ÉletmódSzabadidőünnep

Láthatatlan örökségünk

Hagyomány és ünnep a családban

„Apám, nagyapám és én is fontosnak tartjuk az ünnepek nagy családi közösségben való átélését. Ilyenkor mindannyian együtt vagyunk, közösen játszunk, eszünk, beszélgetünk. A konfliktusok ilyenkor elsimulnak, lehetőség van a megbocsátásra is” – mondta egy férfi nemrég egy családterápiás foglalkozáson. De ezeket a mondatokat sokunk ugyanígy elmondhatta volna...

A családi hagyományok generációkon átívelő, tudatosan ápolt, fenntartott szokások, amelyek tükrözik a család érték- és normarendszerét. Ezek a tradíciók jellegzetes, egyéni színezetű családi rituálékban nyilvánulnak meg, melyek a család összetartozását, sajátos identitását erősítik. Ugyanakkor a rituálék leképezik és meghatározzák a családon belüli szerepeket, viszonyokat is (ki kap először a közös étkezésnél, kinek mi a szerepe egy születésnap megünneplésében, egy nyaralás előkészítésében stb.).

Régebben a hagyományok szimbolikus formában sokat segítettek az eligazodásban. Már az öltözködés, a ruhadarabok is jelezték az életkorban, élethelyzetben bekövetkezett változásokat. Gondoljunk arra, hogy a hosszúnadrág viselése a fiúknál a felnőtté válás jele volt, vagy arra, hogy a lányoknak férjhez menetelkor „bekötötték a fejét.” A családfő mindig az asztalfőn foglalt helyet, a kenyér megszelésében vagy a csirke részeinek elosztásában is egyértelműen megnyilvánult a családi hierarchia. A fiúgyerek férfivá avatása-fogadása is kultúránként máskor és másképp, de egyértelműen jelezte az életszakasz-váltást.

Ünnep és hagyomány

:

Mítoszok, legendák, hagyományok

„Eszünkbe jutnak a gyermekkori ünnepek, már kevésbé rohanunk, többet, jobban figyelünk a számunkra legfontosab- bakra és lassan mi is elkezdjük várni a csodát. Minden évben újra és újra, mert a varázs sosem múlik.” Bővebben...

 

A hagyományok azt is meghatározzák, hogy a család milyen ünnepeket és hogyan ünnepeljen meg, és hogyan kapcsolódjon a kulturális és vallási hagyományokhoz (Jézuska, angyalka jön, vagy a szeretet ünnepeként határozzuk meg a karácsonyt, vagy ugyanígy: a Feltámadás ünnepéről beszélünk, vagy a nyuszi, a piros tojás és a locsolkodás hagyományát őrizzük).

A családi hagyományok és tradíciók meghatározzák a születésnapok, névnapok, évfordulók, nyaralások forgatókönyvét, kellékeit, az ajándékozás, az együttlét formáját, tartalmát. A szeretet kifejezésének megnyilvánulásai is kultúrához, tradíciókhoz kötöttek. Az érzelmek kifejezésének hagyománya is a családi kultúrával együtt öröklődik, s erről is elmondható, hogy ugyanúgy végtelen számú családi mintázat létezik, mint például a nyaralási szokásokban. Vagyis az érzelemkifejezés módjaiban is nagyon különbözünk egymástól.

Van, ahol csak a tárgyi, anyagi kifejezési forma jelzi a szeretet, megbecsülés nagyságát. Máshol az együtt töltött idő, a figyelem a kapcsolat minőségének mércéje, s vannak, akik az érintések gyakoriságával fejezik ki ragaszkodásukat egymás iránt. Az új családtagok érkezésénél, befogadásánál érdemes feltérképezni azok igényeit, szokásait, elvárásait, mert ellenkező esetben félreértéseket, nehézségeket okozhatnak a szeretetkifejezés eltérő mintái, akaratlanul is megbánthatjuk egymást.

Hétköznapi hagyományok

Meghatározóak a mindennapi élet rituáléi is. Az étkezések, vagy a gyerekek fürdetésének, lefektetésének rendje, a reggeli kávézás, a hétvégi programok, rokonlátogatások, vendégvárás szokásai mind ide tartoznak. „Nálunk még a betegségnek, a „beteg státusznak” is megvolt a forgatókönyve. Kedvenc ételeket lehetett kérni, megkülönböztetett figyelem dukált, és több törődést, kényeztetést kapott a gyengélkedő”– emlékezett vissza egy ismerősöm.

Akár a hierarchia is megváltozhat alkalmanként, és előnyök, engedmények lehetőségeit tartalmazhatja egy-egy kitüntetett helyzet (például amikor valaki beteg, vizsgára készül, hosszú útról érkezik, stb.). Ezek lehetnek nyílt vagy rejtett szokások, de az adott helyzetben mindenképpen biztonsággal lehet rá számítani, készülni rá, várni, jó értelemben kihasználni.  (Tudattalanul negatív értelemben is ki lehet használni ezeket a helyzeteket, ami mindenképpen valami hiányról árulkodik.)

A családi rituálék a generációkon átívelő kapcsolatok erejét szimbolizálják. Szabályozottságuk, szertartásosságuk, folytonosságuk, kiszámíthatóságuk, tervezhetőségük  biztonságot, stabilitást ad, s ezzel védett terepet biztosít az érzelmek kinyilvánításának.

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás