IskolaTanulásTanulási stratégiák

Elő a mobilokkal!

M-learning - a mobiltelefon alkalmazási lehetőségei a történelemórán

A mobilkommunikáció a diákok mindennapi életének része és egyre inkább az lesz, ezért előbb vagy utóbb az oktatás gyakorlatába is bekerül, ahogy korábban a videó, a számítógép és az internet.  

Pedagógusként, emberként nem tetszik, hogy tanítványainkon, gyerekeinken, de rajtunk is egyre inkább eluralkodik a technika. Azonban úgy gondolom, hogy az oktatási céljainkat szem előtt tartva, a technikai eszközöket megfelelően használva eredményesebbek lehetünk. A cikk célja elsősorban gondolatébresztés és útkeresés. 

Mi az m-learning? 

Az m-learning, azaz a „mobil tanulás” olyan speciális tanulási forma, amely mobilkommunikációs eszközöket használ kommunikációs csatornaként. Sajátosságait az eszköz sajátosságai adják. A mobilkommunikációs technológia hónapról hónapra változik, fejlődik, így a hozzá kapcsolódó tanulásmódszertan előtt is egyre újabb és újabb lehetőségek nyílnak meg. 

Az m-learning az e-learning részhalmaza, eredetileg a távoktatás része volt. Ma már az e-learning online formái sorra megjelennek a „formális tanulás” színterein, azaz az iskolákban is: online tankönyvek és más oktatási segédletek és az e-napló egyre szélesedő lehetőségei formájában. Ahogy az e-learning online formái, idővel a mobil tanulás elemei is megjelennek majd a közoktatási intézményekben.

A mobiltelefon iskolai alkalmazásának lehetőségei

Bajorországban betiltották az iskolai mobiltelefon használatot, mert a razziák során a mobiltelefonokon sok felnőtt tartalmat találtak. Jelenleg már a brit iskoláknak is joguk van a tanítási nap kezdetén begyűjteni a mobiltelefonokat. Magyarországon az iskolák általában az oktatási jogok biztosának 2005-ben kiadott állásfoglalása alapján szabályozták a kérdést: „A mobiltelefon nem zavarhatja a tanítás rendjét, ezért előírható, hogy azt olyan állapotban kell tartani, hogy ne zavarja a pedagógus és a diákok munkáját.”

A mobilkommunikáció a diákok mindennapi életének része és egyre inkább az lesz, ezért előbb vagy utóbb az oktatás gyakorlatába is bekerül, ahogy korábban a videó, a számítógép és az internet. A felsőoktatásban már használják adminisztrációs kommunikációra és bizonyos távoktatási tartalmak továbbítására. Az adminisztrációs kommunikáció (iskola és szülő, illetve diák és iskola között) mobiltelefonon hatékonyabb lehet, mint a papíralapú vagy az online.  

Mobiltelefon a történelemórán?

Jegyzetkészítés mobilkommunikációs eszközökön
A diákok jegyzetkészítés közben olyan, saját szöveget konstruálnak, amely segítségükre van a tananyag megértésében, illetve abban, hogy később a lehető legteljesebb módon felidézhessék a tanultakat. A hatékony tanulás eléréséhez a cél az, hogy mindenki képes legyen a számára legkönnyebben alkalmazható, memorizálható jegyzet, illetve vázlat elkészítésére. A mobiltelefont készségszinten használó diákok ugyanolyan gyorsan jegyzetelhetnek a telefonjukba, mint a füzetükbe, a fényképező funkcióval pedig akár egész táblaképeket is rögzíthetnek egy pillanat alatt. 

Formatív értékelés mobiltelefon segítségével
A formatív értékelés lényege, hogy a tanár nem az addig elért vagy el nem ért teljesítményt osztályozza (amiről a szummatív, azaz minősítő értékelés szól), hanem a tanulónak az oktatási folyamat közben mutatja meg, hogy miben kell még fejlődnie, változnia, min kellene változtatnia, mi a hiányossága, amit pótolnia kell, ezáltal elősegíti az elmaradások mielőbbi korrekcióját. A formatív értékelés funkciója tehát a tanulási folyamat segítése, a visszacsatolás és a motiválás. A formatív értékelést legegyszerűbb valamilyen szavazórendszerrel elvégezni. A szavazórendszer a modern pedagógia egyik eszköze, berendezése, infrastrukturális felszerelése is. Megfelelő közreműködési és tanulási lehetőséget teremt az iskolában, osztálytermekben. A szavazórendszer visszajelez a tanárnak a diákok teljesítményéről, a tanár azonnal ellenőrizheti a megértést. Akár az egész osztálytól is egy időben kaphat választ ugyanarra a kérdésre, ezáltal a legnagyobb mértékben aktivizálja, bevonja az osztály tanulóit. A diákok mobiltelefonjai egyúttal alkalmi szavazóegységek is lehetnek, így különösebb anyagi ráfordítás nélkül kialakíthatunk egy „szavazórendszert”. 

Helytörténeti óra mobiltelefon felhasználásával
A helytörténeti órát élővé és érdekessé teheti az a feladat, hogy a diákoknak a környezetükben fellelhető tárgyi emlékeket kell megtalálniuk, mobiltelefonjukkal lefotózniuk. Szóbeli hagyományokról, élőszavas közlésekről (oral history) hang-, illetve videofelvételeket készíthetnek mobil készülékükkel. 

Önálló kutatómunka „okostelefonnal”
Órán gyakran előfordul, hogy olyan új ismeret elsajátítására van szükség, ami csak a tanár szóbeli közlése útján lehetséges (pl. egy új fogalom bevezetésekor), azonban ahhoz, hogy ez a módszer sikeresen működjön, többszöri ismétlésre és visszajelzésre van szükség. A hatékonyság növelése érdekében a diákot passzív befogadóból a tanulási folyamat aktív részesévé tehetjük, ha olyan feladatokat adunk neki, amit „okostelefonjával” meg tud oldani (pl. egy fogalom meghatározásának kikeresése vagy egy földrajzi hely meghatározása).  

Előnyök – hátrányok

Előnyök
- A diákok nagy többségének van mobiltelefonja, amit minden nap használ (ez igaz a pedagógusok többségére is). Sajátosság, hogy a többi új technológiai eszközhöz hasonlóan, a diákok jobban ismerik a mobil használatát, mint a tanáraik, így a diák is taníthatja tanárát.
- A diákok érzelmi szempontból pozitív módon viszonyulnak a vizsgált eszközhöz, annak bevonása az oktatásba motiváló hatású. Ez az eszköz kapcsolat lehet az iskola, a pedagógus világa és a diákok világa között. 
- Tanórán kívüli tanulásban könnyen alkalmazható. Mivel a diákok legtöbbször maguknál tartják, így bármikor használhatják tanulásra. 
- Egyre bővülnek az újabb készülékek technikai és ezáltal az oktatásban való alkalmazási lehetőségei. 

Hátrányok
- Az új technológia egészségre gyakorolt hatását még nem ismerjük.
- Nehezen kontrollálható. A diákok mobiltelefonos tevékenysége a tanórán nehezen ellenőrizhető. (Kérdés,
hogy szükség van-e kontrollra.)
- Még nem alakult ki a mobiltelefon-használat kultúrája. A diákok sem tudják minden szituációban megfelelően alkalmazni, ezért az iskolák többsége a tiltás mellett döntött. 

A mobilkommunikáció a diákok valóságának része, az iskola ezt nem hagyhatja figyelmen kívül. A tiltás
csak ideiglenes megoldás lehet, mindemellett az új technológia új didaktikai lehetőségeket is jelent.  

Az írást teljes terjedelmében, hivatkozásokkal és mellékleteivel együtt a Történelemtanárok Egylete honlapján olvashatják el. 

 
Kölöknet hozzászólások  
(4 hozzászólás) 
2012 június 14.
Kis Sándor
Kedves dr. Borján József,
A cikk azért született meg, mert a mobiltelefon visszavonhatatlanul a diákok életének részévé vált. Gyakran szembesülök olyan esetekkel, amikor a diákok tanórai együttműködését csak a megszokottól eltérő módszerekkel lehet kialakítani. A mobiltelefon (didaktikai szempontból korántsem tökéletes, de) olyan eszköz, amin keresztül didaktikai célokat érhetek el, mint pl. Önnél a "Hunyadi nyitány" esetében eredményt ért el a tanára.
Prezentációkat én is használok, a mobil alkalmazásának a módszertani előnye ezzel szemben, hogy a diák passzív befogadóból aktív részese lesz a tanulási folyamatnak és a számára fontos eszköz használatával még motiváltabbá tehető.
(az iskolai wifi pedig -Miklósi Lászlóval egyetértve- tényleg megoldja a technikai, pénzügyi problémát)
2012 június 13.
Miklósi Lászéó
Nagyon sok iskolában a net wifivel, ingyenesen elérhető. Így a letöltés a diáknak nem kerül pénzébe. A diák telefon nélkül is tud másra figyelni, nem azon múlik. HA érdes az óra, dolgozni fog.
2012 június 13.
jborjan
Kedves Kis Sándor kolléga!
Cikkét olvasva sok érdekes gondolat jutott eszembe.
1. Felnőtt emberek elmennek Varnus Xavér koncertjére, kérik a telefonok kikapcsolását, megkezdődik a koncert, megszólal egy trallala. Xavér azt mondja, "ez nem Bethoven". Folytatná az orgonajátékot. Még 3 telefoncsöngés volt.
2. Felnőtt informatika tanfolyamon internetkezelési feladat. A hallgatóság kétharmada (nők is) "felnőtt tartalmakat" nézeget.
3. A mobiltelefonon sem fognak történelmi példákat nézegetni az órán.
4. Dolgoztam olyan rendszereken ahol a diákok csak a tanári prezentációhoz jutottak hozzá. Volt, aki inkább kikapcsolta a gépét.
5. Úgy tudom, a mobiltelefon ma még hívásdíjas. Nem fogja történelem órára elhasználni a szülőktől kapott apanázst.
6. Viszont nagyon is egyetértek azzal, hogy az iskolai órán, esetleg házi feladatként kelljen nem mobil hálózaton megkeresni a szemléltetéshez igen hasznos segédanyagokat, képet, videót stb. És ez még nem is jogellenes tett. Az én történelem tanáromnak 1952-ben még csak lemezjátszó állt rendelkezésére, de a Hunyadi nyitány egy életre meghatározta az érdeklődésemet. Erre persze a tanárnak fel kell készülnie. Előveszi a tantárgy óravázlatát, aztán megkeres hozzá néhány biztosan elérhető linket és erről indítva az órán komplett demonstrációt mutathat be. Ezt az eljárást már 2000-ben, munkanélküli tanároknak tartott OKJ képzés keretében ismertettem, az oktatási informatikus OKJ képzés szakdolgozatához is így gyűjtöttek anyagot.
Múzeum számára készített link listából a kiállított gépekhez olvashat valaki leírást, rajzokat, képeket, videókat. Hangszerkesztés oktató cd-be sok helyen elhelyezett linkekkel szinte korlátlanul lehet zenei hivatkozásokat idézni.
Bocs, hogy megint belekotyogtam valamibe.
Tiszteletteljes üdvözlettel dr. Borján József
2012 június 13.
Rita
én is összegyűjtöttem olyan telefonos applikációkat, amikkel pl. jobban tud kommunikálni a tanár és diákjai, illetve amelyekkel jobb jegyzetek készíthetők és angolul lehet tanulni nyelvtant, szókincset: http://vizsgaangol.wordpress.com/2012/06/10/recommended-free-android-apps-for-english-learning-ajanlott-ingyenes-android-alkalmazasok-angol-tanulasahoz/
Összes hozzászólás (4) megtekintése »
Kölöknet hozzászólás
aláírás

XA szív vége - Teakiadó