CsaládCsaládi szerepekSzülő

Júniusban Választó Értekezlet!

Szülők a Közoktatás-politikai Tanácsban

A Közoktatás-politikai Tanács az oktatási miniszter döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő testülete. Állást foglalhat és javaslatot tehet a közoktatást érintő bármilyen kérdésben, kivéve az alkalmazottak munkaviszonyát. A testületben négy képviselővel jelen vannak a szülői szervezetek is. Kik és hogyan választhatnak?

A közoktatás-politikai tanácsba négy -négy tagot delegálnak az országos pedagógus szakmai szervezetek, az országos pedagógus szakszervezetek, az országos szülői szervezetek, az országos diákszervezetek, a helyi önkormányzatok érdekképviseleti szervezetei, az országos kisebbségi önkormányzatok és a nem állami, nem önkormányzati iskolafenntartók. Az oktatási minisztérium, és az oktatáshoz kapcsolódó más ágazatok (például a mindenkori ifjúságért felelős ágazat) egy-egy képviselőt delegál a testületbe.

2009. június 16-án az Oktatási és Kulturális Minisztériumban Választó Értekezletet tartanak a szülői szervezetek számára, mivel a szülői delegáltak mandátuma ebben az évben lejár. A választásban azok a szülői szervezetek vehetnek részt, amelyek március 31-ig bejelentkeztek a Közoktatás-politikai Tanács titkárságán

A választásban részt vevő szervezetek: Ábécé Egyesület a Gyermekekért, Fővárosi Szülők Országos Egyesülete a Gyermekekért, Gyermekeiket Egyedül Nevelő Szülők Országos Egyesülete, Magyarországi Szülők Országos Egyesülete, Országos Szülői Szervezetek Egyeztető Fóruma, Szülők a Hallássérült Gyermekekért, Szülők Egyesület a Gyermekekért

:

A Közoktatási törvény a Közoktatás-politikai tanácsról

97. § (1) A Közoktatás-politikai Tanács az oktatásért felelős miniszter közoktatás-politikai döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő testülete. A Közoktatás-politikai Tanács a (2) bekezdésben felsorolt bármely tagjának kezdeményezésére jogosult állást foglalni, javaslatot tenni - a közalkalmazotti jogviszonnyal és a munkaviszonnyal kapcsolatos érdekegyeztetés körébe tartozó kérdések kivételével - a közoktatást érintő bármilyen kérdésben.
(2) A Közoktatás-politikai Tanács tagjai
a) az országos pedagógus szakmai szervezetek,
b) az országos pedagógus szakszervezetek,
c) az országos szülői szervezetek,
d) az országos diákszervezetek,
e) a helyi önkormányzatok érdekképviseleti szervezetei,
f) az országos kisebbségi önkormányzatok,
g) a nem állami, nem önkormányzati iskolafenntartók,
négy-négy, továbbá
h) az oktatásért felelős miniszter és más, az oktatásban érdekelt miniszter, központi államigazgatási szerv egy-egy
delegált képviselője.
(3) A (2) bekezdés alkalmazásában pedagógus szakmai szervezeten, szülői szervezeten, diákszervezeten azt a szervezetet kell érteni, amely - alapszabályának és bírósági nyilvántartásba vételének igazolásával - a Közoktatás-politikai Tanács titkárságán az adott év március 31-ig bejelentkezett.
(4) A Közoktatás-politikai Tanács megválasztja tisztségviselőit, meghatározza működésének rendjét.
(5) A Közoktatás-politikai Tanács munkáját titkárság segíti. A Közoktatás-politikai Tanács működéséhez szükséges feltételekről az oktatásért felelős miniszter gondoskodik (...)

 

Az OKM közleménye itt olvasható.

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás