Ajánló

„Az én könyvtáram”

Ahány könyv, annyi élmény – workshop az olvasásért

Az Emberi Erőforrás Operatív Program „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című, EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-0001 azonosító számú felhívás keretében megvalósuló Az én könyvtáram kiemelt projekt könyvtári szakmai tevékenységek támogatása céljából jött létre a Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár közreműködésével. További célok közé tartozott a könyvtári szakma társadalmi presztizsének növelése, korszerű élményalapú kompetenciafejlesztés négy fejlesztési terület mentén (digitális írástudás, szövegértés, olvasásfejlesztés, könyvtárhasználat és információkeresés), valamint közös együttműködés kialakítása a közoktatási intézményekkel.

2019. november 15-én került sor az Ahány könyv, annyi élményworkshop az olvasásért című rendezvényre a Lurdy Konferencia és Rendezvényközpontban. Az immáron három éve működő projekt szakemberek segítségével kifejlesztett 90 könyvtári mintaprogramot, melyeket az egész országban kipróbálhattak a vállalkozó kedvű könyvtárosok, könyvtárostanárok. Fókuszba került a Z és alfa generáció megismerése, olvasási szokásaik feltérképezése, kognitív gondolkodásuk, kreativitásuk és szövegértésük fejlesztése, az olvasás népszerűsítése, valamint a digitális eszközök és az internet ésszerű használata.

Farkas Ferenc, a program szakmai vezetője rendkívül fontosnak tartja a köznevelés támogatását, amelyben a könyvtáraknak kiemelt szerep jut. Ezt a könyvárak feladatait vizsgáló felmérés alá is támasztja, hiszen a megkérdezettek legnagyobb hányada elsődleges feladatként a tanulás támogatását jelölte meg. Az olvasás, a könyvek és az okoseszközök használatának színtere is sok gyermek esetében a könyvár, ahová jó részük csak óvodás vagy iskolás csoporttal jut el.

Dr. Tóth Máté, a Könyvtári Intézet kutatásvezetője a magyar lakosság olvasási szokásait vizsgálta 2017-ben és 2019-ben, mely adatok kétszer 1500 fős reprezentatív mintavételt jelentettek a 3-18, valamint a 18 évnél idősebbek körében. A 30 kérdésből álló kérdőív a médiafogyasztásra, az internethasználatra, az olvasási szokásokra és a könyvtárhasználatra irányult. A kutatásból egyértelműen kirajzolódni látszik, hogy az olvasás mennyisége az óvodás gyermekektől a középiskola végéig határozottan csökken, mellyel szemben az internet használata erőteljes növekedést mutat. Ez utóbbi különösen érdekes, mert a 2017-es felméréshez képest a 2019-es vizsgálat minden korosztályban – már a legkisebbek között is – jelentős emelkedést mutat.              

Az Ahány könyv, annyi élmény kerekasztal-beszélgetésben izgalmas eszmecserét hallgathattuk a fiatalok olvasási kedvének csökkenéséről, a családok, szülők felelősségéről, a kötelező olvasmányok aktualizálásáról, a magyar irodalom tantárgy hatásairól, a könyvvásárlási szokásainkról, a közösségi média és természetesen a könyvtárak jelenlegi és jövőbeni szerepvállalásáról. Ezen kívül előadásokat hallhattunk a LEGO és az olvasás kapcsolatáról, valamint a képregények segítségével történő olvasásfejlesztésről.

A program délutáni részében a résztvevők különböző szekciókban tevékenykedtek, melyekben ízelítőt kaphattak néhány mintaprogramból:

  • vers és próza feldolgozása különböző módszerekkel (történetmesélés tabletek, LEGO, papírszínház illetve drámapedagógia segítségével;
  • könyvszállító robot programozása, szépirodalom feldolgozása képregénnyel;
  • a könyvtár mint közösségi tér és annak tervezése;
  • olvasás nehezített pályán (A kisiskolások olvasás iránti érdeklődésének fejlesztési lehetőségei; kreatív, szövegértést fejlesztő foglalkozás kortárs gyermekregény feldolgozással, szabad alkotás olvasással)

A konferencia zárása előtt két előadást hallhattunk a fiatalok és az olvasás kapcsolatáról, amelyekben hangsúlyt kapott témaválasztás fontossága és a motiváció szerepe hazai és külföldi kutatási eredményekkel és példákkal alátámasztva.

Reméljük, hogy a projekt zárása a kipróbált és sikeres programok egyre szélesebb körű terjedését, indulását jelenti majd, motiválva több és több könyvtárat, könyvtárost, tanárt és nem utolsó sorban a felnövekvő generációkat a részvételre.

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás