Kérdések

Tisztelt Szakértő! Gyermekem általános iskola 5. osztályos tanuló, félévi értékelésében a történelem tantárgyhoz szöveges értékelést, minden más tantárgyból már jegyet kapott. Azt, hogy jegyet, vagy szöveges értékelést kap, a pedagógus, az iskola dönti el? Esetleg ez minisztériumi döntés? Amennyiben ilyen lehetősége van és ezzel él a pedagógus, akkor az értékelésben szereplő kérdéseket (volt egy önértékelés és egy szaktanári értékelés része) a tanár fogalmazza meg? Válaszát előre is köszönöm!


Szakértőnk válasza:

Kedves Kérdezőnk!

A tanulók teljesítményének, előmenetelének értékelését a közoktatási törvény részletesen szabályozza. Alapértelmezésben a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), és elégtelen (1) érdemjegyeket illetve osztályzatokat lehet adni. (Kivételt képez az általános iskola a negyedik évfolyam végéig, amit megelőzően a tanulók kizárólag szöveges értékelést kapnak.) Ugyanakkor a törvény arra is lehetőséget ad, hogy az egyes iskolák saját pedagógiai programjukban a fentiektől eltérő jelölés használatát vagy szöveges értékelés alkalmazását deklarálják. Leveléből úgy gondolom, hogy gyermeke iskolájában erről van szó. Ha a félévi vagy év végi bizonyítványban osztályzat helyett szöveges értékelés szerepel, az az iskola döntése, melyet a pedagógiai programban rögzítenek. Ebbe a minisztériumnak nincs beleszólása. A pedagógiai programot az iskola nevelőtestülete fogadja el, majd ezt követően a fenntartó jóváhagyja. A törvény arról is rendelkezik, hogy ha egy iskola nem alkalmazza az alapértelmezésben használatos értékelést, de arra iskolaváltás vagy továbbtanulás miatt szükség van, köteles a félévi és az év végi minősítést osztályzattal is elvégezni. Érdemes az iskola pedagógiai programját alaposan áttanulmányozni, mert abban minden értékelésre vonatkozó szabálynak szerepelnie kell. Az iskola által alkalmazott jelölés, értékelés érdemjegyre, osztályzatra való átváltásának szabályait a helyi tantervben kell meghatározni, ami a pedagógiai program egyik része. (A pedagógiai program a legtöbb iskola honlapján nyilvánosan is elérhető, de kérésre az intézmény köteles átadni azt a szülőknek betekintésre.)

Üdvözlettel: Sinka Edit

X
Kamaszmentő - TeakiadóMi bántja a gyerek lelkét? - TeakiadóNem születtél anyának! - Teakiadó
Nem születtél anyának! - Teakiadó