Különleges helyzetekFelvételiKözépiskola

Jelentkezés a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumokba

A nyolc és hat évfolyamos gimnázium elsősorban azoknak a kiemelkedő képességű gyermekeknek ajánlott, akiknek szemmel láthatóan jobb a tanulási teljesítményük, mint osztálytársaiknak, és ezért érdemesebb egy válogatott közegbe helyezni őket, hogy tehetségüket alaposabban kiaknázhassák. 

Ha már biztos benne, hogy gyermekét ilyen gimnáziumba szeretné íratni, akkor érdemes összeszedni az információkat, mivel a jelentkezési határidő a központi felvételire december 10-e!

Fontos tudni, hogy nyolc és hat évfolyamos gimnáziumok nem írathatnak saját felvételi vizsgát, csak a központi, egységes felvételit követelhetik meg a negyedikesektől, hatodikosoktól. A tanárok az egységes írásbeli feladatsort a központi kulcs szerint javítják, és az eredményét minden hatosztályos gimnáziumnak el kell fogadnia.

Több iskola is ajánl előkészítőket a gyerekeknek. Ha biztosra szeretnének menni, érdemes egy ilyen kurzusra beíratni a lurkót, ugyanis itt az írásbelire alaposan felkészítik őket. Ezeken a felkészítőkön feldolgozzák a korábbi évek központi vizsgasorait, így a gyerekek találkoznak azokkal a feladattípusokkal, ami várható a felvételi során.

Fontos tényező továbbá, hogy az előkészítő alkalmak során leendő tanáraikkal is megismerkedhetnek. Ez sokszor döntő lehet, az iskola megítélésével kapcsolatban. Ezek a felvételi előkészítők már szeptember óta zajlanak, de még most is lehet rájuk jelentkezni, valamint otthon is fel lehet készülni vizsgára. Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és megoldásai megtalálhatók az oktatas.hu honlapon.

Szintén fontos tudni, hogy külön kell jelentkezni a központi írásbeli vizsgára és utána majd az adott középiskolába!

Jelentkezés a központi írásbelire

A tanulóknak 2012. december 10-ig, a „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” (lásd lenn) benyújtásával kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára. A jelentkezési lap sokszorosítható. Ez a lap csak a központi írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezéskor kell majd használni.

A jelen eljárásban szereplő jelentkezési lapot abba a vizsgát meghirdető középiskolába kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg.

A központi írásbeli vizsgát szervező iskola minden hozzá forduló tanuló jelentkezését köteles fogadni. Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet központi írásbeli vizsgára. A tanuló teljesítményének megítélését a központi írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja.

A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2013. január 18. péntek 14 óra.

A felvételi legfontosabb témakörei: matematika, magyar, szövegértés valamint kognitív feladatok. Azoknak az iskoláknak a listáját, ahol a központi felvételi vizsgákat meg lehet írni, ezen a weboldalon találhatják meg.

Mit vigyen magával a gyerek?

A központi írásbeli vizsgára személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – vigyenek magukkal a gyerekek. A központi írásbeli vizsga során – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható. A felvételi feladatlapokat tollal kell kitölteni.

Hogyan néz ki az írásbeli vizsga?

A magyar nyelvből és matematikából készített központi írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középiskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek.

A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani. A középiskolába február 15-ig kell beküldeni a felvételi lapot. A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat 2013. február 7-éig.

A vonatkozó rendelet előírása szerint az értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg. A tanuló ennek ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját, tanulói adatlapját (a felvételi lapokat), így vesz részt az általános felvételi eljárásban.

A 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumokba való jelentkezés esetén a tanuló vagy szülője a jelentkezést a központilag kiadott jelentkezési lapon közvetlenül is megküldheti a kiválasztott gimnázium részére. Ezzel egyidejűleg a tanulói adatlapot közvetlenül kell megküldenie a Felvételi Központnak (9001 Győr, Pf. 694).

A felvételi lapok postára adásának határideje 2013. február 15.

Érdemes még a Kölöknet oldalon a következő cikkeket is elolvasni:

Segítség! Nyakunkon a felvételi!

Tíz jótanács vizsgázóknak

Egységes írásbeli a középiskolákba


 

 

Kölöknet hozzászólás

aláírás