Iskola

A 2018-as év nagy változás az Alternatív Közgazdasági Gimnázium életében!

Egyszerre 5 évfolyammal indul az általános iskolai képzés!

2018 szeptemberében indul el az AKG általános iskolai képzésének első tanéve. Abban az évben, amikor az AKG 30 éves fennállását ünnepli. Különleges esemény ez az indulás, olyan – az AKG fejlődési folyamatán belüli újabb kezdetet jelentő – továbblépés, mely tükrözi az iskola fejlődésbe vetett hitét.

Az új iskolát a pedagógiai elhivatottság mellett a nagy érdeklődés hívta életre. A mai magyarországi közoktatási viszonyok nagyon sok családnak nem nyújtanak megoldást arra, hogy gyermekeiket szándékuk szerint iskoláztassák. Valamint az elmúlt harminc évben az AKG-ba járt diákok mára felnőtt, felelős szülőkké is váltak, akik saját életükkel, beválásukkal és sikereikkel bizonyították, hogy ez a pedagógia nem csak megállja a helyét, de egy sikeres, boldog életre nevelte őket. Ilyet szeretnének gyermekeiknek is. Ez a társadalmi igény hívta életre az iskola kibővítését, és ma már nem csak egy 1-6 osztályig terjedő alapiskolával, hanem az arra épülő gimnáziumi helyek megnövelésével válaszol az iskola.

Az iskola, működésében is mintát ad egy másfajta, 21. századi kommunikációra, amelyben az önigazgató tantestületben minden pedagógus megbecsült, önálló, értelmiségi attitűdökkel rendelkező tag, akik mindennapi tevékenységeikkel mutatnak példát a gyerekeknek, nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is.

Az általános iskolai képzés 2018-ban, a Kiscelli utca 78. szám alatti épületben indul el az első 5 évfolyammal. Majd felmenő rendszerben itt bővülnek tovább a gimnáziumi férőhelyek. Ez azt jelenti, hogy az általános iskolai képzés felsőbb évfolyamaira (2-5) csak idén lehet jelentkezni. Később már csak az első osztályokba évente 48 gyerek tud bekerülni. Az alapiskolába járó gyerekek automatikusan kerülnek tovább a felső évfolyamokba egészen érettségiig.

Az AKG Raktár utcai épületében működő gimnáziumi képzésre továbbra is a 7. és 9. évfolyamokra a szokásos felvételi eljárással lehet bekerülni. A két épület csak helyrajzilag lesz különálló, mind tartalmilag, mind személyileg szoros együttműködés, összefonódás, azonosság van a két épület között. Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium továbbra is egy intézmény, azonban a megnövekedett igények miatt szükségessé vált egy újabb épületben bővíteni a kapacitásokat.

Az engedélyeztetési eljárás ez év elején indul meg, egyidőben a jelentkezésekkel. Az engedélyeztetési eljárás során a meglévő program módosítására kerül csupán sor, az első hat évfolyam kiegészítésével. Valamint az új épület infrastrukturális engedélyeztetése is ebben az időben zajlik, amely vélhetően zökkenőmentes lesz, hiszen eddig is oktatási intézményként működött az épület.

Az új évfolyamokra való jelentkezés határideje január 15, amely egy több fordulós, az iskola alapelveivel egyező metódus mentén zajlik, és a várható engedélyek megérkezésével egyidőben a felvett tanulók kihirdetésre kerülnek.

Az alapiskolára is elkészült egy alternatív kerettanterv, amely kiegészítésként kerül be az Alternatív Közgazdasági Gimnázium pedagógiai programjába és kerettantervébe.

A kerettanterv az egymással szinergikus kapcsolatban lévő és a programot koherens egésszé formáló gyakorlati megoldásokat fogalmaz meg.

  • A program szerves részeként megvalósul a vegyeskorcsoportos tanulás a relatív homogén korcsoportú gyerekek együtt tanulása mellett. A vertikális csoportok a tanulás bizonyos időszakaiban a teljes iskolát bevonóan alakulnak.
  • Egy osztály mellett három pedagógus dolgozik kísérőként; a párban és a párhuzamosan tanítás mindennapos. Egy kísérő 6-10 gyerek egyéni útját segíti.
  • Iskolánkban nincsenek tantárgyak, hiszen a kompetencia fejlesztés interdiszciplináris megközelítést tesz szükségessé. A kompetencia területeket fejlesztési részterületekre osztjuk, melyekhez pontosan megfogalmazott szinteket rendelünk. A szintek nem feleltethetők meg osztályfokoknak.
  • Az osztályfokoktól elrugaszkodó, szintek szerinti haladás lehetővé teszik az egyéni tanulási utak megvalósítását.
  • Az értékelési rendszernek a belső kontrollos működés megalapozása az egyik fő feladata, ezért iskolánkban az 1-6. évfolyamon kizárólag szöveges értékelést alkalmazunk, amely alapos és részletes képet mutat a hozzánk járó gyerekekről.
  • Vállaltan a mindennapok szintjén kiemelt helyet kap a mozgás, a mozgásfejlesztés, a szabad játék, a mese, a kreatív gondolkodás, a vita, az érzelmi intelligencia fejlesztése.

A kerettantervünk legfontosabb gyakorlati elemei, a tanítani kívánt tartalmak, a módszerek és a napirend megtalálhatók honlapunkon: https://www.akg.hu/altisk/alapvetesek/

 

 

 

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 
Címkék: iskola hírek

Kölöknet hozzászólás

aláírás