IskolaTanulásTanulási stratégiák

Elő a mobilokkal!

M-learning - a mobiltelefon alkalmazási lehetőségei a történelemórán

A mobilkommunikáció a diákok mindennapi életének része és egyre inkább az lesz, ezért előbb vagy utóbb az oktatás gyakorlatába is bekerül, ahogy korábban a videó, a számítógép és az internet.  

Pedagógusként, emberként nem tetszik, hogy tanítványainkon, gyerekeinken, de rajtunk is egyre inkább eluralkodik a technika. Azonban úgy gondolom, hogy az oktatási céljainkat szem előtt tartva, a technikai eszközöket megfelelően használva eredményesebbek lehetünk. A cikk célja elsősorban gondolatébresztés és útkeresés. 

Mi az m-learning? 

Az m-learning, azaz a „mobil tanulás” olyan speciális tanulási forma, amely mobilkommunikációs eszközöket használ kommunikációs csatornaként. Sajátosságait az eszköz sajátosságai adják. A mobilkommunikációs technológia hónapról hónapra változik, fejlődik, így a hozzá kapcsolódó tanulásmódszertan előtt is egyre újabb és újabb lehetőségek nyílnak meg. 

Az m-learning az e-learning részhalmaza, eredetileg a távoktatás része volt. Ma már az e-learning online formái sorra megjelennek a „formális tanulás” színterein, azaz az iskolákban is: online tankönyvek és más oktatási segédletek és az e-napló egyre szélesedő lehetőségei formájában. Ahogy az e-learning online formái, idővel a mobil tanulás elemei is megjelennek majd a közoktatási intézményekben.

A mobiltelefon iskolai alkalmazásának lehetőségei

Bajorországban betiltották az iskolai mobiltelefon használatot, mert a razziák során a mobiltelefonokon sok felnőtt tartalmat találtak. Jelenleg már a brit iskoláknak is joguk van a tanítási nap kezdetén begyűjteni a mobiltelefonokat. Magyarországon az iskolák általában az oktatási jogok biztosának 2005-ben kiadott állásfoglalása alapján szabályozták a kérdést: „A mobiltelefon nem zavarhatja a tanítás rendjét, ezért előírható, hogy azt olyan állapotban kell tartani, hogy ne zavarja a pedagógus és a diákok munkáját.”

A mobilkommunikáció a diákok mindennapi életének része és egyre inkább az lesz, ezért előbb vagy utóbb az oktatás gyakorlatába is bekerül, ahogy korábban a videó, a számítógép és az internet. A felsőoktatásban már használják adminisztrációs kommunikációra és bizonyos távoktatási tartalmak továbbítására. Az adminisztrációs kommunikáció (iskola és szülő, illetve diák és iskola között) mobiltelefonon hatékonyabb lehet, mint a papíralapú vagy az online.  

Mobiltelefon a történelemórán?

Jegyzetkészítés mobilkommunikációs eszközökön
A diákok jegyzetkészítés közben olyan, saját szöveget konstruálnak, amely segítségükre van a tananyag megértésében, illetve abban, hogy később a lehető legteljesebb módon felidézhessék a tanultakat. A hatékony tanulás eléréséhez a cél az, hogy mindenki képes legyen a számára legkönnyebben alkalmazható, memorizálható jegyzet, illetve vázlat elkészítésére. A mobiltelefont készségszinten használó diákok ugyanolyan gyorsan jegyzetelhetnek a telefonjukba, mint a füzetükbe, a fényképező funkcióval pedig akár egész táblaképeket is rögzíthetnek egy pillanat alatt. 

Formatív értékelés mobiltelefon segítségével
A formatív értékelés lényege, hogy a tanár nem az addig elért vagy el nem ért teljesítményt osztályozza (amiről a szummatív, azaz minősítő értékelés szól), hanem a tanulónak az oktatási folyamat közben mutatja meg, hogy miben kell még fejlődnie, változnia, min kellene változtatnia, mi a hiányossága, amit pótolnia kell, ezáltal elősegíti az elmaradások mielőbbi korrekcióját. A formatív értékelés funkciója tehát a tanulási folyamat segítése, a visszacsatolás és a motiválás. A formatív értékelést legegyszerűbb valamilyen szavazórendszerrel elvégezni. A szavazórendszer a modern pedagógia egyik eszköze, berendezése, infrastrukturális felszerelése is. Megfelelő közreműködési és tanulási lehetőséget teremt az iskolában, osztálytermekben. A szavazórendszer visszajelez a tanárnak a diákok teljesítményéről, a tanár azonnal ellenőrizheti a megértést. Akár az egész osztálytól is egy időben kaphat választ ugyanarra a kérdésre, ezáltal a legnagyobb mértékben aktivizálja, bevonja az osztály tanulóit. A diákok mobiltelefonjai egyúttal alkalmi szavazóegységek is lehetnek, így különösebb anyagi ráfordítás nélkül kialakíthatunk egy „szavazórendszert”. 

Helytörténeti óra mobiltelefon felhasználásával
A helytörténeti órát élővé és érdekessé teheti az a feladat, hogy a diákoknak a környezetükben fellelhető tárgyi emlékeket kell megtalálniuk, mobiltelefonjukkal lefotózniuk. Szóbeli hagyományokról, élőszavas közlésekről (oral history) hang-, illetve videofelvételeket készíthetnek mobil készülékükkel. 

Önálló kutatómunka „okostelefonnal”
Órán gyakran előfordul, hogy olyan új ismeret elsajátítására van szükség, ami csak a tanár szóbeli közlése útján lehetséges (pl. egy új fogalom bevezetésekor), azonban ahhoz, hogy ez a módszer sikeresen működjön, többszöri ismétlésre és visszajelzésre van szükség. A hatékonyság növelése érdekében a diákot passzív befogadóból a tanulási folyamat aktív részesévé tehetjük, ha olyan feladatokat adunk neki, amit „okostelefonjával” meg tud oldani (pl. egy fogalom meghatározásának kikeresése vagy egy földrajzi hely meghatározása).  

Előnyök – hátrányok

Előnyök
- A diákok nagy többségének van mobiltelefonja, amit minden nap használ (ez igaz a pedagógusok többségére is). Sajátosság, hogy a többi új technológiai eszközhöz hasonlóan, a diákok jobban ismerik a mobil használatát, mint a tanáraik, így a diák is taníthatja tanárát.
- A diákok érzelmi szempontból pozitív módon viszonyulnak a vizsgált eszközhöz, annak bevonása az oktatásba motiváló hatású. Ez az eszköz kapcsolat lehet az iskola, a pedagógus világa és a diákok világa között. 
- Tanórán kívüli tanulásban könnyen alkalmazható. Mivel a diákok legtöbbször maguknál tartják, így bármikor használhatják tanulásra. 
- Egyre bővülnek az újabb készülékek technikai és ezáltal az oktatásban való alkalmazási lehetőségei. 

Hátrányok
- Az új technológia egészségre gyakorolt hatását még nem ismerjük.
- Nehezen kontrollálható. A diákok mobiltelefonos tevékenysége a tanórán nehezen ellenőrizhető. (Kérdés,
hogy szükség van-e kontrollra.)
- Még nem alakult ki a mobiltelefon-használat kultúrája. A diákok sem tudják minden szituációban megfelelően alkalmazni, ezért az iskolák többsége a tiltás mellett döntött. 

A mobilkommunikáció a diákok valóságának része, az iskola ezt nem hagyhatja figyelmen kívül. A tiltás
csak ideiglenes megoldás lehet, mindemellett az új technológia új didaktikai lehetőségeket is jelent.  

Az írást teljes terjedelmében, hivatkozásokkal és mellékleteivel együtt a Történelemtanárok Egylete honlapján olvashatják el. 

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás