IskolaPedagógus

OKOS DOBOZ

Játék a tanulás az új, digitális segédanyaggal

Négy évfolyam, hat tantárgy, 120 feladat. A tanórákon is használható oktatási segédanyagot fejlesztett ki - gyakorló pedagógusok közreműködésével - az Egyszervolt.hu. A játékos feladatok hat tantárgyban - matematika, olvasás-szövegértés, nyelvtan, vizuális kultúra, ének-zene, környezetismeret – nyújtanak segítséget a kisiskolásoknak.

Az ma már nem vita tárgya, hogy a számítástechnika nyújtotta lehetőségek nélkülözhetetlenek az oktatásban, s a multimédiás eszközök használata mind több helyütt beépültek az iskolák mindennapjaiba. A tanórán és tanórán kívüli ismeretszerzésben fontos szerepet játszanak az olyan eszközök és alkalmazások, melyek a jelen mediális környezetben is képesek megragadni, és fenntartani a kisdiákok érdeklődését. Ezt a képességet hordozzák magukban a digitális oktató tartalmak.

Az OKOS DOBOZ a magyar digitális oktatási segédanyag piacon az Európai Unió Innovatív Európa programjában megjelölt törekvéseivel összhangban az újszerű, edutainment, azaz szórakozva tanulás metodikáját kívánja kamatoztatni, és népszerűsíteni. A digitális segédanyag teljes egészében illeszkedik a Nemzeti Alaptantervhez, így nemcsak a gyakorlásnál nyújt segítséget, hanem a tanórai munkába is teljes egészében beilleszthető.

Ugyanakkor hangsúlyozottan segédanyagról van szó, hiszen az alsó tagozatos oktatás-nevelés elsősorban a tanító személyisége által generált folyamat, ahol döntőek az interperszonális viszonyok és az attitűdök, készségek és képességek kialakítása, amellyel megalapozható a belső, személyes harmónia és társadalmi beilleszkedés. Az e-learning - és így az OKOS DOBOZ feladatai is - ebben az életkorban a rendszerezés, gyakoroltatás, elmélyítés eszköze lehet.

A digitális oktatási segédanyag 2010-ben fejlesztett alap fokozatát - mely három kompetenciaterületet és négy tantárgyat ölel fel - az Új Magyarország Fejlesztési Terv TIOP programjának keretében immár nyolcezer diák használja országszerte. Az OKOS DOBOZ most bemutatott, bővített verziója az alsó tagozat négy osztályában (1-4.) négy kompetenciaterületen - matematika, szövegalkotás-szövegértés (anyanyelvi kommunikáció), életpálya építés (művészetek), szociális, életviteli és környezeti -, valamint hat tantárgyban - matematika, olvasás-szövegértés, nyelvtan, vizuális kultúra, ének-zene, környezetismeret -, támogatja az oktatási folyamatot. Egy-egy tantárgyhoz, évfolyamonként hat feladatciklus tartozik, amelyekben egyenként legalább három pályát kínál fel a program.

A feladatokhoz egyenként tanári és diákok számára készített leírás tartozik. A tanári leírás konkrét technikai segítséget ad a feladatciklus használatához, valamint javaslatokat ad, hogy a tanulók különböző fejlettségi szintjéhez mérten miként alkalmazható a tananyag a tanórán, avagy tanórán kívüli tevékenység során. Tematikus ötletekkel szolgál ahhoz, hogy miképpen lehet off-line (azaz a hagyományos) módon folytatni, vagy kiegészíteni a feladatokat.

A diákok számára készült rövid feladatleírás az átlagos életkori sajátosságokhoz igazodik. A digitális forma egyúttal lehetőséget ad arra, hogy tanári inspirációra a kisdiák könnyűszerrel válthasson az osztályszintek között, ugyanis az egyes objektek nemcsak horizontálisan, hanem vertikálisan is egymásra épülnek. Az egyes feladatok és a tananyagciklusok az egyes osztályokban a tanórák nyolcvan százalékában használhatók.

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás