CsaládÉletszakaszokKisiskolás

Az idén is sokba kerül a tanévkezdés

Az idén is több tízezer forintos terhet ró a szülőkre az egy hónap múlva esedékes tanévkezdés. Az oktatási államtitkárság becsült adatai szerint mintegy 1,3 millió gyermek kezdi meg az iskolát, a főállású pedagógusok száma csaknem 2200-zal lehet kevesebb. Az országos tanévnyitót a Győr-Moson-Sopron megyei Lipóton tartják majd, ahol egy kisiskola újraindul.

Az MTI kérdésére az oktatási államtitkárság azt közölte, hogy várhatóan több mint 1,3 millió gyermek kezdi meg a tanévet. Általános iskolában a becsülésük szerint 749 ezren, gimnáziumokban 191.900-an, szakközépiskolában 232.800-an, speciális szakiskolában 9600-an, szakiskolában 125.400-an tanulnak majd.

Óvodákba további 340.200 gyermek jár majd. Általános iskolában 98.700, szakiskolában 34 ezer, speciális szakiskolában 2700, gimnáziumokban 40.200, szakközépiskolákban 43.800 elsős lesz várhatóan. Az államtitkárság becsült adatai szerint a főállású pedagógusok száma 2177-tel lehet kevesebb az előző tanévhez képest, általános iskolákban 73.565-ről 72.800-ra, szakiskolákban 9314-ről 9000-re, speciális szakiskolákban 1518-ról, 1500-ra, gimnáziumokban 18.292-ről 17.700-ra, szakközépiskolákban 19.829-ről 19.200-ra csökkenhet a számuk. Pontos adatok október 15. után várhatók.

Az államtitkárság az intézmények átszervezése és egyházi fenntartásba kerülése kapcsán arról tájékoztatott, hogy a tanév végén a nyilvántartott - működéshez szükséges - OM-azonosítók száma 5581, július 26-án 5578 volt. A 2010/2011-es tanévben 365 közoktatási feladatot ellátó intézményt tartott fenn egyházi jogi személy, míg július 26-án az intézmények száma 366 volt. A Magyar Államkincstár kérésükre azt közölte, hogy eddig 13 költségvetési szerv megszűnésekor jelezték az alapítók, hogy a megszűnt intézmény feladatait a 2011/2012-es tanévtől egyházi jogi személy látja el, további 11 kérelem pedig feldolgozás alatt áll.

Kitértek arra is, hogy június 16-tól 14 új OM-azonosítót adott ki az Oktatási Hivatal, ebből öt intézmény előzmény nélkül, újonnan alakult. Az Oktatási Hivatal ugyanakkor 15 OM-azonosítót vont be, 14 intézmény jogutóddal szűnt meg, egy esetében pedig megszűnt a gyógypedagógiai tanácsadás, valamint a korai fejlesztés és gondozás feladatait ellátó szociális intézmény.

Az iskolakezdés az idén is jelentős anyagi terheket ró a szülőkre. Az államtitkárság becslése szerint az 1. évfolyamos tanulók a tankönyvcsomagjának átlagára 6482 forint, a másodikosoké 7430 forint, a harmadikosoké 7169 forint, a negyedikeseké 6431 forint. Felső tagozaton 5. évfolyamon a tankönyvekért átlagosan 6550 forintot, hatodikban 7285 forintot, hetedikben 11.110 forintot, nyolcadikban 10.840 forintot kell fizetni.

A legolcsóbb kiadvány a tankönyvjegyzékben 111 forint, a legdrágább közismeretei tankönyv 3280 forint, a legdrágább nemzetiségi tankönyv 25 ezer forint, a legdrágább szakképzési tankönyv 8300 forint. A hivatalos tankönyvjegyzékben 4652 kiadvány szerepel.

A tanulók szüleit tájékoztatni kell az adott osztályban használni szándékozott tankönyvek össztömegéről. Az 1-4. évfolyamokra beiratkozott tanulók heti órarendjét úgy kell kialakítani, hogy az egyes tanítási napokon használt tankönyvek tömege a három kilogrammot ne haladhassa meg. A szülői szervezet az 1-4. évfolyamokra beiratkozott tanulók heti órarendjének összeállításánál - a tankönyvek grammban kifejezett tömegére tekintettel - egyetértési joggal rendelkezik.

Az MTI kérésére egy fővárosi papírkereskedésben összeállított adatok szerint a legolcsóbb iskolatáska 10.990, a legdrágább 29.990 forintba kerül. Kisméretű tolltartó kapható 700 és 1890 forintért, felszerelve a legolcsóbb 2500, a legdrágább 4500 forint. Golyóstoll van 50, de 4560 forintért is, míg körzőből a legolcsóbb 430, a legdrágább készletben 13.390 forint. Hatdarabos filctollkészlet 260 forinttól 1260 forintig vásárolható, a színesceruza-készlet ára 290 és 5500 forint között mozog. A 12 darabos vízfesték ára 580 forinttól 2620 forintig, a zsírkrétáé 260 forinttól 1850 forintig terjed. A színes tempera ára 1970 forint, míg az ecsetkészlet 510 forint.

Egyszerű füzetet lehet kapni 60 forintért, spirálfüzetet 300 forintért. A tízdarabos iskolai rajzlap 60 forintba, az írólap 150 forintba kerül. A tisztasági csomag ára 630 forint, a tornazsáké 1560 forinttól 3650 forintig terjed.

Változás, hogy az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók után igényelhető normatív támogatás az előző évi 10 ezer forintról 12 ezer forintra emelkedett. Megszűnt viszont a minden tanuló után a fenntartók által igényelhető ezer forintos általános, állami hozzájárulás.

Az iskolakezdési támogatást a közoktatásban részt vevő gyermek után családi pótlékra jogosult szülő vagy gyám, illetve az előbbiekkel közös háztartásban élő házastárs veheti igénybe minden jogosultsági évben egy alkalommal, ha az őt foglalkoztató munkáltató lehetővé teszi. A támogatás a tanévkezdettől számított 60 napon belül használható fel kizárólag tankönyv, egyéb taneszköz vagy ruházat vásárlására (vagy célhoz kötött felhasználású utalvány formájában, vagy a megfelelő számlák bemutatása alapján pénzbeli megtérítéssel). Idei változás, hogy a szülő vagy házastárs mellett már a gyermek gyámja, illetve annak házastársa is igénybe veheti a támogatást.

Az államtitkárság összegzése szerint a mulasztott órák számának túllépése miatt a családtámogatás elvonásáról, felfüggesztéséről összesen 8248 alkalommal született döntés. A 2009/2010-es tanévben nappali rendszerű iskolai oktatásban 50-nél több órát igazolatlanul mulasztók száma 29.361 volt, közülük 19.443-an tanköteles tanulók.

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás