Iskola

A kutatás szerint a fiatalok 40%-a tudja, hogy milyen munkát és hol szeretne

A KÖZÉPISKOLÁSOK SZERINT A FOLYAMATOS ÖNFEJLESZTÉS A SIKERES JÖVŐ KULCSA

Sok középiskolás a problémamegoldó képességet, az idegen nyelvek ismeretét és a folyamatos önfejlesztést tartja a jövő zálogának - derült ki a Logiscool programozóiskola kutatásából. Az eredmények arra is rámutattak, hogy a válaszadó fiatalok 40%-a tudja, hogy milyen munkát szeretne vállalni felnőttként, és arról is van elképzelésük, hogy hol. Sokuk külföldön.

A legnagyobb hazai programozó iskola hálózat, a Logiscool által létrehozott kutatásban 2500, 14 és 18 év közötti középiskolás vett részt. Az országos lefedettségű, nem reprezentatív elemzés többek között a fiatalok jövőképét, döntési preferenciáit és a programozásról kialakított képét vizsgálta.

Az eredmények alapján a válaszadó középiskolás diákok 40 százaléka pontosan tudja, milyen területen szeretne dolgozni a jövőben, 52 százalékuk még útkereső és 10 százalékuk tanácstalan. Konkrétumok szintjén az informatikai, gazdasági és egészségügyi területek foglalták el a dobogó első három helyét, amiket a művészeti és a mérnöki munkakörök követtek. A programozással, informatikával (IT) kapcsolatban a diákok kiemelték, hogy az online térben való boldogulás alap követelmény. Úgy érzik, a digitális írástudás hasznos, mivel fejleszti a gondolkodást és a jövőben megkerülhetetlen lesz, függetlenül attól, hogy az IT területén szeretnének-e elhelyezkedni később.

A kutatás többek között kitért arra is, hogy milyen képességeket és ismereteket tartanak fontosnak a válaszadók a jövőbeli boldogulásuk tekintetében. A problémamegoldó képesség, az idegen nyelvek ismerete és a folyamatos önfejlesztés lett a három kiemelt terület. Emellett fontosnak tartják még az érzelmi intelligenciát és a kritikus gondolkodást is. A kapcsolati háló jelentősége némiképp háttérbe szorult: a fiatalok ezek szerint remélik, hogy leendő munkahelyükön tehetségük és nem kapcsolataik alapján lesznek megítélve. Arra a kérdésre, hogy mi motiválná őket hosszú távon, a diákok egyértelmű első három válasza az volt, hogy érdekelje, amit csinál, ezért jó fizetést kapjon, és végül, de nem utolsó sorban becsüljék meg a munkáját és őt. A külföldi munkavállalás kapcsán a válaszadók elsöprő többsége (87%) jelezte, hogy hosszabb vagy rövidebb ideig szeretne külföldön dolgozni. 13 százalékuk biztos benne, hogy külföldön képzeli el a jövőt.

A diákok válaszai alapján mindennapjaikat a pályaválasztás és a párkapcsolat körüli kérdések határozzák meg leginkább. Mindemellett társadalmi és globális szinten – az előző két témához képest kisebb mértékben – foglalkoztatja őket az állat- és környezetvédelem, valamint a globális felmelegedés is. Érdekes összefüggés, hogy azok a fiatalok, akik egyáltalán nem szeretnének külföldön élni vagy dolgozni (a válaszadók 11 százaléka), kevésbé tartják fontosnak a globális felmelegedés témáját, mint azok, akik hosszabb időre külföldre szeretnének költözni. Az eredmények azt is kimutatták, hogy a legkevésbé a politika mozgatja a fiatalokat; érdeklődési területek szintjén az utolsó helyen végzett. A vizsgálat a diákok lakhelyének szintjén is izgalmas eredményeket hozott: minél nagyobb településen laknak a válaszadók, annál jobban követik a politikai eseményeket, ugyanakkor minél kisebb településen laknak, annál fontosabbnak tartják a társadalmi felelősségvállalást.

Az eredmények rámutattak, hogy a fiataloknak egy nagyon gyorsan változó világban kell helytállniuk. A Logiscool minden évben végez felmérést a diákjai körében. Az iskola szakemberei szerint fontos, hogy ahogy a fiatalok, úgy az oktatási módszerek is folyamatosan fejlődjenek, de mindezt a gyerekek igényeire szabva tegyék. A hamarosan induló tavaszi kurzusoknál többek között a jelenlegi kutatás eredményeire is alapoznak.

További információ: logiscool.com

 

Kölöknet hozzászólás

aláírás