IskolaMérés és értékelésKompetenciamérés

Mindent a kompetenciamérésről

Minden évben május végén rendezik meg az Országos kompetenciamérést az összes magyar iskolában. Az egységes feladatlapokat az összes 6., 8. és 10. osztályos diák kitölti. Az eredményeket osztályok és iskolák szerint, valamint tanulónként is elemzik.

Mit mér és mire jó?

A kompetenciamérés arra a kérdésre keresi a választ, hogy a tanulók képesek-e a tudásukat az életben alkalmazni és további ismeretszerzésre felhasználni? Vagyis birtokában vannak-e annak az úgynevezett „eszköztudásnak”, amely sikeres továbbhaladásukhoz nélkülözhetetlen? Ezért a felmérés tesztjei alapvetően nem a tantervi követelmények teljesítésére, hanem valódi problémák, helyzetek megoldására irányulnak. Nem tantárgyi tudást, hanem bizonyos kompetenciákat, képességeket mérnek.

A szövegértési és matematikai teszteket az ország összes általános- és középiskolájában egységes feltételek között, azonos időben írja meg a kiválasztott évfolyamok minden tanulója, s közülük kerül ki iskolánként az a húsz diák, akiknek a tesztfüzetét az országos mérés értékelésében is feldolgozzák. Természetesen az iskolák a saját maguk számára minden tanulójuk eredményét feldolgozhatják, s tanulóik teljesítményét összehasonlíthatják az országos átlaggal. 

MIT IS JELENT A KOMPETENCIA?

A kompetencia az a képességünk és hajlan - dóságunk, hogy a bennünk lévő tudást sikeres problé - mamegoldó cselekvéssé alakítsuk. Ezt a bonyolult képességet nem írják le az olyan megszokott fogal - mak, mint a tudás, az ismeret, a készségek vagy a képességek. Ezt a bonyolult, komplex műkö - dést igyekszünk megra - gadni a „kompetencia” fogalmával. (A kompeten - cia – kihívások és értel - mezések című kötet előszava alapján – Országos Közoktatási Intézet, 2006.)

Mi történik a kompetenciamérésen?

A kompetenciamérés napján nincs tanítás. Az országos kompetenciamérést minden iskolában azonos időben, azonos körülmények között kell lebonyolítani. A felmérés reggel 8 órakor kezdődik (ettől legfeljebb akkor lehet eltérni, ha az adott iskolában az első óra kezdete nem 8.00-ra esik, hanem mondjuk 7.50-re).

A mérésben részt vevő diákok, csak a feladatlapokkal foglalkoznak ezen a napon. A kitöltés ideje 4x45 perc, amiből két munkafüzet magyar-, kettő pedig matematika feladatokat tartalmaz. A teszt kitöltése után a mérésben részt vevő osztályok számára befejeződik a tanítás. A feladatlapokat negyedórás szünetekkel oldják meg a diákok, így a reggel 8 órakor kezdődő kompetenciamérés körülbelül délben ér véget.

A felügyelő tanár minden óra elején kiosztja a kitöltendő munkafüzeteket, és megadja a szükséges instrukciókat. A kompetenciamérés a tanári instrukciót is szabályozza: szigorúan tilos a megadott utasításoktól eltérni, többet vagy másképp közölni a gyerekekkel. Kétféle,  A és B csoportos feladatsor van, ezek azonban ugyanazokat a kérdéseket tartalmazzák, csak eltérő sorrendben, hogy az egymás mellett ülő diákok biztosan ne tudjanak egymásnak segíteni.

A felmérésre külön nem kell készülni. Nem kell otthon ezzel gyötörni a gyereket. Az iskolában úgyis megkapta a szükséges információkat, és bizonyára megismertették a feladattípusokkal is. (Reméljük, „különleges kiképzést” csak kevesen kaptak erre az alkalomra.)

 A kompetenciamérésen mindenkinek kötelező részt venni. Aki nem tud megjelenni, annak ugyanolyan módon kell a hiányzását igazolnia, ahogyan azt más tanítási napok esetében is tenné. Bizonyos körülmények mentesíthetik a tanulót a feladatlapok megírása alól.

22/2010. (V. 13.) OKM-RENDELET A KOMPETENCIAMÉRÉSRŐL

9. § (1) A közoktatásról szóló törvény 99. § (4)-(5) bekezdése alapján a 2010/2011. tanévben országos mérés, értékelés keretében kell megvizsgálni az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődését anegyedik, a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően.

(2) A közoktatásról szóló törvény 95. § (1) bekezdés p) pontja alapján a 2010/2011. tanévben országos mérés, értékelés keretében kell elvégezni a kisebbségi nyelvismeret alapozó mérését a kétnyelvű és anyanyelvű nemzetiségi iskolák negyedik évfolyamán. A hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához szükséges mérőeszközt az adott kisebbség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az iskolákban, ahol a matematika tantárgyat az adott kisebbség nyelvén oktatják.

A szülő is részt vesz!

A méréssel együtt a diákok megkapják az úgynevezett Családi háttér kérdőívet, amit az iskolák már a mérés másnapján visszavárnak. A szülők sokat segíthetnek abban, hogy a mérés során keletkezett információk valóban  hasznosuljanak.

Fontos, hogy az iskolában a  pedagógusoktól, iskolaigazgatótól rákérdezzenek a mérés eredményeire. Hogyan teljesített a gyermekük? Milyen volt az iskola összteljesítménye? Hogyan viszonyul  ez más iskola teljesítményéhez? Hogy ítélik meg a pedagógusok az  eredményeket, mely területeket tartják megfelelőnek vagy kifejezetten jónak, s mely  területeken kell még fejlődni? Milyen elképzeléseik vannak a fejlesztés lehetőségeiről? Ezekkel a kérdésekkel arra késztetjük az  iskolákat, hogy használják és értelmezzék a kompetenciamérésen szerzett információkat,  reflektáljanak a teljesítményükre, és elképzeléseiket osszák meg a  szülőkkel is.

Hogyan ismerjük meg a kompetenciamérés eredményeit?

Sok szülőt nem csak az izgat, hogy vajon mit tud a gyermeke a többiekhez képest, de az is, hogy mit tud a gyermek iskolája a többi iskolához képest. A jó hír az, hogy van ilyen információ – s ráadásul mindenki számára hozzáférhető.

A kompetenciamérés feladatlapjait külön felkészített javítók értékelik, majd az eredményeket az Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési Értékelési Osztálya munkatársai számos szempontból feldolgozzák. Ezeket az eredményeket hozzák nyilvánosságra a számítások elvégzése után, a mérést követő tavasszal. A tavalyi eredmények március óta már elérhetőek a fenti linken.

A diákok a méréssel egyidejűleg megkapják mérési azonosító számukat. Ennek segítségével később, az országos értékelés után a gyermek egyéni eredményei megtekinthetőek lesznek az Oktatási Hivatal Közoktatási Információs Iroda honlapján. (A tavalyi eredmények már elérhetőek ugyanitt, értelmezésükhöz pedig itt találnak segítséget.) Ugyanitt megtalálhatóak az eddigi évek tesztfüzetei, a megoldókulccsal együtt. A tesztek azért érdekesek, mert megmutatják, hogy mi is történik egy ilyen kompetenciamérés alatt; semmiképpen nem arra valók, hogy ezzel gyakoroltassuk a gyerekeket!

A mérési azonosító számot érdemes gondosan eltenni, hiszen ez a szám végigkíséri a gyereket a kompetenciaméréseken. Így kétévenként lehetővé válik eredményei összehasonlítása, fejlődésének nyomon követése. Ez akár már most is megtehető, a mérésben most részt vevő gyerekek 2008-as adatai már rendelkezésre állnak!

 
Kölöknet hozzászólások  
(66 hozzászólás) 
2016 május 24.
Kovácsné
Néztem korábbi évek feladatlapjait. Matematika esetében egyáltalán nem volt összhangban az oktatási évben tanultakkal. igen tisztességtelen lenne ha ezeket a megoldásokat osztályoznának. Arra jó, hogy a gyermekek önbizalmát jelentősen lerombolják.
2016 május 24.
Kecske
Nagyon nehéz volt meg nagyon sokk feladatok voltak és az idő is kevés volt szeritem jobb is lehetet volna☺
2016 május 24.
Dinya nikolet
Nagyon nehéz volt
2014 május 26.
senki
nehéz
2014 május 19.
Lannert Judit
Kedves Streba J. A kompetencia tesztet nem osztályozzák, egyáltalán nem is ez a célja. Ez egy olyan eszköz, ami többek közt a pedagógusnak nyújt segítséget ahhoz, hogy felmérje, milyen részterületeken hogyan teljesítenek a tanulói, hogy ezzel is tökéletesíthesse a tanítását. Teljesen célellentétes a tesztek osztályzása, mint ahogy a tesztekre tesztekkel való tanítás is. Az az iskola, ahol ez történik, ott nem fogják fel a kompetenciamérés lényegét és valójában a pedagógia lényegét sem.
2014 május 19.
Streba J.
Osztályozható-e a kompetencia teszt?

Az én értelmezésem szerint nem: 80. §
"(7) A személyazonosításra alkalmas módon tárolt adatok csak az iskolán belül használhatók fel, a tanuló fejlődésének figyelemmel kísérése, a fejlődéshez szükséges pedagógiai intézkedések kidolgozása és megvalósítása céljából."

Mégis sok helyen jegyet kapnak a teszteredményeikre a diákok.
Miért?
2013 május 28.
asd
asd
2011 május 22.
Kedves Cintike!
Szerintem nem kell izgulni. Biztosan jól fog sikerülni.
2011 május 22.
CINTIKE
én holnap után írom nagyon izgulok és gyakorlásképpen feladatokat keresek a neten remélem sikerül jól megírnom mert az iskolám javára megy
XD LOL XD LOL
2011 május 03.
kitti
nagyon könnyyű
2011 március 30.
SE
Az iskolában lehet megkérdezni a mérési azonosítót, ha otthon nem sikerül megtalálni. Akkor is tudnak az iskolában segíteni, ha időközben esetleg már máshová jár a tanuló, mivel a mérési azonosítója ugyanaz marad végig az iskolai évek alatt.
2011 március 30.
 
valaki nem tudja, hogy az azonosítot honnan lehet lekérn
2011 március 18.
xD
lol
2011 március 15.
SE
Ezen a linken lehet a tanulók egyéni eredményét megnézni: http://ohkir.gov.hu/okmfit/tanulo.aspx
2011 március 15.
 
az egyéni eredményt hol kell megnézni??
2011 február 15.
lakatos laura
nem annyira nehéz.de oda kell figyelni
2011 február 15.
lakatos laura
nem annyira nehéz.de oda kell figyelni
2011 február 10.
s.gy.j
nem nehéz
2011 február 01.
kercsi
Vazulnéni::HUN A KENYÍÍÍR
2011 február 01.
kercsi
egyáltalán nem nehéz csak oda kellene figyelni2011 február 01.
kercsi
na mivan te nagy vagányy
2011 február 01.
kercsi
ezaz
2010 december 06.
DD
há ja
2010 november 17.
kuka
szerinte az jo a továb tanuláshoz meg stb..................meg nagyon könnyü szerintemna mind1ki mit szol hozzá ez igy van
2010 június 15.
 
A 10. évfolyamos szerintem nem volt nehéz, csak a matekra keveselltem az időt.
2010 június 12.
Tóth Boglárka12
Nehéz az igaz de sok gyakorlás kell ahhoz hogy jól sikerüljön akik 6 osztályban most fog kerülni azoknak a tanár szerintem nem nem fog segíteni de nembiztos az meglehetősen nehéz lesz
2010 június 06.
fasszopó
nem annyira nehéz a csak olyan mintha ba akarnál szarni!!!!
2010 június 06.
strici2
hááát kurva nehéz !! parázzatok be!!!!!
2010 június 06.
Martin
én is írtam már kompetenci a felmérést és nem volt nehéz csak tollal kellett írni.de akik még nem írtak azok s parázzanak be!Mert ne nehéz annyira.És a tanár is marha bíztatóan olvassa fel h.mit kell csinálni(legalább is nekem)!:)ugyhogy sok sikert annak aki most fog mjad írni!:) Sziasztok és énis eggyet értek andival!:)Sziasztok!
2010 június 06.
Andi
Persze, hogy "nehéz" a kompetenciamérés! Mégis hogy lehetne összehasonlításokat tenni, ha mindenki 90% felett oldaná meg? Csakhogy a gyerekekben és úgy látszik egyes tanárokban és iskolavezetőkben ezt elfelejtik tudatosítani. Pedig nagyon kéne. Ahogy a pszichológus is elmagyarázza az IQ teszt előtt, hogy "lesznek feladatok, amiket nem tudsz megoldani. Ez nem baj." (Addig kell ugyanis egy-egy részterület egyre nehezedő kérdéseit feltennie, amíg a gyerek meghatározott számú hibát ejt.) Csakhogy nyomorult kompetencia-alanyokat senki nem bátorítja, lelkesíti folyamatosan, viszont egész iskolai pályafutásuk folyamán arra dresszíroztuk őket, hogy a hiba, az valami rettenetes dolog, a kiadott feladatsornak pedig a végére kell érni. Úgy volt, hogy törik a trágár hozzászólásokat! Mikor????
2010 június 04.
Valaki 6.-os
Nekem nagyon rossz lett (mert pont azokat nem tudtam)4-es vagyok matekból és 3mas leszek valószinű ha nem irom meg 5-ösre az évvégi felmérőt. a kompetencia miatt./:
2010 június 02.
 
Mi is jegyet fogunk kapni rá. 4 feladatot kimásolnak és azt leosztályozzák. Ha pont azt a négyet nem tudtam akkor nagyon szívtam, mert nem lehetek ötös év végén.(Nyolcadikos vagyok.) Egyébként úgy hallottam, hogy ezt nem is teheik meg mert törvény, hogy a kompetenciamérés nem osztályozható. Nem is azért találták ki.
2010 május 31.
noname
Nekünk NEM csak ilyezgetés volt hogy jegyet kapunk rá hanem valóság 3 mast kaptam rá és veszélybekerült az évvégi 4 gyesem ezért köv órán egy hihetettlen nehézségű dogát kell írnom a 4 gyesért!! Szerintem ez már POFÁTLANSÁG vagy annál is több! Ráadásul konpetencia felmérés előtt kiosztották ki NE jöjjön a konpetenciafelmérésre!!
2010 május 28.
mrt
hülyeség
2010 május 26.
Zsuzsi
Sajnos, igazad van, csak azt nem látják be ezek a "tanárok", hogy ezzel a becsületes, szorgalmas tanulókat stresszelik, a többiekben viszont még nagyobb ellenállást váltanak ki. Én nem értek egyet a kompetenciamérésnek ezzel a formájával, de a tanítványaim erről nem tudnak. A feladatlapok írása előtt csak annyit szoktam mondani: "Hajrá, srácok, mutassuk meg a világnak, milyen jók vagyunk mi"! És azt is elmondom, hogy nem baj, ha nincs kész minden feladat, még az sem baj, ha rossz a megoldás, a lényeg, hogy mindenki teljes erőbedobással dolgozzon, mert a tét az ISKOLA hírneve!!! Ha hiszitek, ha nem, ez a módszer is működik.
2010 május 26.
valaki
Sok tanár azért ijesztgeti a jeggyel a gyerekeket, mert különben nem vennék komolyan, ami persze sok helyen így is előfordul, csakhogy az iskolát ez alapján minősítik. Mindenféle retorziókat alkalmaznak, ha nem érik el az országos átlagot. Miközben a gyerek akár egész délelőtt lógathatná a lábát, mert neki semmi baja nem lehet ebből. Elvileg.
2010 május 26.
szdia
Kedves Kommentelők! Érdeklődéssel figyeljük a véleményeket, kommenteket, de megkérnék mindenkit a Kölöknet csapatának nevében, hogy a netes etikett íratlan szabályait - úgy mint KULTURÁLT hozzászólás, lehetőleg mindenféle trágárság nélkül, egymás gyalázásának mellőzése, stb. - tartsa be mindenki! A trágár, gyalázkodó, megkülönböztető kommenteket törölni fogjuk. Megértésüket köszönjük előre is!
2010 május 26.
Mizsó
Folytatom: Valóban nem a tananyagra épül. KÉPESSÉGET mér és nem TUDÁST. Ha valaki piros jegyre osztályozza, az a pedagógus nagyon nem pedagógus, sőt meglehetősen butuska. Hisz pont a saját teljesítményét osztályozza! Ismer valaki még más módot, amivel össze lehet hasonlítani az egyes iskolák- tanárok teljesítményét? Biztos van, de ez is alkalmas rá, szerintem egész jól. Más kérdés, hogy az eredményeket közérthetően kellene közzé tenni, a jelenlegi eredménylapok megértéséhez ne kelljen diploma + statisztikusi tapasztalat...:) Egyébként azért osztájozzák a tanárok - már ahol, "nálunk" pl. nem,- mert ezzel akarják "ösztönözni" a gyerekeket a jobb teljesítményre. Piha. Ld. mint fent.
2010 május 26.
Mizsó
Kedves ...! Lehet, hogy OKOSTOJÁS-kodásnak hatott a hozzászólásom, nem tudom. Engem csak az vezérelt. hogy ne érezze más olyan pocsékul magát, hogy ilyen trágárságokat leírva kelljen levezetnie az indulatát. (Persze, hogy mindenki elmondhatja a véleményét, de az nem egyenlő a szitkozódással.) Nekem semmi közöm azokhoz, akik kitalálták, megírták, és évről évre levezénylik. Egyszerű, mezei szülő vagyok, aki gondolkodik. Természetes, hogy nehéz volt a teszt. Az én gyerekem sem tudta mindet megcsinálni. Nem az a lényege ugyanis, mint egy dolgozatnál, hogy az az 5-ös, aki hibátlanul megoldja. A célja az, hogy rengeteg ISKOLÁT tudjon összehasonlítani, ennek érdekében igen "magasra teszi a mérsét". Csak a legzsenibbek tudják az egészet hibátlanul megírni, néhány gyerek. A többség körülbelül jó 50% teljesítményt fog nyújtani, a kicsit okosabbak jobbat, a kicsit gyengébbek kevesebbet.
2010 május 26.
máté
jan nehéz volt xd
2010 május 26.
Kriska Veronika
AZ ARANYOS OKM-ESEK NEM ÍRTÁK KI,HOGY A 4.ESEK IS ÍRNAK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A 4.-ESEK IS ÍRNAK!!!ismétlem: A 4.-ESEK IS ÍRNAK!!! A 4.-ESEK IS ÍRNAK!!! A 4.-ESEK IS ÍRNAK!!! A 4.-ESEK IS ÍRNAK!!! A 4.-ESEK IS ÍRNAK!!! A 4.-ESEK IS ÍRNAK!!! A 4.-ESEK IS ÍRNAK!!! A 4.-ESEK IS ÍRNAK!!! ÉS MÉG A MEGOLDÓKULCSOT SEM RAKJÁK KI !A NEGYEDIKES MEGOLDÓKULCSOT!Fülöp Anna,tényleg túlmegy mindenen!!!Még a 4.-eseket is terhelik ezzel!!!Chíííí! Rátesz egy lapáttal,hogy a nevét nem vállalná ám fel az,aki ezt létrehozta=ezt a mérésecskét) 2001-ben. CSAK ÜL A KIS CUKIKA VALAGÁN,és kussol. :D nagyon kis cuki aranyos.ha épp olvassa(bár erősen kétlem) üzenem neki,hogy:gratulálok,OLDJA MEG AZ EGÉSZET,és tömje szépen a valagába!!!(vagy azok,akik ezt kitalálták)
2010 május 26.
Fülöp Anna
Imádom a matekot,de ez a kompikamérés!!!!Hát ez minden határon túlmegy!!Phhh...Ez mindenen túlmegy!Bhorrzalomm!
2010 május 26.
VONA GÁBOR(JOBBIKOS)
KHMMMM! HOZZÁTENNÉM: KB. 70 OLDALT KELL A GYEREKEKNEK ALLIG PÁR PERCNYI SZÜNETTEL MEGOLDANI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! EGY NAGY RETKES BAROM,AKI EZT AZ EGÉSZET LÉTREHOZTA!!!! "AZ ISKOLÁÁÁÁKAT MÉÉÉÉÉRÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ!" FASZT!
2010 május 26.
Egy FELHÁBORODOTT ember
Ja és:KURVANEHÉZ ! vannak olyan feladatok,amit még egy tanár sem ért meg!!!És minden retkes iskola leosztályozza,ráadásul PIROSJEGYRE!
2010 május 26.
 
Drágalátos Mizsó! Először is: Igaza van a fórumozóknak,nem kell okoskodnod!Elmondhatják ők is a véleményüket!Az én iskolámban simán segítünk ebben a kompetenciamérésben egymásnak!Nem az iskolát méri,az iskola tanárai SIMÁN összebeszélhetnek,te OKOSTOJÁS!Ja,és:EZ EGY NAGY B.A.R.O.M.S.Á.G.,mert nem egészen a tananyagra épül,és:CSAK A GYEREKEKET B.A.SZ.T.A.T.J.Á.K. vele!
2010 május 26.
Valaki 6.-os
nekem lefogják osztályozni vagyis csak a matekból pár feladatot piros jeggyel ..
2010 május 26.
kitty
Tizedikes vagyok és ma írtam utoljára kompetenciát.Szerintem is van haszna..csak azt nem értem ,hogy ki állitotta össze a feladatlapot,mert a matematikát lehetetlen volt kitölteni..hiszen akár hogyis nézük egy feladatra éppen 1 perc jut.1 oldal szöveget pedig nem lehet 1 perc alatt elolvasni és értelmezniis..
2010 május 26.
6.os anyukája
Van egy idegbeteg osztályfőnöke a gyerekemnek, szerencsétlen gyerek már tegnap 25.-én tiszta stressz volt, mert sikeresen ráijesztett a tanító néni, hogy beleszámít a felvételi sikerébe, és az évvégi osztályzatokba. Hát akkor miről is van szó. Mért vannak ilyen "pedagógusok" a pályán?
2010 május 26.
Mizsó
Kedves Vki! Az én csemetém is ma írja a tesztet, 8. osztályos. Ne ülj fel az oktalan pletykáknak! Ennek a tesztnek az eredményét legfeljebb csak a Te iskolád és Te magad tudhatod meg, más iskola nem (legfeljebb az egész iskola eredményét, a Tiedet - hangsúlyozom - nem). Butaság is lenne annak az iskolának a részéről, ahova már felvettek, egy adott pillanatban megírt teszt alapján újra minősíteni. Erre sokkal alkalmasabb a felvételi rendszer, amely az utóbbi évek teljesítménye (bizonyítvány)és a felvételi alapján minősít.
2010 május 26.
Mizsó
Kedves Nana! Lehet, hogy a tanárod beleszámítja az év végi jegybe (akkor is ez "csak" egy dolgozatnak számít nála), de ez esetben nem a kompetenciamérés rossz, hanem a tanárod érti félre a helyzetet. Mert hogy ez leginkább az Ő munkáját méri. Azaz azt, hogy mennyire sikerült a képességeidet (és nem a bemagolható tudásodat!) fejlesztenie. Ami ugye egész más dolog... Szóval csak annyira izgulj, amennyire egy normál dolozat előtt kell, vagy annyira se. És más iskola valóban nem tudhatja meg (nem tudja ui. a személyes kódodat) az egyes tanulók eredményét, nem beszélve arról, hogy szemben azzal amit a saját tanárod kijavít a suliban, a hivatalos elemzés és végeredmény csak jövő év februárjában várható!
2010 május 26.
Nana
Nekünk beleszámít majd a matek év végi jegybe. Mind izgulunk. Ez dönti el milyen képet festünk magunkról. És ha nem olyan napunk van és rosszul sikerül akk mi van? Érezhetjük h nem vagyunk elég jók egy bizonyos iskolába! Mind1! Az irodalomtól 1általán nem félek!
2010 május 25.
Zsuzsi
A "következő" iskola nem tudja, hogy XY milyen eredménnyel oldotta meg a feladatokat, ebből következően nem is tudja a diákjait ennek alapján megítélni. A feladatokkal nem a 8-10 év alatt megszerzett tárgyi tudást mérik, arra az iskolai dolgozatok és a felvételi feladatsorok hivatottak. Itt képességeket mérnek, és a gyerekekre nézve nem járnak személyes következményekkel. Ezért nem stresszelni kell, hanem mindent beleadva becsületesen megoldani a feladatsorokat!
2010 május 25.
Dr.K
Szerintem nem stresszeli a gyereket ,addig amíg meg nem tudja hogy sikerült ... Kezdődik a nyári szezon ..már a gyerekek sem tudnak úgy koncentrálni és ez nagyban rontja a tesz lap átlagát. (valódi tudásukat ez szerintem nem tükrözi) Az pedig főként butaság hogy a gyereket erről ítéljék meg következő iskolájában. Egyszeri eredmény nem tükrözi azt a tudást amit 8 év vagy 10 év alatt megszerzett.
2010 május 25.
Közöd wan bele...?
asd igazad wan !!! Mi is 2010.05.26.-án irunk...!!!(4.6.8.) Utánna még eggyet 2010.05.28.-án !!! Elég szal.. lesz...!!!
2010 május 25.
asd
ha engem kérdeztek az egész kompetencia mérés egy nagy hülyeség! nem kéne ilyennel terhelni a gyerekeket! elég nehéz 4x45 percet végigküldeni!
2010 május 25.
Gamer
Kírály!
2010 május 25.
Einstein
Már alig várom, hogy megírjam csak a szövegértőtől félek egy kicsit. Jó lesz!!! Legalább nem kell majd tanulni!!!
2010 május 25.
Zsuzsi
Ez nem osztályozható, és a jegyeidbe sem számítható bele, de kérlek, ezt NE Te beszéld meg a tanároddal, hanem inkább bízd a szüleidre!
2010 május 25.
noname
Azt szeretném megtudni h osztályozható-e ez a dolog? Mert az iskolában állandóan mondják leosztályozzák és ez dönti el a évvégi jegyet? Ebben mi az igaz és mi nem?? kérlek válaszoljatok
2010 május 25.
Vki
már elnézést Mizsó, de a gyerekeket igenis stresszeli, és van tétje mert az az iskola ahová továbbtanulnak megkapja az eredményt és aszerint minősíti a gyereket. Én ezt tapasztalatból tudom mert most fogom megírni!
2010 május 24.
Mizsó
Nem baromság, nem hülyeség, főleg nem sz... (szégyen, hogy itt is a máshol m,egszokott hangnemet használják a fórumozók) Én egyszerű szülőként igenis nézegettem az eredményeket, amikor a továbbtanulással foglalkoztunk. Az iskola eredményességéről ez is egy információ. De nem csak ezért lehet fontos. Az iskola önmagát is tudja mérni, a tanárai hatékonyságát stb. És egyáltalán nem nehéz egyik gyereknek sem, számukra nincs tétje, ezért nem is stresszeli őket, viszont "gyakorolhatnak" az ugyanilyen típusú felvételi, érettségi tesztekre, nem akkor találkoznak elöször ilyen kérdésekkel. A 2010-est most keresni, meg egyszerűen butaság.
2010 május 24.
nyky
ez egy nagy szar . ha vallaki tudja hol lehet rátalálni, esetleg letőlteni a 2010.-et kérlek küldjétek el a nikcsi8008@citromail.hu-ra előre is köszi
2010 május 24.
 
mi a franc nak ez a sok sületlen feladat
2010 május 23.
Rikircsi
ekkora baromságot :S
2010 május 23.
Rikircsi
-.-"
2010 május 23.
Papp Kitti
xD
Kölöknet hozzászólás
aláírás

XMi bántja a gyerek lelkét? - Teakiadó