AjánlóProgram

Szabad a pálya

A Közlekedési Múzeum kiállítása a dualizmus korának technikai fejlődéséről és mindennapjairól. Működő, a legkisebb részletekig pontos Millenniumi Földalatti Vasút modellel gyarapodott a Szabad a pálya című kiállítás a Közlekedési Múzeumban.  Év végéig látogatható.

Magyarország az elbukott 1848-49-es forradalom és szabadságharc után csak 1867-ben szerezte vissza részleges önállóságát. Az Ausztriával történő kiegyezés szerint a két állam élén közös uralkodó állt. A külügyet, a hadügyet és az ezekkel kapcsolatos pénzügyeket közösen intézték.

A politikai korlátok leomlásával megteremtődtek a korábban elkezdődött polgári átalakulás és a technikai modernizáció kibontakozásának feltételei, Magyarország ipara, mezőgazdasága fejlődésnek indult. A nemzetgazdaság eredménye a korszakban megháromszorozódott, a mezőgazdasági termelés a duplájára nőtt.

Kiállításunk ezt az időszakot mutatja be. Az egyes tárgykörök pavilonszerűen jelennek meg, ahogy az a 19. századi világkiállításokon megszokott volt.

A korszak csúcspontját az 1896-os budapesti Millenniumi kiállítás jelentette, amellyel a honfoglalás 1000 éves évfordulóját ünnepelték. Ekkor készült el a ”kisföldalatti” is, a kontinens első földalatti vasútja, számos más budapesti középület, köztük a Közlekedési Múzeum is.

A legkisebb részletekig pontos az az M=1:16-es méretarányú modell, amely az 1896-ban elkészült Millenniumi Földalatti Vasút egyik fémburkolatú kocsiját mutatja be. Az egyedi építésű – magántulajdonú - működő modell egy közel négy méteres pályán jár.

A Millenniumi Földalatti Vasút – eredeti nevén Ferenc József Földalatti Villamos Vasút Rt. - 1896. május 2-án nyílt meg, Európa második földalatti vasútjaként, korábban csak Angliában épült hasonló vasút. A 3,7 kilométer hosszú vonal rekord gyorsasággal, kevesebb, mint két év alatt készült el.

Közlekedési Múzeum

 

Kölöknet hozzászólás

aláírás