IskolaMérés és értékelésKompetenciamérés

Iskola - értékelés - kompetenciamérés

A kompetenciamérés nyilvánosságáról

Bizonyára sokan találkoztak már szülőként az országos kompetenciaméréssel – hiszen minden májusban van egy tanítási nap, amikor negyedik, hatodik, nyolcadik és tizedik osztályos gyermekeink országszerte, egységesen egy központi teszt megírásában vesznek részt. Az országos kompetenciamérés nemcsak az egyes gyerekek, de az iskolák teljesítményét is hivatott mérni. Vajon szülőként hozzáférhetünk a gyermekünk iskolájára vonatkozó adatokhoz?

Az országos kompetenciamérés eredményei egészen napjainkig csak az adott intézmény vezetője és fenntartója számára voltak hozzáférhetőek. Az, hogy rajtuk kívül  ki értesült az eredményekről, a közelmúltig kizárólag azon múlt, hogy ők kivel osztották meg ezt az információt; miközben egy 2005 végén elvégzett oktatásügyi közvélemény-kutatásból tudjuk, hogy a szülők túlnyomó többsége szerint az eredmények rájuk is tartoznának. A vizsgálatban feltett kérdés így hangzott: "Mit gondol arról, hogy ezeknek a méréseknek az eredményeiről kiket kell tájékoztatni?"

Vélemény teljes populáció (%) szülői alminta
(%)
Csak az intézmény vezetőit és tanárait, hiszen a visszajelzéseknek az ő munkájukat kell segíteniük. 13,6 10,3
A vezetőkön és a tanárokon túl a diákokat, a szülőket és az iskola fenntartóját is, mert minden érintettnek tudnia kell az eredményekről. 35,2 41,0
Az országban bárkit, akit érdekel, bármelyik iskola eredményét megismerhesse, például az interneten keresztül, hiszen az iskolákat közpénzből finanszírozzák, így az eredményeiknek is nyilvánosnak kell lenniük. 42,7 45,0
Nem tudja 8,5 3,7

Az OKI vizsgálata szerint az igazgatók szinte mindenhol tájékoztatták az iskola tanárait, mind az általános-, mind pedig a középiskolákban. Több mint nyolcvan százalékuk a diákoknak is beszámolt az eredményekről, azonban a szülőkhöz már kevesebb helyen jutott el ez az információ. A szabályozásnak ez a módja nem tette lehetővé, hogy a nyilvánosság kikényszerítő ereje működésbe lépjen, és segítse az iskolák eredményességének javítását ezen a közvetett módon is.

A közvélemény-kutatás fontos eredménye volt, hogy a társadalom sokkal jobban igényelné a nyilvánosságot, mint amekkora betekintést az iskolák, illetve (a szabályozás révén) az oktatáspolitika biztosít az oktatás eredményességébe. Nem meglepő, hogy az iskoláskorú gyerekek családjaiban az érdeklődés nagyobb az oktatásügy iránt, mint általában a magyar emberek körében, s a szülők sokkal kevésbé tanácstalanok, ha ki kell fejezniük a véleményüket. A magyar társadalom nemcsak igényli a mérések nyilvánosságát, de hasznosnak is tartja a kötelező kompetenciaméréseket, amelyek eredményét szerintük az iskolának figyelembe kell vennie. A kutatásban erre vonatkozólag a következő kérdést tették fel: "Magyarországon az elmúlt években három alkalommal végeztek olyan országos mérést, amikor azt mérték, hogy milyenek a tanulók olvasásértési és matematikai készségei. Így az iskolák kivétel nélkül visszajelzéseket kaphattak munkájuk eredményéről. Ön szerint hasznosak-e az ilyen mérések?"

Vélemény %
Nagyon hasznosak, az iskoláknak hangsúlyozottan figyelembe kell venniük ezeket az eredményeket. 42,3
Közepesen hasznosak, mert az iskolák nagyon különböznek, nehéz őket csupán egy-két szempont alapján összehasonlítani. 37,9
Egyáltalán nem hasznosak, minden iskola a saját céljainak és fenntartójának kell hogy megfeleljen, nem az országos méréseknek. 7,9
Nem tudja. 11,9

Az adatok forrása: Eredményes iskola – adatok és esetek. OKI, 2006.

:

A Közoktatási törvény az adatok nyilvánosságáról

99. § (6) Az országos mérés, értékelés összesített és intézményekre vonatkozó eredményét az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján közzé kell tenni, és a mérés, értékelés során szerzett intézményi szintű adatokat – a további feldolgozhatóság céljából – hozzáférhetővé kell tenni.

 

A szabályozás változása azonban hamarosan egyértelmű helyzetet teremt majd, és lehetővé válik, hogy bárki, az érdeklődő laikus is, hozzáférjen az adatokhoz. A Közoktatási törvény 2006-os módosításával ugyanis bekerült a törvénybe egy olyan passzus, amely mind az országosan összesített adatok, mind az egyes intézmények adatainak nyilvánosságát biztosítja. Bár ez a rendelkezés első ízben csak a 2008/2009-es tanév méréseire lesz érvényes, amelyet 2010-ben hoznak majd nyilvánosságra, a 2007 májusában lezajlott mérés bizonyos intézményi szintű összesítése (a hatodikosok, nyolcadikosok és tizedikesek eredményei) már ma is elérhető a weben.

A Kölöknet szakmai stábját alkotó kutatók mindig is nagyon fontosnak tartották és szorgalmazták az adatok nyilvánosságát. Éppen ezért örömmel üdvözöljük, hogy a fenti honlapon mindez megvalósulni látszik. Reméljük, hogy a hozzáférés ennél is tovább javul majd, és egy felhasználóbarát rendszer segítségével minden érdeklődő könnyen, gyorsan juthat az őt érdeklő adatokhoz. Addig is szeretnénk kapcsolódó használati és értelmezési útmutatónkkal némi segítséget nyújtani azoknak, akik már ma is szívesen böngésznének az egyes intézmények mérési eredményei között.

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás