ExtraTanulásszervezésFrontális tanulásszervezés

A frontális tanulásszervezés fogalma

Számtalan tanulmány, kutatásokhoz készült mérések, szakértői beszámolók, különböző célú óraelemzések egyaránt azt emelik ki, hogy iskoláinkban a jelenlegi tanórai gyakorlat uralkodó eleme a frontális tanítás, frontális osztálymunka, melyet gyakran a poroszos iskolai hagyományok egyenes folytatásaként határoznak meg.

A frontális tanítás olyan tanulásszervezési mód, amelyben az együtt tanuló/tanított gyerekek, ifjak tanulási tevékenysége párhuzamosan, egy időben, gyakran azonos ütemben folyik a közös oktatási célok érdekében. Sajátossága, hogy a  pedagógus direkt irányítása dominál, a folyamatban mindenkitől ugyanazt, ugyanakkor, ugyanúgy vár el. Nem teremt módot az egyéni különbségek figyelembevételére.

Nem szabad összetéveszteni a frontális eszközökkel, módszerekkel, amelyek más tanulásszervezési módokban bizonyos célok megvalósítása érdekében helyet kaphatnak kombinálva más módszerekkel, pl. előadás, magyarázat, beszélgetés nagycsoportban, bemutatás, prezentáció stb.

 

 

Kölöknet hozzászólás

aláírás
 
XMi bántja a gyerek lelkét? - Teakiadó