ÉletmódSzabadidőJáték

Játsszunk, de mivel?

Játszva tanulni

A játékos tanulás eszközei nemcsak a fejlesztő pedagógus, logopédus munkájában jelennek meg, de népszerűek az óvónők, pedagógusok és természetesen a szülők körében is. Mitől is jó egy feladatokkal összekapcsolt játék, vagy játékos feladatlap?

A fejlesztéssel foglalkozó szakember a gyermek szemével próbálja nézni a játékokat vagy a fejlesztő eszközöket, s úgy választja meg őket, hogy használatuk ne csak segítse a fejlődést, de élmény is legyen a gyermeknek. A gyermeki kíváncsiság, a titok megfejtésének vágya, az ismeretlen, rejtélyes iránti vonzódás jó alapja lehet a fejlesztő munkának, mert ösztönzően hat a nehezebb feladatok, kihívások megoldására is.

Ennek az elgondolásnak a jegyében született a „Kincses-sziget” nevű logopédiai társasjáték, amely egy fantáziát megmozgató kalóztörténetre fűzi fel játékos feladatait. A játék során megoldott gondolkodtató feladatok fejlesztik a sikeres számoláshoz szükséges részképességek mellett a figyelem, az emlékezet, a tájékozódás, a sorrendtartás és a matematikai gondolkodás képességét, szoros összefüggésben a beszéd és a nyelv használatával. Otthoni közös játékra is ajánlható, óvodás, kisiskolás korban.

A különböző részképesség-területek fejlesztéséhez bőséges muníciót adnak a Logico fejlesztő feladatlapok. A korosztályok szerint és tematikusan is szétválasztott füzetekben 16 feladatlap található, amiket egy alapkeretbe téve, a gyerekek a megfelelő színű korongok húzogatásával párosítják össze a feladatokat megoldásaikkal. Óvodásoknak 3-6 év között a Primo, kisiskolásoknak nagyjából 5-8 éves korban a Piccoló, nagyobbaknak, kb. 6-10 éveseknek a Tréner Teszt füzeteket, illetve az ezekhez tartozó keretet ajánlják. A vizuális és az auditív észlelésen keresztül a memóriát, a szerialitást (sorrendtartást), a figyelmet, a koncentrálóképességet, a logikai készséget, a gondolkodást fejleszti. Segít az olvasás, a számolás és a matematika alapjainak megerősítésében, a hang- és betűismeret elmélyítésében. A finommotorika és a szem-kéz koordináció fejlesztéséhez is hozzájárul. A feladatok elvégzése után a gyerekek saját maguk ellenőrizhetik a megoldásokat, ami az önállóságukat és az önértékelési képességüket is erősíti.

Hasonló elképzelésekkel jelent meg a piacon a német LÜK (Logika-Ügyesség-Kitartás) termékcsalád, amely kétféle alaptáblával (az óvodásoknak szóló bambinoLÜK és az iskolások számára készített miniLÜK kirakókészlettel), és a hozzájuk tartozó feladatlapokkal járul hozzá a tanuláshoz fontos képességek: a megfigyelés, az összpontosítás, a kitartás, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztéséhez. A feladatok széles választékát adja, úgymint: az azonosságok és különbségek felfedezése, a rész-egész megfeleltetése, színek, formák megkülönböztetése, formaállandóság felismerése, ellentétek egymáshoz rendelése, irányok felismerése, a matematikai alapkészségek kialakítása. Sőt, a nagyobbak számára szövegértési feladatok, angol szókincsfejlesztő gyakorlatok is készültek.

Csoportos helyzetben a differenciálás segédeszközeként jól használható. Lehetővé teszi az egyéni haladást, hiszen az önellenőrzéssel (a megfelelő minta kialakulása a keretben) azonnali eredményt mutat. Ugyanakkor a LÜK használata nem magától értetődő: bár a feladatok értelmezését rajzos útmutató szolgálja, gyakran mégis magyarázatra szorulnak.

A részképesség-problémákkal küzdő gyerekek számára a LÜK feladatai nehezebbnek tűnnek, mint a Logico, így a LÜK a gyorsabban fejlődő gyerekek számára lehet megfelelő kihívás. Így van ez a bambinoLÜK és a miniLÜK esetében is, azonban a két játékcsaládot nem egyforma helyzetben ajánlom. A kicsinyek, némi felnőtt segítséggel, valószínűleg örömmel és hosszan játszanak majd a nekik készült feladatokkal, ezért a bambinoLÜK otthon is remek szórakozás lehet. Az iskolásoknak szóló feladatok viszont annyira hasonlítanak a valódi iskolai feladatokhoz, hogy a gyerekek nem igénylik hosszan a velük való foglalkozást. Annál felüdítőbb lehet mindez egy tanórai helyzetben a differenciálás eszközeként, vagy éppen egy napközis foglalkozáson. Vagyis a miniLÜK néhány példánya jó szolgálatot tehet a tanítónak, ha ott van az osztály játékpolcán, hogy megfelelő pillanatban odaadhassa a megfelelő gyereknek.

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás