CsaládCsaládi szerepekSzülő

Júniusban Választó Értekezlet!

Szülők a Közoktatás-politikai Tanácsban

A Közoktatás-politikai Tanács az oktatási miniszter döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő testülete. Állást foglalhat és javaslatot tehet a közoktatást érintő bármilyen kérdésben, kivéve az alkalmazottak munkaviszonyát. A testületben négy képviselővel jelen vannak a szülői szervezetek is. Kik és hogyan választhatnak?

A közoktatás-politikai tanácsba négy -négy tagot delegálnak az országos pedagógus szakmai szervezetek, az országos pedagógus szakszervezetek, az országos szülői szervezetek, az országos diákszervezetek, a helyi önkormányzatok érdekképviseleti szervezetei, az országos kisebbségi önkormányzatok és a nem állami, nem önkormányzati iskolafenntartók. Az oktatási minisztérium, és az oktatáshoz kapcsolódó más ágazatok (például a mindenkori ifjúságért felelős ágazat) egy-egy képviselőt delegál a testületbe.

2009. június 16-án az Oktatási és Kulturális Minisztériumban Választó Értekezletet tartanak a szülői szervezetek számára, mivel a szülői delegáltak mandátuma ebben az évben lejár. A választásban azok a szülői szervezetek vehetnek részt, amelyek március 31-ig bejelentkeztek a Közoktatás-politikai Tanács titkárságán

A választásban részt vevő szervezetek: Ábécé Egyesület a Gyermekekért, Fővárosi Szülők Országos Egyesülete a Gyermekekért, Gyermekeiket Egyedül Nevelő Szülők Országos Egyesülete, Magyarországi Szülők Országos Egyesülete, Országos Szülői Szervezetek Egyeztető Fóruma, Szülők a Hallássérült Gyermekekért, Szülők Egyesület a Gyermekekért

:

A Közoktatási törvény a Közoktatás-politikai tanácsról

97. § (1) A Közoktatás-politikai Tanács az oktatásért felelős miniszter közoktatás-politikai döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő testülete. A Közoktatás-politikai Tanács a (2) bekezdésben felsorolt bármely tagjának kezdeményezésére jogosult állást foglalni, javaslatot tenni - a közalkalmazotti jogviszonnyal és a munkaviszonnyal kapcsolatos érdekegyeztetés körébe tartozó kérdések kivételével - a közoktatást érintő bármilyen kérdésben.
(2) A Közoktatás-politikai Tanács tagjai
a) az országos pedagógus szakmai szervezetek,
b) az országos pedagógus szakszervezetek,
c) az országos szülői szervezetek,
d) az országos diákszervezetek,
e) a helyi önkormányzatok érdekképviseleti szervezetei,
f) az országos kisebbségi önkormányzatok,
g) a nem állami, nem önkormányzati iskolafenntartók,
négy-négy, továbbá
h) az oktatásért felelős miniszter és más, az oktatásban érdekelt miniszter, központi államigazgatási szerv egy-egy
delegált képviselője.
(3) A (2) bekezdés alkalmazásában pedagógus szakmai szervezeten, szülői szervezeten, diákszervezeten azt a szervezetet kell érteni, amely - alapszabályának és bírósági nyilvántartásba vételének igazolásával - a Közoktatás-politikai Tanács titkárságán az adott év március 31-ig bejelentkezett.
(4) A Közoktatás-politikai Tanács megválasztja tisztségviselőit, meghatározza működésének rendjét.
(5) A Közoktatás-politikai Tanács munkáját titkárság segíti. A Közoktatás-politikai Tanács működéséhez szükséges feltételekről az oktatásért felelős miniszter gondoskodik (...)

 

Az OKM közleménye itt olvasható.

2009 június 10. Kölöknet

 
Kölöknet hozzászólások  
(1 hozzászólás) 
2009 június 11.
 
Jó lenne tudni, hogy mit tettek a szülői szervezetek eddig a Közoktatáspolitikai Tanácsban. A fenti írásból kiderül, hogy eddig is voltak ott delegáltak. Honnan lehet konkrétumokat megtudni arról, hogy mit képviseltek, mit értek és mit nem értek el? Ha már egyszer vannak nekünk, azaz a szülőknek küldöttei egy ilyen roppant fontos helyen.
Kölöknet hozzászólás
aláírás