Iskola

SNI-s gyereked középiskolába felvételizik? Mutatjuk a legfontosabb teendőket!

Azt, hogy az adott tanuló különleges bánásmódot igénylő tanulónak minősül, a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága állapítja meg. Fontos, hogy a nyolcadikos SNI-s, BTMN-es gyerekeket megillető kedvezmények és mentességek - a középfokú felvételi eljárás során - csak az érvényes szakértői vélemények birtokában érvényesíthetők. (Nyitókép: Getty Images)

Az SNI-s, BTMN-es tanuló szüleinek, nevelőinek az Oktatási Hivatal (OH) létrehozott egy több oldalas tájékoztatót, amelyből mi az alábbiakban a lényeget kiemelve, a legfontosabb részleteket közöljük. A teljes dokumentum az OH honlapján érhető el, amit érdemes nagyon körültekintően átolvasni, ha még bővebben szeretnénk tájékozódni.

Nyolcadikos diák szülőjeként, nevelőjeként az alábbi témákra figyeljünk oda:

A) A kiszemelt iskola fogad-e, és milyen feltételekkel SNI-s, BTMN-es tanulókat?
B) Milyen kedvezmények illetik meg a különleges bánásmódot igénylő tanulókat a középfokú felvételi eljárás során?
C) A központi írásbeli vizsgával kapcsolatban milyen speciális teendők vannak magyar nyelv és/vagy matematika tantárgyakból az értékelés és minősítés alóli mentesítéssel rendelkező tanulók esetében?

A) Az adott tanulmányi területen fogadnak-e, és milyen feltételekkel különleges bánásmódot igénylő tanulókat

Már jóval a felvételi eljárás megkezdése előtt, időben érdemes tájékozódni, hogy az az iskola, ahová a tanuló februárban majd beadja a jelentkezését milyen speciális elbírálási szabályokat határoz meg. Ezen ismeretek birtokában tudják eredményesen megtervezni a tanuló „felvételi stratégiáját”. Különösen fontos ez abban az esetben, ha a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola felvételi eljárása során kéri a központi írásbeli vizsga eredményeit, ugyanis tudni kell, hogy nem minden iskola írja elő a központi felvételit. Ezen a linken böngészve, szürőhasználattal rá lehet keresni arra, hogy mely SNI-s tanulókat fogadó iskolák kérik vagy nem kérik a központi felvételit.

A speciális felvételi követelményeket az iskolák egyedileg határozzák meg, és az erre vonatkozó tájékoztatót valamennyi meghirdetett tanulmányi terület esetében az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozniuk.
Amennyiben az intézményi dokumentumokban a különleges bánásmódot igénylő tanulók továbbtanulásával kapcsolatosan nem található megnyugtató válasz, úgy a legtanácsosabb felvenni az iskola vezetésével a kapcsolatot, és mindenre rákérdezni, ami nem egyértelmű a szülő számára.

B) Milyen kedvezmények illetik meg a különleges bánásmódot igénylő tanulókat a felvételikor?

A kedvezményeket mindig az érvényes szakértői vélemény tartalmazza.

Az SNI tanulót megillető kedvezmények lehetnek a középfokú felvételi eljárás során például:

- egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből mentesítés az értékelés és a minősítés alól,
- hosszabb felkészülési idő a vizsga során (pl.: szóbeli vizsga során),
- biztosítani kell az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott eszközöket,
- a vizsgaszervezéssel alkalmazkodni kell az adottságaihoz.

A BTMN tanulót megillető kedvezmények lehetnek a középfokú felvételi eljárás során például:

- hosszabb felkészülési idő a vizsga során (pl.: szóbeli vizsga során),
- biztosítani kell az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott eszközöket,
- a vizsgaszervezéssel alkalmazkodni kell az adottságaihoz

C) Speciális teendők a magyar nyelv és/vagy matematika tantárgyakból az értékelés és minősítés alóli mentesítéssel rendelkező tanulók esetében

Amennyiben a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola előírja a központi írásbeli vizsgát, a magyar nyelv és/vagy a matematika tantárgyak értékelése és minősítése alóli mentesítéssel rendelkező SNI-s tanulónak és a szülőjének még az írásbeli vizsgára való jelentkezés előtt tisztáznia kell a továbbtanulásra kiszemelt iskolával a következőket:

  • a helyi speciális szabályok és a szakértői véleményben foglaltak alapján a mentesítés ellenére szükséges-e a tanuló részvétele az írásbeli vizsgán (egyik vagy mindkét tárgyból), vagy
  • az iskola a központi írásbeli vizsga eredménye nélkül is, esetleg pl. csak a matematika vagy esetleg csak a magyar nyelv eredményének figyelembe vételével; vagy valamely tantárgy tanulmányi eredményének duplázásával elbírálja majd a felvételi jelentkezését.
  • A tantárgyi mentesítés ellenére a tanuló, illetve szülője dönthet úgy is, hogy amennyiben valamelyik továbbtanulásra kiszemelt középfokú intézmény kéri, részt vesz a központi írásbeli vizsgán.

Figyelem!

  • Az SNI-s tanuló a szakértői véleményben leírtak alapján kizárólag a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolától kérheti a központi írásbeli vizsga alóli felmentését, az írásbeli vizsgát szervező középiskolától még akkor sem, ha a későbbiekben csak ebbe az intézménybe kíván jelentkezni.
  • Több továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola esetében intézményenként más és más lehet a tantárgyi mentesítéssel összefüggő döntés.
  • Mindenképpen a szülő feladata tehát a továbbtanulásra kiválasztott intézménnyel a fenti kérdések intézményenként külön – külön történő egyeztetése.

Értékelés és minősítés alóli mentesítés - mit jelent?

Az értékelés és minősítés alóli mentesítés az iskolai tanulmányok alatti teljesítmény értékelésére és minősítésére vonatkozik. A központi írásbeli vizsgán történő részvétel azonban nem része az iskolai tanulmányoknak. A középfokú felvételi eljárás során a tanuló választásának függvénye, hogy részt vesz-e a központi írásbeli vizsgán, illetve jelentkezik-e olyan intézménybe, ahol a felvétel feltétele a központi írásbeli vizsgán történő részvétel. Önmagában az  a körülmény, hogy az intézmény fogad SNI tanulókat, nem jelenti azt, hogy a jelentkezőknek nem kell teljesíteniük az intézmény által az egyes tanulmányi területek esetében előírt – pl. központi írásbeli vizsga eredménye – felvételei feltételeket.


Fotó: MTI archív / Balogh Zoltán

Nem éri hátrány az SNI-s tanulót, ha felvételit ír, de később meggondolja magát

Akármi is az előzetes tájékozódás eredménye, a felvételiző tanuló jelentkezhet a központi írásbeli vizsgára. Ez általában tanácsos is, hiszen könnyen előfordulhat, hogy a februári felvételi jelentkezésig elképzelései, szándékai megváltoznak, és mégis szüksége lesz a központi írásbeli vizsga eredményére. A felvételiző tanulót nem éri semmilyen hátrány, ha megírja a központi írásbeli vizsgát, mert a vizsga eredményének ismeretében adhatja majd be a jelentkezését a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolákba. Akár intézményenként külön-külön is eldöntheti, hogy a központi írásbeli vizsga eredménye alapján, vagy a különleges bánásmódot igénylő tanulókra vonatkozó helyi, speciális értékelési szabályok szerint kéri jelentkezésének elbírálását.

Értékelő lap és összeredmények megállapítása - kinek a feladata?

A központi írásbeli vizsgáról kiállított Értékelő lap a valós tényeket rögzíti, nevezetesen azt, hogy a vizsgázó az általa elérhető maximális pontszámból hány pontot ért el. Az értékelő lapon tehát sem a tanuló értékelése, sem minősítése nem történik meg. Az írásbeli vizsgán elért eredmények figyelembevétele, a felvételi eljárás során – a speciális értékelési szabályok alapján – elért összeredményének a megállapítása a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola feladata. Az elért eredmény intézményenként más és más lehet, a tantárgyi mentesítéssel összefüggő döntés függvényében.

A felvételi vizsga szervezésével alkalmazkodni kell az SNI-s tanuló adottságaihoz

A központi írásbeli vizsgára a jelentkezést a tanuló abba a középfokú iskolába adja be, amelyik számára a legkényelmesebb (vizsgaszervező iskola). A vizsgaszervező iskola kiválasztása független attól, hogy később a tanuló melyik iskolába kíván majd felvételizni (továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola).

A nemzeti köznevelési törvényben leírtak szerint a vizsga szervezésével alkalmazkodni kell a tanuló adottságaihoz.
Amennyiben a különleges bánásmódot igénylő tanuló úgy dönt, hogy megírja a központi írásbeli vizsgát, akkor a vizsgára történő jelentkezéskor – a vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó  – kérelmet nyújthat be.

Űrlap kitöltése a speciális elbíráláshoz - még a felvételi előtt

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben az Oktatási Hivatal által kiadott űrlapon kell igényelni – a központi írásbeli vizsga előtt – a vizsgaszervező iskolában. A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához, mivel a speciális körülményekre vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti. 

Fotó: Getty Images

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás