyaikat – vagyis megoldást mutatnak a problémáikra. Az igazán jó mese megmozgatja a gyermek személyiségének minden aspektusát.  >>

Kamaszkori lázadásom néhány tanulsága

A kamaszkor egyik legérzékenyebb periódusa, mikor a gyerekek elkezdenek az iskolán kívül, maguk által szervezett programokon részt venni. Ez általában nagy érzelmi viharokat kavar, és komoly konfliktusokat okoz a szülőkkel. >>

Az Asperger szindróma

Az Asperger szindrómás gyerekeknek hiányoznak a kapcsolatteremtéshez, beszélgetéshez szükséges készségeik, és nem képesek az empátiára; ugyanakkor meglepően élénken érdeklődnek valamilyen különleges téma iránt. Gyakran szokatlan a nyelvhasználatuk, a mozgásuk pedig esetlen, koordinálatlan. >>

Vissza a nádpálcához?

Az esti órákban nem bírtam a gyerekeimmel, de az örökös fegyelmezés helyett jobbnak láttam egy nagy hancúrozásra invitálni őket, hogy kiereszthessék a fáradt gőzt. A hancúrozás után, mintegy levezetésként, viccelődve kérdeztem meg elsős fiamtól, hogy a tanító néni mit tesz velük, ha nem fogadnak szót, volt-e már sarokba térdepeltetés. A fiam, még a kölkös játék hevében, derűsen válaszolta, hogy egyszer a Gézának az osztály elé a sarokba kellett guggolnia... >>

Én és az osztálytársaim 2.

Hogy feleltél? Hányas lett a dolgozatod? Milyen lett a bizonyítványod? Megannyi gyakran elhangzó szülői kérdés. De vajon hány anya vagy apa kérdezi meg a gyerekét arról, hogy vannak-e barátai, egyáltalán hogyan érzi magát az osztályában. Pedig ezek azok a kérdések, amelyek a gyerekeket igazán foglalkoztatják. "Részletek Benjámin naplójából" című sorozatunkban fiatalok írnak az élet dolgairól, ahogyan ők látják. A téma ezúttal a kamaszok közötti véd- és dacszövetség. >>

Társas erőviszonyok a kamaszkorban

Mindannyiunk számára ismert jelenség, hogy a kisiskolás gyermekek milyen imádattal tudnak tanítójukra felnézni, aki nemcsak tévedhetetlen, de még a „szülői trónt” is sokszor bitorolja. És a gyereket cseppet sem zavarja ez a kiegyenlítetlen kapcsolat... Nem így a kamaszkorban, amikor egyszeriben roppant zavaróvá válik a gyermeket a felnőttől elválasztó alá- fölérendeltség. >>

A Kölöknet kiadója a Netvestor Kft. © Minden jog fenntartva

.