Különleges helyzetekFelvételiÉrettségi

Középiskolai érettségi 2010

Lezajlott a magyar érettségi

Az idei magyar írásbeli érettségi vizsgán középszinten 91 029, emelt szinten 1 127 diák írta meg a feladatokat. A vizsgák minden fennakadás nélkül zajlottak le. Kedden reggel a matematika írásbelivel folytatódik az érettségi.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapja szerint a középszintű magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi első része, a 40 pontos, 60 perces szövegértési feladatsor egy frissen felfedezett Janus Pannonius-vers kutatójával készült interjúról tett föl kérdéseket. Az alig kétoldalnyi szöveghez 10 feladat tartozott; ezek a szöveg - háttérismeret nélküli - megértésére vonatkoznak: többek között a szövegben található adatok megértéséről. A szöveg globális felfogását mérte például tények és feltételezések elkülönítésére vonatkozó kérdésekkel.

A második részben, 60 pontért (20 a tartalom, 20 a szerkesztés, 20 a nyelvi megformálás) három feladat közül egyet kellett megoldaniuk a vizsgázóknak 3 órában. Az Érvelési feladatban idén (Szabó Magda egy beszélgetés-részlete mentén) arról lehetett érvelni, hogy a tér, a tárgyi környezet a műalkotásokban és a hétköznapi életben milyen jelentőséggel bír. Az Egy mű értelmezése Gelléri Andor Endre Pármai likőr című rövid novellájáról szólt. A feladat a novellára vonatkozó kérdésekkel segítette, irányította a vizsgázókat. Az Összehasonlító elemzés Kosztolányi Dezső A kis mécs és Karinthy Frigyes Kosztolányi-paródiája (A kis edény) összevetését várta adott szempontok segítségével.

Az emelt szintű írásbeli érettségi 4 órában négyféle feladatot tűzött ki a vizsgaleírásnak megfelelően. A Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor (11 feladat, 40 pont) egy Babits-vers (Mint különös hírmondó...) megértését kívánta, illetve egyes részleteivel kapcsolatos nyelvtani (mondatelemzési, stilisztikai) és irodalmi (pl. szerzők, művek, toposzok, ritmusok) ismereteket várt el. Az Egy mű értelmezése feladatban (25 pont) József Attila Holt vidék című verse szerepelt. Itt is konkrét kérdések irányították a vizsgázókat. A Reflektálás egy jelenségre nevű feladat (20 pont) kiinduló szövege az átaludt időről szólt; kiindulópontja egy rövid publicisztikai írás. Ennek mentén kellett elgondolkodni arról, hogy miért kedvelt témája műalkotásoknak a hős térben és/vagy időben való átléptetése. A Gyakorlati írásbeliség feladat (15 pont) témája egy felszólalás volt egy fiktív találkozón arról, hogy mozi vagy kávézó működjék egy bezárásra ítélt moziban. (A teljesítmény értékelése független a vizsgázó választásától.)

Mindkét szinten összesen maximum 100 pontot lehet elérni. Ebből legföljebb 15 pont veszíthető helyesírási hibákért. A helyesírási szótár használatát idén is engedélyezték.

Nem hivatalos megoldókulcsokat a Figyelőnet oldalán lehet találni, a hivatalos megoldókulcsok kedden reggel nyolc órától érhetők el az Oktatási Hivatal honlapján.

 

Kölöknet hozzászólás

aláírás

XA szív vége - Teakiadó