IskolaPedagógusOktatáspolitika

A szülői szervezetről és az iskolaszékről

A szülői szervezet megalakítása és működése

A szülők kollektív jogait az iskolai szülői szervezet gyakorolja. A szülői szervezetet a szülők saját kezdeményezésükre, maguk hozhatják létre. Ha a szülők egy iskolán belül több szülői szervezetet alapítottak, az a szervezet gyakorolja az iskolai jogosítványokat, amelyik legalább a szülők 50%-át képviseli. A szülői szervezet legfontosabb jogosítványai az úgynevezett „kötelező véleménynyilvánítási jogok”. Ez azt jelenti, hogy a szülői szervezet véleményét ki kell kérni bizonyos döntések előtt, s enélkül döntés nem hozható.

A szülői szervezet jogosítványai

Dönt saját működési rendjéről;
Dönt az iskolaszéki képviselőkről;
Kezdeményezheti az iskolaszék, kollégiumi szék létrehozását;
Kötelező a véleményét kikérni a tankönyvtámogatás helyi rendjének elfogadása előtt;
Kötelező a véleményét kikérni az iskola megszüntetésével, átszervezésével kapcsolatos fenntartói döntés előtt;
Kötelező a véleményét kikérni az intézményvezető megbízása (vagy a megbízás visszavonása) előtt;
Ruházati és más felszerelések megvételével kapcsolatosan a szülőkre háruló kiadások tekintetében korlátozásokat állapíthat meg.

Az iskolaszék megalakulása és működése

Az iskolaszékbe a szülők, a nevelőtestület és az iskolai diákönkormányzat azonos számú képviselőt küldhet. Ezenkívül képviseltetheti még magát egy-egy személlyel a fenntartó, (ha van): az iskola működésében érdekelt gyermekotthon, a kisebbségi önkormányzat, illetve szakiskola, szakközépiskola esetén a területi gazdasági kamara. Iskolaszéket nem kötelező létrehozni, de ha a nevelőtestület, a diákönkormányzat és a szülői szervezet közül két fél kezdeményezi, akkor a törvény szerint meg kell alakítani az iskolaszéket. Az iskolaszék legerősebb jogosítványa, hogy egyetértési jogot gyakorol a házirend elfogadásánál, és a szervezeti-működési szabályzat bizonyos kérdéseiben. (Az egyetértési jog azt jelenti, hogy aláírásuk – „egyetértésük” nélkül ezek a dokumentumok nem fogadhatóak el.) A pedagógiai programmal kapcsolatban az iskolaszéket véleményezési jog illeti meg, tehát elfogadása előtt az iskolaszéknek a pedagógiai programot meg kell mutatni.

Az iskolaszék jogosítványai

Az iskolaszék, a Házirend és a Szervezeti-működési Szabályzat elfogadásán keresztül,  számos fontos, a diákok mindennapjait érintő kérdésben gyakorolhat hatást az iskola működésére, hiszen ezek a dokumentumok olyan fontos iskolai szabályokat tartalmaznak, mint például:

Az iskola működési rendje (nyitva tartás, vezetői benntartózkodás);
Felvétel a napközibe, tanulószobára, kollégiumi elhelyezés elbírálása;
Nyelvvizsga-bizonyítványok beszámítása, idegennyelv-órák alóli felmentés;
Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazási elvei;
Tanulók jutalmazásának elvei és formái;
Ünnepélyek, megemlékezések, hagyományápolás formái és rendje;
Szociális ösztöndíj megállapítási és elosztási elvei;
Tanulók véleménynyilvánításának rendje és formái;
Tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái.

Az 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 59-60. §-a, és a törvény más rendelkezései alapján

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás