CsaládKonfliktus

Mindennapi Pszichológia

Az alulteljesítés ördögi köre

A digitális kor gyermekei, a mai iskolások képekben gondolkodnak, gyors döntéseket hoznak, egy időben sok információt képesek kezelni. Mégis sokan közülük nem tudnak vagy nem akarnak képességeiknek megfelelő szinten teljesíteni az iskolában...

Tudna, ha akarna... írja a Mindennapi Pszichológia című folyóiratban Gyarmathy Éva,  feltárva, hogyan keverednek a gyerekek az alulteljesítés ördögi körébe.

A szülők és a tanárok a szerző szerint azt látják, hogy a gyerek nem tanul, nem hajlandó semmi erőfeszítésre, motiválatlan, menekül a kihívások és a felelősség elől, visszahúzódó vagy éppen ellenséges, agresszív, ráadásul sokszor önelégültnek látszik. Ez lenne a kamaszkor? A gyerekek mindig kamaszodtak, de most szinte járványszerű az alulteljesítés: a fiataloknak egyre nagyobb hányada messze képességei alatt teljesít az iskolában.

A diákok ugyanis az iskola kapuján belül, illetve az iskolán kívül teljesen különböző világba kerülnek. Az iskolában a digitális kort megelőző módszereket és eszközöket alkalmaznak, és „digitális bevándorló” gondolkodásukkal a tanárok is nagyon eltérnek tanítványaiktól. A gyerekek otthon és baráti körben a „digitális bennszülött” agyuknak megfelelő módon kommunikálhatnak, szerezhetnek információt – az iskolában azonban nem boldogulnak, s a nem megfelelő oktatás folyamatosan kudarcra kárhoztatja őket.

A sorozatos sikertelenség egy ördögi kör kialakulásához vezet. A sok kudarc okozta frusztráció szorongást és agressziót szül. A kudarcok az önértékelést is veszélyeztetik, az énképet pedig védeni, s a kellemetlen feszültséget mindenképpen csökkenteni kell. Ennek legbiztosabb módja a kudarcérzés megszüntetése – az erőfeszítések kerülése révén. Ha pedig valaki nem tesz erőfeszítést valaminek az elérésére, akkor nem is szembesülhet saját elégtelenségével. A kudarc tehát nem az egyén képességeinek gyengeségéről szól, hanem az erőfeszítés hiányáról. A lustaság mint tulajdonság sokkal kevésbé terheli meg az énképet, mint a képességbeli hiányosságok...

:

 

A további izgalmas összefüggéseket feltáró teljes cikk a Mindennapi Pszichológia december 10-én megjelent 4. számában olvasható.

 

Az alulteljesítésből odafigyeléssel, a változtatási lehetőségek megismerésével, a hiteles és nyílt kommunikációval lehet kikeveredni. A mai tizenévesek nem lustábbak és főleg nem butábbak, mint a korábbi nemzedékek, csak másképpen okosak. Nem a korábbi sikertelenséget okozó helyzetek erőltetésével, az elvárások csökkentésével, szidással és manipulációkkal, hanem a képességeiknek megfelelő tanulási módszerekkel, odafigyeléssel, számukra elfogadható elvárásokkal és teljesítményeik elismerésével tehetjük sikeresen teljesítő diákokká – s majd felnőttekké – őket.

 
Kölöknet hozzászólások  
(3 hozzászólás) 
2010 január 17.
ila35
Csak mint anya tudok hozzászólni. Gyakorlati tapasztalatommal, és aktivitásommal. Nekem ez a családomban úgy működött, hogy a gyermeket előre vittem három anyaggal a tanrendet illetően. Nem volt könnyű. Viszont, mikor az iskolában már érdeklődő tekintettel nézte, hogy már ismeri az anyagot, majd rögtön hozzá is szólt. Aztán otthon már csak ismételte már másodjára az anyagot, de a feladat is logikusan megoldhatóvá vált. Nálunk ez vált be. Mind két fiam az évelsők sorában állt az évzárókon. Kinek mi válik be otthon. Tény, a harmadik alkalommal érezték, nem játék, maga a valóság, és kis hozzáállás kérdése volt csupán. Élvezték, hogy ők ezt meg tudják csinálni, mig a többiek lassan döcögtek mögöttük.
2010 január 14.
(szerk.)
Javaslom mindenkinek, akinek tetszett a problémafelvetés, hogy olvassák el a Mindennapi Pszichológiában a fenti kivonatnál sokkal árnyaltabb képet közvetítő, teljes cikket. Érdemes :))
2010 január 14.
Dr. Kronstein Gábor
Gyarmati Éva mások után sokadjára rámutat: a nevelési/oktatási kudarcot a pedagógus személyre szóló figyelemmel, képességfejlesztő tanulási módszerekkel,személyhez igazított elvárásokkal és elismeréssel tudja elkerülni.Többségük pedagógiai kultúrája azonban még nem tart itt, jórészt az oktatáspolitika híbájából.Okos írások önmagukban pl. a szakképzés területén még csak meggyorsítani sem tudják a szemléleti és módszertani korszerűsödés kínkeservesen lassú folyamatát. Egészen más változtatásokra van szükség, amelyek egy része nem is tanügyi jellegű. A cikk jelen körülmények között kissé fölmenti a diákokat és nem teljesen igazságos a pedagógusokkal szemben. A felelősség megosztása tehát kissé aránytalan, s a megoldás irányába mutató elgondolások is kissé a levegőben lógnak. De ezt Gyarmati Éva nálam sokkal jobban tudja.
Kölöknet hozzászólás
aláírás

XMi bántja a gyerek lelkét? - Teakiadó