CsaládTabu

Sok fiatalnak szórakozás az erőszak

A gyerekbűnök rejtve maradnak

Sajtótájékoztatón mutatta be Látens fiatalkori devianciák című kötetét az Országos Kriminológiai Intézet. A kutatók felhívták a figyelmet arra, hogy mind a drogok és alkohol kipróbálása, mind az első bűncselekmény elkövetése fiatalabb életkorra tolódott.

A kutatás kitért a fiatalok drog- és alkoholfogyasztására, a bűnelkövetésben való érintettségre, az internethasználattal összefüggő jogsértő magatartásokra és általában az erőszakkal kapcsolatos attitűdökre. Figyelemre méltó eredmény, hogy a fiatalok jelentős csoportja képvisel elfogadó véleményt az erőszakkal szemben: részben szórakozásnak, részben az érvényesüléshez szükséges magatartásnak tartják az erőszakos megnyilvánulásokat.

Drog- és alkoholfogyasztás

Korábbra tolódott a drogok kipróbálásának időpontja: azok között, akik fogyasztanak drogot, az első szerhasználat jellemzően már 14 éves korban megtörténik. Jelentősen különbözik a drogot kipróbáló diákok aránya a szakiskolások, illetve a szakközépbe és gimnáziumba járó diákok között. Míg a szakiskolások közül minden ötödik, az utóbbi csoportból alig több mint minden tizedik diák próbálja ki a drogot.

Aggasztóbb a helyzet az alkohol tekintetében: a megkérdezett diákok 78,7%-a számolt be arról, hogy fogyasztott már alkoholt. 57%-uk ivott sört vagy bort 12 éves kora előtt, sőt több mint 30%-uk ebben az életkorban tömény szeszt is fogyasztott már. A gyerekek közül a legtöbben szülőkkel vagy felnőttekkel együtt italoznak; a fiatalok drogfogyasztására ugyanakkor a felnőttek előtt a legritkább esetben derül fény.

Bűnelkövetés

A válaszadó gyerekek 5 százaléka számolt be arról, hogy követett már el vagyon elleni bűncselekményt, ami a legtöbbjük esetében lopást jelent. Az iskolások 0,7 százaléka vallotta be, hogy vett már részt rablásban, és 2,3%-uk számolt be súlyos testi sértésről. A bűnelkövetés tekintetében a lányok felzárkóztak a fiúk mellé: egyre több a fiatal lány elkövető, s számarányuk ebben a korcsoportban magasabb, mint a női elkövetők aránya az össz bűnözésen belül. Azok a fiatalok, akik a bűnelkövetésben érintettek, általában már 12-13 éves korukban részt vesznek az első bűncselekményben.

Számítógéphasználat

Érdekes eredmény, hogy a megkérdezettek 84%-ának van otthon számítógépe, míg ugyanez összességében a magyar háztartásoknak csak harmadrészéről mondható el. Vagyis úgy tűnik, a középiskolások szülei éppen a gyermek szükséglete miatt szerzik be a számítógépet. A használattal kapcsolatban a fiatalok 50,9%-a számolt jogvédett anyag letöltéséről. Érdekes, hogy ezt többségük a szülővel együtt tette. 7,8%-uk pedig tört már be illetéktelenül internetes szerverekre, vagyis az elterjedt szóhasználattal "hackerkedett".

Értékvilág

Feltűnően elfogadó a kutatásban megkérdezett fiatalok erőszakkal kapcsolatos attitűdje. Részben az érvényesüléshez szükséges magatartásnak, részben pedig szórakozásnak (vagyis nem bűncselekménynek) látják és élik meg az erőszakos megnyilvánulásokat. A fiatalok jelentős csoportja számára valóban a mindennapok része az erőszak: 10,4%-uk hordott már magával fegyverként használható tárgyat (láncot, kést, botot stb.), és 17,4%-uk vett már részt csoportos verekedésben.

:

Gyerekvilág számokban

A kiskamaszok szokásairól és gondolkodásáról bőveb- ben itt olvashatnak.

 

A legfontosabb pozitív értékek tekintetében a legtöbben az egészséget, a családi békét és családi jólétet választották. Elgondolkodtató, és pedagógiai üzenetet is hordoz, hogy a nagyobb bűncselekményeket - betöréses lopást, autólopást - elkövető fiatalok legfontosabb értékként az életcél megtalálását jelölték meg a.

Ki tud róla?

Fentiek arról tanúskodnak, hogy az iskolások közül sokan és sokféle devianciában érintettek. A kutatás eredményei szerint a legkevésbé a pedagógusok tájékozottak ezekről az esetekről: csak az események 7%-áról szereznek tudomást. A rendőrség számára valamivel több eset derül ki, ám a leggyakrabban a szülők értesülnek a deviáns cselekedetekről. Azonban büntetést, a fiatalok elmondása szerint, csak az esetek 7%-ában kapnak...

Mi a teendő?

Bár ezzel a kutatással az iskolába nem járó, s így a devianciák által fokozottan veszélyeztetett csoportot nem érték el, az eredmények így is útmutatást adnak a beavatkozás lehetséges útjairól.

Sokszor, sok helyen felvetődött a büntethetőségi korhatár 14 évről 12 évre való leengedése. A kutatók szerint azonban a megoldást nem ez, hanem a bűnmegelőzési programok fiatalabbakra való kiterjesztése jelentheti.

(A 30 országban zajló ISRD2 kutatás részeként végzett vizsgálatban a kérdőíveket 103 általános-, szakiskola-, szakközépiskola és gimnázium 2219 diákja töltötte ki, 2006 tavaszán.)

 

 

 

 

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás