CsaládKonfliktus

Mindennapi történeteink

A mártír anya

Mindent maga akar megcsinálni, gürcöl, gondoskodik, éjszakázik, robotol, belebetegszik az idegeskedésbe. Magával alig törődik. Nem lehet segíteni neki, mert nem hagyja: ő erős, ő tökéletes, őt ne sajnálja senki. De közben szenved. Szenved mindattól, amit saját maga vett önként a vállára, és amit senki sem akar észrevenni.

És miközben ő feláldozza magát, elképesztő pusztítást végez maga körül. Erős lelki függőséget épít ki gyerekeivel, a szüntelen támogatás, a lekötelezettség és a hála alattomos hálóját, melyből nagyon nehéz szabadulni. Sokszor egy egész élet is kevés hozzá.

„Anyám vezető beosztásban dolgozott, három gyereket nevelt, önzetlenül ápolta és közben gyűlölte az anyósát, segítette idős szüleit, és mindig előkerült egy-egy távoli idős rokon, akit önként, de szörnyű teherként istápolnia lehetett. Ott volt a háztartás is, a hatalmas lakás, aminek mindig rendben kellett lennie, egy koszos bögre nem lehetett a mosogatóban. A vidéki ház ügyeit is ő intézte. Nagy társadalmi életet éltek apámmal, gyakran jöttek hozzánk vacsoravendégek, hatalmas felhajtással, miközben anyám majd beledöglött a főzésbe és a mosolygásba. Kifelé mindenben tökéletes akart lenni, de közben folyton szenvedett, hogy megszakad a családjáért, és mi ezt nem háláljuk meg. A gyerekkorom maga volt a horror, szüntelen bűntudat, hogy vagyok, és olyan, amilyen. Lusta, koszos, mihaszna, hálátlan.” (Zs., programozó matematikus)

„Kamasz koromban minden reggel hajnali ötkor a vasaló ütemes csapkodására és a deszka nyikorgására ébredtem. Anyám vasalt. Közben már ment a mosógép is, és főtt a leves a gázon. Mindent hallottam, de nem dugtam ki a fejem a paplan alól. Egy kicsit még hagytam, hadd szenvedjen egyedül, nem akartam asszisztálni hozzá. Mert igazából csak úgy működött a dolog, ha közönség is volt hozzá. De a bűntudat, amiért még ágyban vagyok, és amiért egyáltalán létezem, minden reggel végigmarta a gyomrom. Megváltás volt nap mint nap iskolába menni. Hazafelé menet meg már előre mondtam magamban a szöveget, ami várt rám: egész nap vasaltam, takarítottam, főztem rád, te meg úgy járkálsz itt, mint egy szállodában, már megint nem vitted ki, nem vitted le, nem raktad el, nem csináltad meg. Őrizgetek egy füzetet, a ki nem mondható mondatok jegyzékét, sok ehhez hasonló van benne. Odaadtam a lányaimnak, és mindig kérem, hogy üssenek le, ha valamelyik akár egyszer is elhagyja a szám. Ők meg csak nevetnek. Hál’ istennek.” (J., tanár)

„Apám okos, művelt ember volt, jó humorú, szerettük, ha mesél, ha kérdezget, ha tanít minket. Odavoltunk érte. De anyám mindig elintézte, hogy lelkiismeret-furdalásunk legyen, ha egy pillanatra nem az ő szenvedései körül forgott a világ. Képtelen volt jól érezni magát. A vasárnapi ebédek után jó lett volna apámmal beszélgetni, vagy csak úgy hülyéskedni még az asztalnál, de nem lehetett, mert még le sem nyeltük az utolsó falatot, már pattant is, és vadul csörömpölve, sóhajtozva, gyilkos pillantásokat küldve felénk, mosogatni kezdett. Hiába kértük, hogy üljön le egy kicsit, majd mi megcsináljuk, nem lehetett lebeszélni róla. Csak ültünk hát, és hagytuk, hogy a hátunkra spricceljen a hideg víz.” (P., művészettörténész)

„Nem bírta a vitát, különösen később, mikor már középiskolába jártam. Ha érezte, hogy igazam van, ahelyett, hogy elismerte volna, egyből azzal jött, hogy ő mossa a gatyáimat, ő takarítja a koszomat, tehát aljasság, amit most csinálok – vele. Vagy feltette a lemez B oldalát, és az iskolai dolgokkal, a jegyekkel meg az ellenőrzővel kezdett revolverezni. Minden személyes ügyemben magamra hagyott. Csak egy jellemző eset: tizennyolc éves koromban elhurcolt a nőgyógyászhoz, hogy valami nem stimmel a gyerekkel, mert nem menstruál, én meg ott mondtam el neki, a hüledező orvos előtt, hogy hetedikes korom óta magam veszem a tampont. Nagyon kínos volt.” (J., tanár)

„Folyton segíteni akart, mindent helyettünk akart megoldani. Ha a terveimről beszéltem neki, máris ugrott, hogy intézkedjen, mozgósította kiterjedt társadalmi kapcsolatait, és elébe ment a dolgoknak. Aztán meg úton-útfélen az orrom alá dörgölte, mennyi mindent tett értem. Én meg hálálkodtam. Elvégeztetett velem két egyetemet, benyomott egy jól fizető munkahelyre, nagy lemondások árán megvette a kocsit, a lakást, és még ma is előfordul, hogy ha megemlítem neki például, hogy vendégeim jönnek, átjön, és addig ügyeskedik, míg meg nem főz mindent, és ki nem csiszatolja a lakásomat. Aztán meg két hétig hallgatom, hogy mire mennék nélküle. Még mindig sikerül elhitetnie velem, hogy egyedül gyenge és tehetetlen vagyok.” (K., közgazdász) 

 „Anyám őrületes problémát csinált a háztartásból, de azt nem engedte, hogy segítsünk neki. Illetve ez így nem teljesen igaz. Leszoktatott minket róla, hogy bármit is csináljunk otthon, mert ha kivasaltunk, újrahajtogatta az ingeket, ha kitakarítottunk, újraporszívózta a szőnyegeket. Tüntetőleg, és persze úgy, hogy lássuk. Mikor az egyik késő esti már-megint-csak-én-vagyok-mindenki-cselédje mártírrohama után a bátyám, aki tizenhét volt akkor, nekiállt, és felmosta a konyhakövet, az anyám kikelt az ágyból, kirontott a konyhába, megállt az ajtóban, és végigmutogatta neki a fel nem szedett milliméternyi koszfoltokat. Erre a bátyám zokogni kezdett, odavágta a rongyot, bele a vödörbe, és elrohant úgy, ahogy volt, tizenkét forinttal a zsebében. Két évig nem jött haza, csak én tudtam, hol van. Az érettségire úgy csempésztem ki neki apám egyik öltönyét. Harmincöt volt, mikor abbahagyta az ivást. Ma egy biztosítótársaság vezetője.” (K., olvasásterapeuta)

„Nagyon ambivalens dolog ez, mert anyám mindenben mellettem állt, legalábbis sikerült elhitetnie ezt a külvilággal. Sokan irigyelnek is érte, de nagyon alattomos ez az egész, egy csapda, semmi más. Ad, mindig is adott, erőn felül, de olyan hálát várt el érte és vár el ma is, hogy az egész érvényét veszti. Számtalanszor megfogadtam már, hogy semmit sem fogadok el tőle, mert tudom, hogy manipulál. Úgy segít, hogy az valójában róla szól, valójában neki fontos, nem nekem. Ez az ő élete. Az, hogy áldozatot hozzon értem. De valahogy mindig eléri, hogy elhiggyem, nekem van rá szükségem. Huszonkilenc éves vagyok, de még mindig nem hagyott felnőni.” (K., közgazdász)

 

 

Hogyan látja mindezt a családterapeuta?

Biztosan sok ember élt át hasonló helyzeteket, amelyek megkeserítették a gyermekkorukat. Bűntudattól szenvedve nem érezhették át az elfogadást, az otthon melegét, biztonságát. A szerepek, forgatókönyvek ismerősen csengenek: mártír anya, bűntudattal küszködő családtagok, megfelelési próbálkozások és kudarcok, meg nem értettség, kiborulások, feszültségoldásra használt pótszerek (drog, alkohol, házasságon kívüli kapcsolatok).

Mégis: Mi az üzlet mindebben?

Minden kapcsolatban, így a családi kapcsolatokban is mindenki akkor érzi jól magát, ha azt érzi, hogy fontos mások számára, értékelik, elismerést kap. Elismerést a szakmai tudásáért, értelmi képességeiért, külsejéért. Ha érzi a felé irányuló szeretetet, figyelmet, törődést. Optimális esetben a vágyott szeretetet, elismerést elérjük személyiségünk természetes megnyilatkozásaival. Természetesen nem feltétlenül mindig, vagy nem olyan mértékben, ahogy szeretnénk, de ezt fel tudjuk dolgozni, bízunk magunkban, kapcsolataink erejében, a saját értékességünkben.

Azonban, ha csekély az önértékelésünk, magunknak kreálunk fontosságot, ezzel kierőszakolva környezetünk figyelmét, remélve, hogy ettől majd fokozottabban fejezik ki a szeretetüket. A pótolhatatlanság érzetének átélése mindennapi szükségletté válik, s aki ebbe a helyzetbe kerül, innentől fogva csak szüntelen demonstratív foglalatosságával tudja a család nélkülözhetetlen tagjaként meghatározni magát. Aki ezt a szerepet veszi magára, bár szenved attól, hogy fáradt, de kétségbe esik, ha valaki nélküle is el tudja látni magát, meg tudja főzni az ételt, ki tudja mosni a ruháját.

ellentétes elvárások

A család számára a legnehezebb ebben a helyzetben az, hogy nem lehet tudni, minek higgyünk. A szemrehányó szavaknak, amivel elmarasztalnak azért, mert nem vettük ki kellőképpen a részünket a munkából, vagy annak az érzésünknek, hogy úgysem lehetünk elég jók, hiszen valójában nem a közreműködésünkre, csak az elismerésünkre van szükség. Ellentétes elvárásoknak nem lehet megfelelni. Ha a családtagok elhiszik azt, amit hallanak, megpróbálnak részt venni a munkamegosztásban. De ekkor nem a megnyugvást, az elismerést tapasztalják meg, hanem a kritizálást, elégedetlenséget. „Ez nem segítség! Nem így kell! Csinálhatom újból utánad... Semmit sem ér a munkád!” S lassan kialakul a semmihez nem értő, „béna”, ügyetlen család, és a munkától megszakadó anya...

Minél inkább kiveszi az anya a családtagok kezéből a munkát, vagy megszégyeníti, leértékeli őket, annál tehetetlenebbé válnak. Ez az ördögi kör addig fokozódhat, hogy a család teljes passzivitásba vonul, az anya veszi át a terepet és az uralmat. Tiszta szeretetből, gondoskodásból, önfeláldozásból kontrollálja, szabályozza, irányítja, manipulálja a családot.

Természetesen az anya alacsony önértékelésén alapuló, pótcselekvésként is értékelhető mártír szerepénak kialakulása összefügghet az eredeti családjában átélt hasonló megfelelési nehézségeivel, és/vagy a jelenlegi párkapcsolatának hiányosságaival.

Próbáljuk a kört megszakítani!

Az ördögi kör megszakítható a párkapcsolat erősítésével, egymás értékeinek, erősségeinek tudatosításával, közös célok és élmények átélésével, empátiás készségek kialakításával. Mártírral együtt élni nehéz és örömtelen. Sajnálatot, haragot, feszültséget, tehetetlenséget, félelmet, érzelmi zsarolást, őszintétlenséget, menekülést eredményezhet, de szeretetet, megbecsülést sohasem. A gyerekek (a felnőttek is) a vidám, kiegyensúlyozott, egymás társaságát élvezni tudó családban érzik jól magukat. Testük, lelkük fejlődését is ez biztosítja. A kölcsönös szereteten, tiszteleten alapuló családi működés rugalmassága, nagyvonalúsága lehetőséget teremt mindenki számára, hogy a családtagok megtalálják saját helyüket, különleges értéküket egymásban és magukban egyaránt, s a mártír szerepre így ne legyen szükség...

 
Kölöknet hozzászólások  
(5 hozzászólás) 
2017 január 16.
Amarillia
Senkinek nem kell tökéletesnek lennie és nem kell minden esetben ugrania. Fontos egy saját belső önbecsülést építeni.
Jó dolog, amikor valaki segíteni szeretne, de nem kell mindig mindenkit maga elé helyeznie, hiszen csak akkor tud valaki adni, ha van miből.
Attól, hogy valaki nem tökéletes még nem lesz rossz anya. És ha rossz anya mert néha kikapcsolódik, akkor mi történik? A világ nem dől össze, a gyermek és a férj valószínűleg szintén túlélik.
Mi történik, akkor ha apa magára marad a gyermekkel? Realizáljam hogy mekkora munka?
Érdemes találni egy hobbit, ami kicsit segít kizökkenni, vagy valamit ami érdekel és csak az anyáé.
A szülőknek szintén megvan a maguk élete. A gyerekeknél ma már rengeteg játékos módszer van arra, hogy lehet őket rávenni a munkára.
És persze érthető, hogy ez nagyon nehéz, de sok ember azért tűnik boldogtalannak, mert úgy érzik elveszítik önmagukat, a nőiességüket, a világukat, pedig létezhetnek ezek párhuzamosan is a család mellett. Nagy felelősség a gyermeknevelés, de úgy az igazi, ha közben a szülő megtudja mutatni a gyereknek, hogy meg tudja találni a saját boldogságát, hiszen, amikor az a gyerek szülő lesz, akkor nagy valószínűséggel úgy fogja a dolgokat csinálni, ahogy azt a szülőktől tanulta.
2016 október 08.
Lilly
Nagyon tanulságos, és elgondolkodtató.
Hálisten, nem érzem magaménak az írást, sem, mint volt kamasz, sem mint szülő, de ismerősnek tűnik, másoknál látva, másoktól hallva.
2016 május 29.
Mártíranya
Magam is ebben a helyzetben vagyok. EGyrészt vagyok hálátlan gyermek, másrészt egyre belekeveredek egy mártírkodó anyaszerepbe is. Rengeteg szakirodalmat elolvastam ezzel kapcsolatban. Itt vagyok, felismertem, szeretném megtörni a helyzetet. Csak "tippjeim" vannak. Valódi megoldásokat nem találtam. Adott helyzetre mindenkinek magának kell megtalálnia a megoldásokat. Azok eredményessége, csak a nevelés "végén" derülhet ki.

1. Nem haragszunk a családtagokra (anyára/apára/anyós/após,stb.). Mert mindenki csak annyit adhat tovább, amennyit ő maga kapott. Empátiával forduljunk felé. Ő ugyanazt élte át, vele ugyanígy tettek.
2. Legtöbb esetben, mire felismerjük a helyzetet, már nem vagyunk gyermekek. Ne gyermekként kezeljük a felőle áradó megjegyzéseket, hanem felnőttként! Lássunk mögé a valódi igényeknek és válasszuk külön a sajátjainktól! Figyelem! Ne dacból tegyük, hanem valós alapokon! (Baromi nehéz!)
3. A valódi érdemeit dicsérjük! Ne általánosan! Nem jó a "jó ... vagy" frázis. Figyeljük mit tesz! Jutalmazzuk hangos és őszinte elismeréssel! Pl. Mindenki jól szórakozik, játszik, beszélget, míg anya/anyós a konyhában dolgozik, hogy finom legyen az ebéd. Pedig ő is biztos leülne beszélgetni, játszani, élvezné, hogy nagy a társaság, de neki valóban áldozni kell. Lehet csatlakozni hozzá, akár csak beszélgetésre, az ebédet dicsérni hangosan (általában igaz is), megjegyezni, hogy milyen jó munkát végzett, és ha őszintén úgy gondoljuk, megjegyezni, hogy ennek ellenére is hiányzott a társaságból!
4. A passzív agresszív támadásokkal szemben csak humor segíthet. Ne a szokott módon reagáljunk!


Mártírok védelmében:
Nem szeretnék mártír anya lenni. Szeretném megtörni ezt a kört. Igyekszem úgy nevelni a gyerekeimet, hogy részt vegyenek a házimunkában (koruknak megfelelő mértékben). Ne segítsenek, hanem a feladatukat végezzék (fiúk is)! Páromat is szeretném bevonni, de rendszerint passzív agresszióval leszerel. Pedig konkrétan megfogalmazom az igényeimet, hogy rendszeres segítségre lenne szükségem ahhoz, hogy minden rám hárított feladatot (ami a házi munka , a gyereknevelés , a női szerepek, a társadalmi szerepem) elvégezzem. Kezdem magam kizsigerelni. Észrevettem magamon, hogy bizony követelődző lettem, agresszív és baromi fáradt. DE a feladataimat fogcsikorgatva elvégzem. Azt látom, hogy családon belül mindenki kikapcsolódhat. Feladataim jóformán nekem vannak. Amit én teszek az természetes, amit mások az segítség, azt meg kell köszönni.Szeretném én is elherdálni az időmet más jelentéktelen dolgokra. Innen-onnan negatív megjegyzések jönnek vissza. Hol ezért, hol azért. Magamnak kéne csak megfelelnem, de jómagam is bizonytalan vagyok, hogy helyesen döntök-e fontos kérdésekben. A választásaim nem állnak biztos érveken. Az így instabil szerepemre folyamatos negatív visszacsatolást kapok. Tettem valamit, amit helyesnek véltem, kívülről jön a folyamatos rosszallás (kognitív disszonancia). ERre jön egy rossz feloldási módszer, az elismerések követelése, és gondolom az összes negatív viselkedésmód, amit egy mártír anyának fel lehet hozni bűnként.
Baromi sok mindent meg kell tenni egy bizonytalan helyzetben, ahol csak magamra számíthatok, baromira csak a rosszallás érkezik vissza, elismerés gyakorlatilag 0, mert mindenki maga vállalta, hogy így él. Nehéz, mindenkinek az.
Őszintén szeretném a szerepeimet elég jól csinálni, összehangoltan működtetni. Nekem is szükség van arra, hogy valaki megerősítsen. Szükségem van arra, hogy nekem is megköszönjék nap mint nap az erőfeszítéseimet, mert én is csinálhatnék MÁSt. Tudatni szeretném, hogy ezek nem csak az én feladataim, hanem a családé, és én is csak segítek! Szeretném gyerekeimet felvértezni egy nagy adag szeretettel, tisztelettel, tapintattal, munka iránti elkötelezettséggel, hogy nyugodtan indulhassanak el az úton. Szeretnék velük most minőségi időt tölteni, most, mikor szükségük van rám. Mert később, amikor már kevésbé igényelik a közelségem, biztonságban tudjam őket, és magam is járhassam még azt az utat, amit most nem tehetek.Szeretnék nő lenni. A nő, aki végig sétál a párja mellett az utcán csinosan, magabiztosan. Szeretnék megbízható, felkészült munkaerő lenni, segíteni, biztosítani a társadalom helyes irányú működését. DE fáradt vagyok.
Már fáradt vagyok, és nem tudom, hova forduljak segítségért. A világ egyik oldalához, hogy ne bántson folyton azzal, hogy nem vagyok, nem lehetek elég jó, ha nem úgy teszem, ahogy millióféleképpen elvárhatják? VAgy a világ másik oldalához, aki úgy gondolja, hogy "asszony, kuss a neved, magad akartad"? A férfihez, aki mellettem él, akit úgy neveltek, hogy kiszolgálta az anyja, a világ, mert férfinek született? A szüleimhez, akik elfordulnak, mert tőlük is elfordultak? A gyerekeim felé, hogy vigaszt találjak abban, hogy szeretetüket magamnak kívánom kisajátítani?
Hogyan tudnám megtalálni az egyensúlyt?

Kész vagyok a válaszra!2015 december 24.
Pip
És van aki még ezt elolvasva sem gondolkodna el egy pillanatra sem, hogy esetleg valamit rosszul csinál... Sajnos ez is egy ismérve a mártír szülőknek.
Szerencsétlen Nagy András...
2012 július 19.
 
És a kiskamasznak,így visszatekintve harmincnégy évesen nincsen más emléke,hozzászólása az anyja /természetes önfeláldozásához/mint amit én kaptam üzenetképpen? Már nem emlékszik arra sem,hogy a mártír anya hat hónapon át heti hétszáz kilómétert autózott vele Rlak-Sopron-Győr-Sopron Rlak között,hogy a térdei rendbe jöjjenek,és ne legyen tizenévesen sánta? És ez csak tizenhét évvel ezelőtt volt.Az addig és azóta eltelt időről nem beszélek,mert amit addig és azóta is érted/értetek/tettem,nem mártíromság,hanem törődés,aggódás,gondoskodás,ami a soha nem múló végtelen anyai/szülői/szeretetből fakad/édesapádat is ideértve./ Örömmel közölhetem,Istennek'hála,még a sok-sok bántás,szomorkodás ellenére sem sikerült teljesen meghibbannunk,és a szeretet irántad és a kis unokánk iránt sem múlt ki belőlünk. Olvastam valahol,hogy a génjeinkben örökölt,születéssel magunkkal hozott tulajdonságok,mint a szeretet,alkalmazkodóképesség,hozzátartozóinkhoz való ragaszkodás,tűrőképesség és sorolhatnám még az ehhez hasonlókat/netán hála segítségért a bennünket ért nagy bajban-keresztszülőknek, húgunknak,sógorunknak-,/mindössze a magunkkal hozott tulajdonságaink 99%-át teszik ki,a maradék 1 % a nevelhetőség.Őszintén sajnállak,hogy /és a környezetedben élőket is/hogy nálad a 99% önzésből,a másik semmibevevéséből,érzéketlenségből,netán még durvaságból is megnyilvánul/A szeretet hírből ismered és az is önimádat formájában nyilvánul meg,az önsajnálat mellett. Nagy Andrásnak okulásul
Összes hozzászólás (5) megtekintése »
Kölöknet hozzászólás
aláírás

XMi bántja a gyerek lelkét? - Teakiadó