Iskola

Mikor mi történik az iskolában?

A tanév rendje

Időnként teljesen átláthatatlannak tűnik diáknak és szülőnek is, hogy mikor mi történik egy iskolában. Egyik nap azzal jön haza a gyerek, hogy egész nap nem volt tanítás, mert egy tesztet kellett megírni. Máskor szombaton is mennie kell, miközben esetleg korábban egy rendes munkanapon nem kellett. Különösen nagy tétje van a naptárnak, a felvételi időszakban, amikor a diákok az általános iskolából középiskolába készülnek. Jogosan vetődik fel a kérdés: vajon milyen szabályok vonatkoznak a tanítási időre, a tanítási napok felhasználására, a felvételik időpontjára? Honnan tájékozódjunk és milyen határidőkre figyeljünk?

Bár a legtöbb iskolában az évnyitón részeletesen ismertetik a tanév legfontosabb dátumait és eseményeit, ilyenkor kevesen jegyzetelnek lázasan. Ezért fontos tudni, hogy hol nézhetünk utána a tanítási szünetek vagy például a felvételik időpontjának. Ez a dokumentum a "tanév rendje”, melyet a mindenkori oktatási miniszter rendeletben tesz közzé. A rendelet a megelőző tanév lezárása előtt megjelenik, így már tavasszal lehet tudni, hogy mikor lesz a következő őszi,  téli és tavaszi szünet, mikor utazhat el együtt a család. A rendeletet az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján található. Megjelenésekor a főoldalon, később a Közoktatás menüpont alatt érhető el. Már megjelent a 2008/2009-es tanév rendje is.

A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet minden alap- és középfokú iskolára vonatkozik, és minden iskolára kötelező, függetlenül attól, hogy önkormányzati, egyházi, alapítványi vagy más egyéb fenntartású-e. A tanév rendje meghatározza a szorgalmi időszakot, vagyis azt a szeptembertől júniusig terjedő intervallumot, amikor az iskolákban tanítás zajlik; valamint a tanítási szüneteket és az úgynevezett „tanítás nélküli munkanapok” lehetőségét. Tartalmazza a különféle vizsgák, mérések időpontjait, s megtalálhatjuk benne a felvételi eljárás és a beiratkozás rendjét, valamint a tanulmányi versenyek felsorolását is.

Munkanapok, szünetek

:

Mi az a tanítás nélküli munkanap?

A nevelőtestület pedagó - giai célra 5 (középiskolá - ban 6) munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel. A diákoknak ilyenkor nem mindig kell iskolába menniük;például  ha a pedagógusok közös továbbképzésen vesznek részt, osztályozó konfe - renciát tartanak, vagy az érettségi első 2-3 napján, ami sok termet és felügyelőtanárt igényel, így a többi osztálynak ilyenkor szünet van. De legtöbb - ször a diákok is jelen vannak a tanítás nélküli munkanapon, amit közös kirándulással, múzeum - látogatással stb. töltenek. Egy ilyen nap programjáról a diákönkormányzat dönt; ők általában diáknapot tartanak.

 

Az iskolai év nem egyezik meg a naptári évvel, vagyis nem januártól decemberig tart, hanem szeptembertől augusztusig. A tanév mindig egy teljes évet, 365 napot jelent, az egyik tanévnyitótól a másikig. Az év folyamán tanítási és tanítás nélküli periódusok váltják egymást. Az őszi iskolakezdéstől a nyári szünetig terjedő időszakot szorgalmi időszaknak nevezik. A szorgalmi időszak minden évben szeptember elsején – vagy ha az hétvégére esik, akkor az első szeptemberi munkanapon – kezdődik, és a következő naptári évben június 15-én – illetve, ha az hétvége, akkor a megelőző utolsó munkanapon –fejeződik be. Szeptember és június között háromszor van szünet: ősszel, Karácsonykor és Húsvétkor. Ezek pontos dátuma a tanév rendjéből jó előre tudható, így nem okozhat gondot a családi programok időzítése vagy a gyerekek felügyeletének megszervezése. Hasznos információ lehet, hogy a szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség esetén – gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyeletet több iskola közösen is megoldhatja. A szülők az iskolában kell, hogy jelezzék, ha igényt tartanak erre.

Egyedi esetekben elképzelhető, hogy az iskola eltér a hivatalosan kiadott szünetek rendjétől. Előfordulhat, hogy 1-2 nappal meghosszabbítanak egy-egy szünetet, vagy más időpontban is szabadnapot kapnak a diákok. Ennek azonban az az ára, hogy a kieső napokat heti pihenőnapokon, azaz szombatonként kell pótolni. Ezzel az eszközzel élnek például az iskolák, amikor a nyári szünetre két hónapnál hosszabb időt igénylő épületrekonstrukciót terveznek. 

Mi várható még ebben az évben?

Az idei tanévnek lassan az utolsó harmadába lépünk, mégis jó néhány fontos információt tartogat még a 2007/2008-as tanév rendje.

Május 28-án, szerdán az ország összes olyan iskolájában, ahol negyedikes, hatodikos, nyolcadikos illetve tizedikes tanulók vannak, a felsorolt évfolyamok minden diákja részt vesz az Országos kompetenciamérésben; vagyis ezek az évfolyamok egy országosan azonos, központi tesztet töltenek ki. Mindez 2-3 órát vesz igénybe, s az érintett diákok aznap már nem tanulnak, ugyanis a rendelet értelmében további kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. A többi évfolyamokra járó diákokat ez nem érinti; számukra ugyanolyan tanítási nap lesz ez is, mint a többi.

Ebben a tanévben az utolsó tanítási nap 2008. június 13. péntek (diákok tömegei valószínűleg nem fogják nagy szerencsétlenségnek tartani ezt). Eddig a napig a tanulók összesen 181 napot töltenek el az iskolákban.

A középfokú továbbtanulásról

Azok a tanulók, akik középiskolába készülnek, már túl vannak a jelentkezésen és a felvételi eljáráson. Az összes eredmény alapján készített végleges felvételi jegyzéknek 2008. április 18-ig kellett elkészülni. Ezt már megkapták az érintett középfokú intézmények, s ők küldték ki a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést mind a jelentkezőknek, mind pedig az általános iskoláknak. A döntés ellen a szóban forgó középiskola fenntartójánál lehet – eljárási hibára hivatkozva – jogorvoslati kérelemmel élni, s a jogorvoslati eljárásnak május 30-ig le kell zárulnia. Ekkorra a családok zöme túl lesz a felvételi megpróbáltatásain. Nem szabad azonban megfeledkezni a beiratkozásról, amelynek időpontjáról az érintett iskola dönt, így ő is értesíti a leendő diákokat. Ebben az évben a beiratkozás dátuma június 16-18. között jelölhető ki. Akit ez érint, ne tervezzen nyaralást a vakáció első napjaira!

Abban az esetben, ha egy tanköteles korú tanulót nem vettek fel az általa választott középiskolá(k)ba, és ezt a helyzetet rendkívüli felvételi eljárás keretében sem sikerült rendezni, az általános iskola értesíti a település jegyzőjét. Ennek legkésőbb június 16-ig meg kell történnie. Akit ez a probléma érint, nem fog iskola nélkül maradni, hiszen minden település számára létezik úgynevezett „kötelező felvételre kijelölt iskola”, ami fogadja az érintett diákokat. Erről külön értesítést kapnak majd, ám minderre csak augusztus második felében kerül sor.

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás