AjánlóProgram

"Az irodalomtanítás nagykorúsága" – konferencia magyartanároknak!

A szöveg vonzásában címmel konferenciát rendez a Magyartanárok Egyesülete 2015. november 28-án a Kossuth Klubban

A részletes program

 

10-11.30: Módszerekről

Fenyő D. György: Az irodalomtanítás nagykorúsága

Pethőné Nagy Csilla: A Óperencián, az Üveghegyen és a Kronológián is túl…– alkupozíciók és döntéshelyzetek néhány irodalmi alkotásban

Molnár Gábor Tamás: Hogyan olvassunk ars poeticát?

Knausz Imre: Irodalmi nevelés. Babits esszéje ma

 

12-13.30: Művekről

Gintli Tibor: Metanarratív kommentárok a Szent Péter esernyője szövegében

Vári György: Rózsák - a végesség poétikája Vas István verseiben

Bengi László: Intellektus és affektus: A történelem fölfüggesztése Márton Lászlónál

Bárány Tibor: Az előszobaelméletről és a tömegkultúra „funkcionális megkülönböztetéséről”

 

14-15: Kitérők

Földes György történész, Miklós Tamás filozófus, Bethlenfalvy Ádám drámapedagógus, Falus Iván pedagógiai kutató

 

15.30-17: Szerzők

Beszélgetés: Géczi János, Kemény István, Nádasdy Ádám, Térey János

Vezeti: Vári György

 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak, a belépés ingyenes!

 

 

Kölöknet hozzászólás

aláírás