IskolaIskolaérettség

Mérnék a diákok fizikai állapotát

Az országos mérés, értékelés keretében a következő tanévben már gondoskodni kellene a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról is a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet tervezete szerint. A tanév szeptemberben 3-án kezdődne, a kormany.hu oldalon kedden közzétett javaslatot március 26-ig lehet véleményezni.

A javaslat szerint a 2012/2013-as tanévben a tanítási év első tanítási napja 2012. szeptember 3. (hétfő), az utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - száznyolcvankét nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. Az őszi szünet 2012. október 29-től november 4-ig tart, a téli szünet 2012. december 27-től 2013. január 2-ig, míg a tavaszi szünet 2013. március 28-tól április 2-ig.

A tanítási szünetek időtartamának meghatározásakor minden esetben a nemzeti köznevelésről szóló törvény által elrendelt minimálisan hat egybefüggő naptári nap biztosított. Új elemként beemelik a megyei intézményfenntartó központokat a jogszabályba, tekintettel arra, hogy az állam közoktatásban betöltött új szerepvállalásával egyidejűleg a közoktatási intézményfenntartással kapcsolatos feladatok nagyobb részét a megyei intézményfenntartó központok látják el. 

Az országos méréssel, értékeléssel kapcsolatos újdonság, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglaltak alapján az olvasási-szövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően kell megvizsgálni, a negyedik évfolyamon a törvény nem ír elő ilyen kötelezettséget. Ugyanakkor a rendelet tartalmazza, hogy a negyedik évfolyamra vonatkozóan az alapkészségek és -képességek mérésére alkalmas tesztanyagokat az Oktatási Hivatal a honlapján közzéteszi, szabadon felhasználhatóak és az eredmények az interneten hozzáférhető szoftver alkalmazásával értékelhetőek.

További újdonság, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján a 2012/2013-as tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a nevelési-oktatási intézményeknek 2013. április 3. és május 28. között kell megszervezniük intézményi szakmai önállóságuk keretei között, a korábbi években rendelkezésükre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok segítségével. 

A tervezett ellenőrzésekkel kapcsolatos új elem, hogy 2013. március 1. és 2013. május 31. között hatósági ellenőrzés keretében kell ellenőrizni a középiskolákban az iskolai tanügyi dokumentumok alapján a középszintű és az emelt szintű érettségi vizsgákra történt jelentkezések módját, megvizsgálni a 2012. január 1-jétől a megyei intézményfenntartó központok fenntartásába került közoktatási intézményekben a tanügyi nyilvántartásokra alapozva az intézmények jogszerű működésének feltételeit. A vizsgálatot a hivatal szakmai irányításával a kormányhivatalok folytatják le az országos szakértői névjegyzéken szereplő szakértők bevonásával.

A miniszteri rendelet a köznevelésről szóló törvény hatálybalépéséhez igazodva 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.   

 
Kölöknet hozzászólások  
(3 hozzászólás) 
2012 április 12.
sportos
szintén sportos:persze, hogy nem csak az iskola a felelős, egyetértek. Meg azzal is, hogy a heti 3 testneveléstől is nyafognak sokan. Az más kérdés, hogy a testnevelés órákon megszerettetni kellene a mozgást, sok helyen inkább megutáltatják a gyerekekkel. Csak az nem világos számomra, hogy miután felmérik a fizikai állapotot mit tudnak majd változtatni.
2012 április 09.
szintén sportos
sportos: Otthon se ártana azért mozogni a gyerekeknek. Nem csak az iskola felelős azért, hogy a gyerekek fizikai állapota olyan, amilyen. Nem lenne muszáj mindenkinek autóval járni az iskolakapuig, lehetne délután vagy hétvégén a szabadban futkározni, focizni, biciklizni, fára mászni, esetleg a szülőkkel kirándulni - és nem mindig a tévé és a számítógép előtt punnyadni. Egyébként a heti 3 testnevelés órába is bele akar halni néhány gyerek. Nálunk a szülőin a kedves anyuka-apuka társaim állandóan panaszkodnak a tornatanárra, hogy minek futtatja, ugráltatja stb. a gyereket, mert szegény nem bírja. Most akkor hogy is van ez?
2012 április 08.
sportos
Az addig rendben, hogy mérik a tanulók fizikai állapotát, de mi lesz a következmény? Én egyébként mérés nélkül is megmondom mi lesz az eredmény: az iskolán kívül egyesületben rendszeresen sportoló gyerekek fizikai állapota jó lesz, a többieké csapnivaló. A baj az, hogy a mindennapi normális testnevelés csak a sportosztályokban megoldott, ráadásul ezek a gyerekek többségében amúgy is sportolók, tehát igazából épp nekik lenne legkevésbé szükségük rá. Amikor felmerült a mindennapos testnevelés kötelezővé tétele, akkor a pedagógusok többsége mindjárt a kifogásokkal jött, hogy nincs elég tornaterem, meg jaj, szegény gyereknek nem lesz ereje tanulni.
Kíváncsi leszek, hogy a felmérés után, mikor kiderül a katasztrofális állapot milyen lépéseket tesznek majd az illetékesek.
Kölöknet hozzászólás
aláírás

XMi bántja a gyerek lelkét? - Teakiadó