Szülő- és gyereknevelés

Kevesebbet netezik, ha többet netezik – VELED!

Túl sokat kütyüzik? Rengeteget netezik? És a szülő? Te mennyit nézed a képernyőt, és mennyit engedsz a gyerekednek? Német kutatók most utánanéztek, hogyan nevelik a szülők gyermekeiket a digitális eszközök használatára.

Bár az iskolában egyre fontosabb és fontosabb (lenne) az információs és kommunikációs technológiák (IKT) használatának tanítása, a gyerekek ezt a típusú tudást jelenleg nagyrészben még a családon belül szerzik meg.

Ezidáig csak anyákat célzó kutatások voltak, de most két új tanulmány is napvilágot látott, melyek azt mutatják be, mennyiben hasonló vagy különböző az anyák és az apák részvétele az IKT-nevelésben, és hogy e szülői tevékenységek hogyan befolyásolják a gyermek IKT-használatát, illetve hogy ezek a tevékenységek milyen hatással vannak a családi életre.

A kutatók azt találták, hogy a szülők különbözőképp járnak el, amikor szabályozzák a gyermekeik internethasználatát, például: beszélgetnek gyermekükkel az online tartalmakról; együtt használják gyermekükkel az internetet vagy más IKT eszközöket; végül, de nem utolsósorban: szabályokat állítanak fel, hogy milyen netes tartalmakat fogyaszthatnak, és mennyi időt tölthetnek a gép előtt.

A kutatók azzal a meglepő eredménnyel szembesültek, hogy ha az anya és a gyermek, illetve az apa  és a gyermek közösen neteznek és együtt használnak digitális eszközöket, akkor valószínűbb, hogy a gyermek kevesebb időt fog a neten lógni, és jobb, nyugodtabb lesz a családi légkör. (Kinek ismerős a túl sok netezés miatti veszekedés a gyerekkel?)

"Már egyedül is be tudod kapcsolni." – Különbségek a különböző életkorokban

Először nullától hatéves korig vizsgálták a gyermekeket, majd külön a kisiskolásokat, és a prepubertásokat–kiskamaszokat.

Az adatok azt mutatták, a családokban összességében az anyák többet használtak IKT eszközöket közösen gyermekükkel, mint az apák, és ők voltak azok, akik többet szabályozták azok használatát.

Az anyák erősebb jelenléte, szerepe mindhárom életkorban megjelenik, ugyanakkor az életkor előrehaladtával a szülők – az anya és az apa egyaránt – egyre kevesebbet használják együtt a digitális eszközöket gyermekeikkel.

"Eleget ültél a gép előtt!" – a gyermek internethasználatának szabályozása

A kutatók azt találták továbbá, hogy hatéves korig az internethasználat mennyiségének szabályozásába lényegileg csak az anyák szóltak bele, az apák nem. Feltételezhetően azért, mert az anyák több időt töltenek gyermekükkel, ezért ők tudnak jobban jelen lenni az IKT-nevelésben. Iskoláskorban azonban már az apák is fontos szerepet játszanak.

Azonban érdekes módon

az apák és anyák tiltó szabályozása helyett a közös internethasználat hatékonyabban csökkentette a gyermek internethasználatának mennyiségét!

A kutatók szerint ez valószínűleg azért lehet, mert a szülők úgy tekintenek az együtt-netezésre, ami során lehetőségük nyílik arra, hogy szabályozzák gyermekük internethasználatát.

Lényeges szempont továbbá, hogy a gyermek érdekében nem csak a képernyő előtt eltöltött idő mennyiségének szabályozása fontos, hanem számít az is, hogy milyen szituációban és milyen körülmények között és mire használják az internetet; valamint, hogy konkrétan milyen tartalmakat fogyasztanak. Az is fontos tehát, hogy minőségi időt töltsenek az interneten. A minőségi idő pedig úgy jöhet létre, ha minőségi tartalmakat fogyasztanak – ebben pedig a szülő tud nekik segíteni.

Mindezekből az a tanulság, hogy a szülők tiltó jellegű internet-idő szabályozása nem biztos, hogy csökkenti az online tartalmak fogyasztásának idejét.

"– Hogy kell ezt megnyitni, apa? – Gyere, megmutatom." – internethasználat és a családi élet

A tudósok megfigyelték, ahogy a gyermek cseperedik, az IKT-használatról egyre több szó esik a családban, és ez egyre gyakrabban és gyakrabban szól a gyermek és a szülő közti vitákról. (Ismerős, ugye?) Ennek összefüggésében vizsgálták, hogy az apák és az anyák IKT-nevelése milyen hatással van a családtagok által érzékelt családi élet minőségére. Itt 9-15 évesekre terjedt ki a kutatás, amiben az anyák, az apák és a gyermekek benyomásait is összevetették, tehát a kutatók elég teljes képet tudtak rajzolni a család érzelmi légköréről.

Azokban a családokban, ahol az anyák és az apák együtt használták gyermekükkel az internetet, kevesebb volt a veszekedés, és jobb volt a családi légkör.

Tehát az interneten együtt töltött időnek pozitív hatása volt a családi életre!

Ezek a jótékony hatások azonban függnek attól, hogy az apák és az anyák mennyire érzik kompetensnek magukat az ITK-használatban.

Egészen pontosan:

azok a szülők, akik magabiztosabban mozognak az IKT-világban, és jobban bíznak saját digitális készségeikben, több időt töltenek gyermekeikkel a neten, vagyis ez pozitívabb légkört eredményez.

A szülők iskolázottságát is figyelembe véve az derült ki, hogy a kevésbé iskolázottak kevésbé voltak magabiztosak a digitális eszközök használatában. Azonban azokban az esetekben, amikor az alacsony iskolázottság ellenére az apák(!) mégis magabiztosak voltak, az ő digitális készségeiknek is jó hatása volt a családi légkörre, hiszen többet használták együtt az internetet gyermekeikkel. A kutatók azt feltételezik, hogy ez eredhet abból, hogy a kevésbé iskolázott apák több időt töltenek otthon gyermekükkel napközben (például váltott műszak miatt stb.).

De a kutatás még fontosabb tanulsága, hogy az iskolázottságtól függetlenül is, a szülők IKT-nevelésben való részvételét mindvégül mégiscsak az befolyásolja, hogy mennyire bíznak saját digitális készségeikben!

Szülők, érdemes tehát netezni, és netezni tanulni!

A szerk.

A cikk forrása: LSE Parenting for a Digital Future blog

 

 

 

 

 

 

 

Kölöknet hozzászólás

aláírás