ExtraMódszergyűjtemény

A projektmódszer

A tanulók érdeklődésére, a tanárok és a diákok közös tevékenységére építő módszer, amely a megismerési folyamatot projektek sorozataként szervezi meg:
Komplex feladatok, melyek középpontjában egy gyakorlati természetű probléma áll,  a tanulók a témát széles körű történeti, technikai, gazdasági összefüggésben dolgozzák fel→ ezért a módszer a hagyományos iskolai tantárgyi rendszer fellazítását igényli (nagyfokú szabadság), a probléma megoldására, a tanulók szükségleteire és érdeklődésére kell épülnie, a cél sosem a tanulás, hanem valamilyen konkrét cél, produktum, a tanulás ehhez csak eszköz.

 
XGyerünk, anyukám! - Teakiadó