ExtraMódszergyűjtemény

Vita

A vita dialogikus szóbeli közlési módszer, amelynek az ismeretek elsajátításán túl célja a gondolkodás és a kommunikációs készségek fejlesztése. A vitában a tanulók viszonylag nagyfokú önállóságot élveznek, a pedagógus a háttérből irányítja a vita menetét.
A vita az oktatás egyik leghatékonyabb módszere, hiszen kialakítja a résztvevőkben a saját álláspont melletti érvelés, a másik fél meghallgatása, a mérlegelés, a tolerancia és az empátia képességeit. Ezekre a kompetenciákra minden értelmiséginek szüksége van, de a társadalomtudományok területén a szerepük még jelentősebb. Itt az érvek egymásnak feszülése állandó és kevés megfellebbezhetetlen tudományos állítást tudnak a vitatkozó felek álláspontjuk alátámasztására használni. 

A vita mindig ellentétes nézetek szembesítését jelenti egy meghatározott témában, amit általában szóban folytatnak a résztvevők. Kétirányú folyamat, amiben a helyesnek tartott álláspontok ütköznek az ellentétessel, a helytelennek tartottal. Célja egyrészt a probléma többoldalú megközelítése 

[1] http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0050_12_modszertan/ch02s22.html

 
XMi bántja a gyerek lelkét? - Teakiadó