ÉletmódSzabadidőProgram

Magyarországi siker az OECD CERI kreatív programjában

„A kreativitás és kritikai gondolkodás fejlesztése egyértelműen lehetséges bármilyen szaktantárgy normál tanórai keretében”

OECD: A gazdasági versenyképesség fő motorja a kreativitás és kritikai gondolkodás

Budapest, 2020. február 20. - 2020 januárjában lezárult az öt évet felölelő, kreativitás mérésére és fejlesztésére irányuló az OECD CERI Kreativitás és Kritikai Gondolkodás Fejlesztése és Mérése az Iskolában Projekt[1].

 

Kettős célja volt az OECD projektnek, amelyben 11 ország vett részt:

  • egyrészt, hogy a kreativitást és kritikai gondolkodást fejlesztő eszközcsomagot adjon a pedagógusok kezébe
  • másrészt, hogy a 2021-es PISA vizsgálatba a kreativitást mérő feladatsorok kerülhessenek be

A nemzetközi kutatás Magyarországon végzett felmérés két fordulójában mintegy 9 település 16 iskolájában 838 általános iskola alsó tagozatos és 817 felső tagozatos tanulót kérdeztek meg. A program magyar résztvevője a Kreatív Partnerség Magyarország program volt, a T-Tudok oktatáskutató intézmény fejlesztési programja. A nemzetközi projektben való részvételt a Pécsi Tudományegyetem és az Oktatási Hivatal is támogatta.

Amik leginkább hiányoznak a mai munkavállalókból

A kreativitás és kritikai gondolkodás kompetenciák azért kerültek az OECD fókuszába, mert több kutatás is bizonyította (például Világgazdasági Fórum), hogy a gazdasági versenyképesség fő motorjai éppen ezek a területek, viszont a munkáltatók visszajelzése alapján ezek hiányoznak leginkább a mai munkavállalókból.

Magyarországi siker az OECD CERI kreatív programjában

Mérés mellett fejlesztés is zajlott

Ez az első olyan OECD CERI projekt, amelyben az OECD nem pusztán mérést és értékelést, hanem fejlesztést is végzett. Így létrejött:

  • egy olyan módszertani programcsomag, ami segíti a pedagógusokat a kreativitás fejlesztésében
  • létrejött egy applikáció, amely képessé teszi a pedagógust arra, hogy kreativitás és kritikai gondolkodás fejlesztő tevékenységét, valamint a tanulók ez irányú fejlődését folyamatosan monitorozhassa az osztálytermi munkája során

Magyarországon a pedagógiai keretrendszer fejlesztése mellett két tanévben (14 iskolában 780 alsó tagozatos és 754 felső tagozatos tanuló) bemeneti és kimeneti kérdőíves felmérésre is sor került a programban résztvevő Kreatív Partnerség programot alkalmazó és a keretrendszert is alkalmazó, valamint egyik eszközt sem alkalmazó kontroll iskolákban.

A magyarországi projekt esetén kiemelendő, hogy a kreativitás fejlesztése nagymértékben a hátrányos helyzetű iskolákra fókuszált. A magyar kreativitást fejlesztő program a mérési eredmények tükrében sikeresnek mondható.

A program eredményei

A KP Programot és/vagy a pedagógiai keretrendszert (rubric) használó iskolákban:

  • az alsó tagozatos diákok körében szignifikánsan növekedtek a matematika pontszám eredmények a vizsgált időszakban a kontrollcsoporthoz képest
  • ugyanígy szignifikáns változást érzékeltek a tanulók a tanári viselkedésben
  • megnövekedtek a kiscsoportos, illetve a több jó megoldást is megengedő feladatok a matematika órákon
  • a lányok esetében szignifikáns javulás volt tapasztalható a kreativitásra utaló több megoldás feltételezését igénylő ún. divergens feladatok megoldása esetében

Magyarországi siker az OECD CERI kreatív programjában

Németh Szilvia, oktatáskutató, a program magyarországi koordinátora elmondta:

„A nemzetközi projekt egyértelműen megmutatta, hogy a kreativitás és kritikai gondolkodás fejlesztése egyértelműen lehetséges bármilyen szaktantárgy normál tanórai keretében. Ehhez arra van szükség, hogy ez a fejlesztési szempont folyamatosan képviselve legyen az óratervezésnél. Az ún. kreatív pedagógiai módszertan alkalmazása nagymértékben megtérül, hiszen bármilyen tantárgyról legyen is szó, a gyerekek érdeklődése megnő, és azok is örömüket lelik a munkában, akik korábban nem lelkesedtek az adott tantárgy tanulása vagy az iskola iránt. A programban résztvevő egyik tanuló visszajelzése szerint kiderült, hogy a tanulás is lehet izgalmas és kockázatos, nemcsak a videojáték”.

A Kreatív Partnerség Magyarország honlapja: https://kreativpartnerseg.hu/

Facebook oldala: https://www.facebook.com/kreativpartnerseg/

A projektről készült könyv és a keretrendszer, valamint a ráépülő segédanyagok elérhetők az alábbi linken:

https://www.oecd.org/education/fostering-students-creativity-and-critical-thinking-62212c37-en.htm

 

 
Címkék: program

Kölöknet hozzászólás

aláírás
 
X Karácsonyi könyvvásár