IskolaPedagógusIskolaportrék

Alternatív pedagógiák

A Rogers Általános Iskola

A pedagógiai programok zavarba ejtő kínálatában bizony nem könnyű eligazodni. Az alternatív iskolák között nemcsak a lassan évszázados múltú "reformpedagógiai" műhelyek - Waldorf, Freinet, Montessori - vannak jelen, de szép számmal akadnak markáns önálló programmal bíró intézmények is. A következőkben a budapesti Carl Rogers Személyközpontú Általános Iskola pedagógiájával ismerkedhetünk meg.

Iskolakezdés

Az iskolába lépő gyermek személyiségfejlődésében jelentős változás áll be. Az új környezet és közösség megismerésére, elfogadása új helyzetet teremt a gyermek és a szülő számára. Nagyon fontos, hogyan történik mindez, mert ez az élmény életre szólóan meghatározza a gyerekek viszonyát a tanuláshoz és az iskolához.

A Rogers Személyközpontú Iskolában mindig is arra törekedtünk, hogy olyan iskolai légkört teremtsünk, amelyben az elsős gyermekek fokozatosan szokhatnak hozzá az iskolás élethez, munkához. Ennek megvalósuláshoz a legfontosabb a szorongásmentes, bizalomteli, biztonságot nyújtó légkör, amelyben az ismeretszerzés nem kényszer, hanem olyan örömforrás, ami a gyerekek természetes kíváncsiságára, belső motivációjára épít.

Sok játékos képesség- és készségfejlesztéssel alapozzuk meg a tanulást. Késleltetetten tanulják a gyerekek az olvasást. Ez az jelenti, hogy egy hosszú előkészítő időszak után, októberben kezdik a betűtanulást. Természetesen, aki tud olvasni, az a tudásának megfelelő feladatokat kap, de fontosnak tartjuk, hogy az alapokat mindenki pontosan ismerje Az írástanulás leghamarabb januárban kezdődik. Addig alapos írás-előkészítés zajlik, sok kézművességgel, nagymozgásos játékokkal, finommotorikai fejlesztéssel. Egy ilyen felkészülés után az írástanulás időszaka lerövidül, az írást hamar eszközként használják a gyerekek. A matematika tanulásánál is az a legfontosabb, hogy biztosak legyenek az alapok. Tevékenységekkel: kirakással, mozgással, megformázással, leszámolással, kopogással és mindenféle érzékszervi tapasztalással megerősítve alapozzuk meg a számfogalmat, a műveleteket. A kézműveskedés, a rajzolás, a különféle játékok a tanulás fontos részei.

A gyerekek egy napja

A következő kép nem jeleníthető meg, mert hibákat tartalmaz: „http://www.koloknet.hu/files/562_rog.jpg”.Iskolánk egész napos, iskolaotthonos rendszerben működik. Az osztályoknak általában két tanítója van. A tanítás fél 9-től fél 4-ig tart. Közös beszélgetéssel indítjuk a napot, ahol kiderül, ki milyen hangulatban érkezett az iskolába. Egymásra hangolódunk, megbeszéljük, mi várható aznap. A gyerekek megtanulják elmondani a gondolataikat, s odafigyelve meghallgatni a másikat. Később a közösséget érintő mindenfelé dolgot itt beszélünk meg, lehet az osztályprogram, konfliktus, készülődés egy ünnepre vagy bármilyen ügy, ami a mindennapokban előfordul. A beszélgetőkör után reggelizünk. Ezután egy másfél órás tanulási blokk következik, kisebb szünetekkel. A délelőtt folyamán van egy fél órás szünet; ilyenkor lehet az udvarra menni, s mivel ebben az időszakban az iskola összes tanulója szabad, lehet találkozni a más osztályokba járó gyerekekkel. A délelőtt során még egy másfél órás tanítási blokk következik, azután egy órás szünet, amiben lezajlik az ebéd is. Délután van még két-három óra. Ilyenkor is tanulás folyik, ez azonban természetesen inkább gyakorlás, kézműves- vagy drámafoglalkozás. A tanulási blokkokat a kicsiknél a figyelmük, tűrőképességük és a témák szerint tagoljuk szünetekkel, a nagyobbaknál viszont a szaktanárok órái miatt megszabott órarend szerint telik nap.

Szerdánként az utolsó óra szakkör, amiben különböző kézműves-foglalkozásokat kínálunk a gyerekeknek, melyek közül egy-egy hosszabb időszakra szabadon választhatnak. Az első három évfolyam hetente kétszer az utolsó órában úszni megy; ezeken a napokon az uszodában ér véget a tanítási nap. A nagyok választhatnak, hogy hetente egyszer úsznak vagy csütörtökönként más sportfoglalkozáson vesznek rész.

Az első két évben a gyerekek  nem kapnak házi feladatot, így a tanszereiket sem kell hazavinniük. Harmadikban kezdik el tanulni, mit jelent az önálló otthoni feladat. Ez fokozatosan történik, sok megsegítéssel, hogy mire ötödikesek lesznek, már tudják, hogyan kell otthon önállóan tanulni. Az ötödik és hatodik osztályban tanulástechnika foglalkozásokkal segítjük a gyerekek önálló munkáját.

A társas és tantárgyi tanulás viszonya

:

Alternatív pedagógiák

Itt megtalálhatják alternatív pedagógiákat bemutató további cikkeinket.

 

Szeretnénk, hogy a tanulás és a világ megismerése a gyerekeknek önmagában jelentsen örömet, és hogy a gyerekek ne a verseny, a piros pontok és az ötösök miatt tanuljanak. Azt tapasztaltuk, hogy az agresszió mögött általában valamifajta szorongás rejlik. Ha valaki tisztában van saját értékeivel, képességeivel, akkor nem szükségszerű, hogy szorongjon a teljesítménye miatt. A kapcsolatok terén pedig a hatékony kommunikáció tanulását fontosabbnak tartjuk az agresszív önérvényesítésnél. Szeretnénk, ha felfedeznék egymásban, hogy ki miben jó, és rájönnének arra, hogy mindenkiben rejlenek pozitívumok és mindenkinek vannak olyan oldalai, amelyekben kevésbé jó. Valljuk, hogy mindenki megtalálhatja a képességeinek megfelelő lehető legjobb helyet a világban. A tapasztalatunk az, hogy ha őszinték és hitelesek vagyunk, ha a problémákról ugyanolyan nyíltan beszélgetünk velük, mint más témákról, s ha őket is bevonva megpróbáljuk a nehézségek okokát feltárni és a megoldásokat együtt megkeresni, a későbbiekben sem okoz nekik gondot, hogy bármilyen helyzetben megállják a helyüket.

Tudjuk, hogy a gyerek teljesítménye függ attól, hogy hogyan érzi magát az adott pillanatban: mennyire izgul, mennyire érzi magát biztonságban? Biztos lehet-e benne, hogy ha gondja van, tud kihez fordulni, tud kitől segítséget kérni?

:

Carl Rogers

Carl Rogers (1902-1987) amerikai pszichiáter, a humanisztikus pszichológia egyik legmarkánsabb képviselője. Személyiségfelfogása átütő szemléletváltozást eredményezett az emberekkel foglalkozó területeken, így a pedagógiában is. Rogers szerint minden ember magában hordozza a növekedés, a többé-jobbá válás igényét, a tanulásra való készséget. A tanárnak (facilitátornak) csak annyi a feladata, hogy segítse őt ebben a törekvésében, megteremtse számára a megfelelő feltételeket.

 

A Rogers Iskolában azt gondoljuk, hogy ha egy gyermek jól érzi magát a bőrében, biztonságban érzi magát a környezetében, vannak társai-barátai, és bizalommal lehet a környezetében élő emberek (felnőttek, gyerekek) iránt, akkor mindez a teljesítményében is megmutatkozik. Éppen ezért a szociális tanulás és a tantárgyi tudás egyformán fontos számunkra. Az a célunk, hogy magabiztos, önmaguk képességeit jól ismerő, alkalmazkodóképes emberré váljanak a gyerekek. Ennek érdekében a hagyományos tantárgyak mellett ilyen célokat szolgáló foglalkozásokat is tartunk. A hétzárón például a hét iskolai eseményeit értékelik a gyerekek. A csoportjáték segíti a gyerekek osztályon belüli kapcsolatainak alakulását, a közösség egészének formálódását; ezen a foglalkozáson sokféle játékon keresztül együttműködést, egymásra figyelést tanulnak.  A drámaóra nálunk a tantárgyi tanulás mellett az egyéni és közös élmények feldolgozását is segíti a helyzetek kipróbálása, átélése során, miközben a gyerekek kreativitása is nagymértékben fejlődik.

Az első négy évben egy-egy kultúrkörrel ismerkednek a gyerekek: elsőben a magyar néphagyománnyal, a jeles napokkal, másodikban a zsidó kultúrkörrel, harmadikban a pogány magyar gyökerekkel, negyedikben az ókori görög kultúrával. Ez egy olyan komplex óra, amikor a különböző tantárgyak – olvasás, fogalmazás, vizuális, kézműves, természetismeret – összetalálkoznak. Mindez hatékonyan segíti a világ megismerését, s a sokféleség megtapasztalásával a tolerancia, elfogadás, megértés kialakulását. (Ez a tantárgy felsőben művészettörténetként folytatódik.)

Idegennyelv

Angol foglalkozásaink már az első osztálytól beépülnek az órarendbe. Az első évben nem írunk-olvasunk, hanem dalokat, mondókákat, játékokat tanulunk, és játszóházi tevékenységekbe építjük be az angolt. Csak amikor már biztos a gyerekek olvasástudása, vagyis másodikban kezdünk el angol szavakat olvasni, és csak harmadikban írni. Az angol anyanyelvű vagy angolul már beszélő gyerekeknek az órakeretbe illesztve tehetséggondozó foglalkozást tartunk.

Átjárhatóság más iskolákba

:

A Rogers iskoláról

A budapesti Rogers iskola 17 évvel ezelőtt alakult. Céljai a kezdetektől változatlanok: olyan fiatalokat akarnak felnevelni, akik biztos alapkészségekre épített, megalapozott tudás birtokában, magas szintű szociális kompetenciával, másokkal együttműködve érvényesülnek az életben. Az iskoláról honlapjukon tájékozódhatnak.

 

Pedagógiai Programunk igazodik a Nemzeti Alaptantervhez (NAT). Ez azt jelenti, hogy a gyerekeink ugyanazt megtanulják, amit más iskolákban, és a speciális „rogerses” órákon mi ezt még más ismeretekkel kiegészítjük. Ilyen ismeret például az ökológia, ami már az első osztálytól kezdve alakítja a gyerekek szemléletét, természeti és társadalmi környezetünkhöz való viszonyát.

Az értékelés  során az első osztályban a gyerekeket önmagukhoz, saját képességeiket viszonyítjuk, majd fokozatosan haladva a negyedik osztály végére mérjük őket a külső, NAT szerinti elvárásokhoz.  Az értékelésben helyet kap a szociális fejlődés is. Erre adunk visszajelzést a negyed- és háromnegyed évi önértékelések során, félévkor és év végén pedig arról írunk, hogyan látjuk a gyerekeket a saját környezetükben eligazodni, problémát megoldani, a közös dolgokban részt venni.

A tőlünk kikerülő gyerekeinkkel nagyon jók a tapasztalataink, megállják a helyüket a maguk által választott iskolákban. Továbbtanuláskor alternatív középiskolákat és hagyományos, „nagy nevű" gimnáziumokat is választanak. Többnyire mindenki be tud jutni oda, ahova szeretne. A visszajelzések szerint a Rogers Iskolában végzett gyerekek nagyon önállóak, öntudatosak, partnerként tudnak a körülöttük lévőkhöz fordulni, empatikusak, nyitottak, és semmiféle gondot nem okoz nekik egy más rendszerű oktatásba való beilleszkedés. Gyakran válnak vezetőkké, és remek csapatjátékosok. Tanulmányaikban  általában azon a szinten teljesítenek, ahogyan mi is megismertük őket. Tovább is követjük az útjukat, mert szívesen járnak vissza az ünnepekre, és  gyakran tartunk osztálytalálkozókat is.

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás