Különleges helyzetek

Nevelőszülők jelentkezését várják!

A Tan Kapuja Buddhista Egyház olyan nevelőszülői hálózat létrehozását tervezi, amelybe 24. életévet betöltött magyar állampolgárok jelentkezését várja.

Tudta, hogy hazánkban ma közel tízezer gyermek nem élhet családi körülmények között?

Ha szívesen gondoskodna saját otthonában család nélkül maradt, segítségre szoruló gyermekekről,

ha úgy érzi, van Önben elegendő türelem, elfogadás, szeretet és empátia,

ha személye és lakáskörülményei megfelelnek a törvényi előírásoknak

és vállalja, hogy elvégzi az általuk szervezett felkészítő tanfolyamot, jelentkezzen nevelőszülőnek!

A Tan Kapuja Buddhista Egyház olyan nevelőszülői hálózat létrehozását tervezi, amelybe 24. életévet betöltött magyar állampolgárok jelentkezését várja. Fontos, hogy a leendő nevelőszülő házastársa illetve élettársa hozzájáruljon elhatározásához, együttműködjön vele, otthona, környezete pedig alkalmas legyen a gyermeknevelésre - vagyis a gondozott gyermek számára nemenként külön szobát szükséges biztosítani, ahol az egy gyermekre jutó élettér legalább 6 négyzetméter.

Nevelőszülőnek lenni hivatás és főállás: a nevelőszülői hálózat tagjai a szülői feladatok ellátását főfoglalkozásként, munkaviszonyban, fizetésért végzik. A hivatásos nevelőszülőktől azt várják, hogy a jelenleg gyermek- és lakásotthonokban élő mintegy 8200 kiskorú gyermek közül minél többnek ők biztosítanak majd otthont a jövőben.

A nevelőszülő feladatai

• otthonában ellátja a gyermek nevelését, gondozását (egy egyéni gondozási-nevelési terv alapján), valamint a gyámhivatal kirendelő határozata alapján a gyermek gyámságát (ezt elláthatja hivatásos gyám is)

• gondoskodik a megfelelő oktatásról, képzésről (ha szükséges, speciális foglalkozásról is)

• felkészíti a gyermeket az önálló életvezetésre

• biztosítja a vérszerinti szülőkkel való kapcsolattartást a gyámhivatal határozatának megfelelően

• elősegíti a gyermek visszakerülését a vérszerinti családhoz, vagy ha ez nem lehetséges, segíti örökbefogadó családhoz való kerülését

• vállalja a gyermek nagykorúsága után is gondozását, lakhatását

• együttműködik a fenntartó - A Tan Kapuja Buddhista Egyház -, a gyámhivatalok és a gyermekjóléti szolgálatok szakembereivel, tájékoztatja őket munkájáról

• részt vesz a számára tartott (ingyenes) továbbképzéseken, tanácsadásokon, szupervíziókon.

 

Teljes értékű foglalkoztatottság

A 2014-ben módosult jogszabályok szerint teljes értékű foglalkoztatottságnak számít a nevelőszülői státusz, így ennek megfelelően bérezés jár utána, illetve ez a jogviszony teljes körű jogosultságot teremt a nyugdíjra, valamint az egészségügyi ellátásra. Emellett a nevelőszülői jogviszony alapján járó díjazásnál igénybe vehető a családi adó- és járulékkedvezmény is.

A nevelőszülőt arra az időszakra, amíg a gyermeket a saját háztartásában neveli, nevelési díj valamint ellátmány illeti meg. A nevelési díj az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-a, különleges szükségletű gyermek esetén 140%-a, speciális szükségletű gyermek esetén pedig 150%-a. Az ellátmány az éves nevelési díj 25%-a, melyet a nevelési díjjal együtt havonta folyósítanak. Ezen összegeket, valamint a gyermek után járó családi pótlékot, amit a nevelőszülő igényel meg, a gyermek megfelelő ellátására kell fordítani.

A nevelőszülőt tevékenységéért a foglalkoztatási jogviszony fennállásának időtartama alatt havonta legalább a minimálbér 30%-a illeti meg alapdíjként, amelyre a nevelőszülő három hónapig jogosult azt követően is, hogy a gyermek – a nevelőszülő önhibáján kívül – kikerült a gondozásából. Az alapdíjon felül minden egyes nála elhelyezett gyermek és fiatal felnőtt után kiegészítő díjként havonta legalább a minimálbér 20%-a, mindezeken felül pedig minden egyes nála elhelyezett speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermek után többletdíjként havonta legalább a minimálbér 5%-a illeti meg.

A nevelőszülő főfoglalkozása mellett létrehozhat másik munkaviszonyt is. Ha azonban a nevelőszülő saját gyermekeit is beleszámítva négy vagy annál több gyermeket nevel, más keresőtevékenységet csak heti húsz órát meg nem haladó időtartamban vállalhat annak érdekében, hogy a gyermekek megfelelő ellátásban, személyre szóló törődésben részesüljenek. Időkorlátozást nem kell alkalmazni, ha a munkavégzésre a nevelőszülő otthonában kerül sor.

Jelentkezés, érdeklődés

Polacsek Lajos polacsekl@gmail.com +36 70 5508676

Csörgő Zoltán csorgo.zoltan@tkbf.hu +36 30 991276

Tan Kapuja Buddhista Egyház

 

 

 

Kölöknet hozzászólás

aláírás

XMi bántja a gyerek lelkét? - Teakiadó