Kérdések

Gyermekem állandóbeteg. Az iskolába leadtuk az összes igazolást, hogy megkapjuk az 50%-os étkeztetési kedvezményt. Az egyfőreeső jövedelmünk a kiemelt családipótlékkal 50200 Ft. Az igazgató úr nem adta meg az 50%-os kedvezményt. Arra hivatkozik, hogy az egyfőreeső jövedelmünk sok.


Szakértőnk válasza:

Tisztelt Asszonyom!

A gyermekétkeztetés normativ kedvezménye egyrészt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek után jár.  Ebben az esetben valóban feltétel az, hogy az egy főre eső havi jövedelem összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130 %-át. (2008-ban a nyugdíjminimum 28 500 Ft).  50 %-os  gyermekétkeztetési díjkedvezmény azonban egyéb esetekben is jár, így a három illetve több gyerrmekes családoknak,  továbbá a tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekek után.  Ha Önök a gyermek  tartós betegségéről megfelelő papírokkal rendelkeznek, akkor  “A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  Térítési díjakról szóló 148. §-a alapján jár Önöknek az étkezési kedvezmény.

Üdvözlettel:

Kereki Judit