ExtraTanulásszervezésFrontális tanulásszervezés

Hogyan tovább? Változtassunk? Hogyan?

Amíg az iskola erőteljes szelekciós funkciót lát el, addig a minősítő értékelés, és így az osztályozás “mindenhatósága”aligha kérdőjelezhető meg és globálisan nem számolható fel.

Ez azonban nem jelenti, hogy a tanulási folyamatok szabályozásában betöltött szerepe nem csökkenthető. A változtatás tervezésekor fontos számba venni, hogy a mindennapi gyakorlatban az osztályozásnak a  fegyelmezésben, és  a tanulási motiváció  fenntartásában is fontos szerepe van. Értékelési rendszerünk(iskolai, egyes pedagógus) átalakításakor fontos gondolni arra, hogy az osztályozás helyett milyen  hatékony eszközöket tudunk  alkalmazni a belső motiváció kialakítására és fenntartására.

Az osztályozás szerepének csökkentésére, a diagnosztikus  és formatív értékelés helyére kerüléséhez  mutatunk be példákat az értékelés témánál.

 

Van-e hajlandóság Önben ennek változtatására?

 Kér-e ebben segítséget?

 

 

Kölöknet hozzászólás

aláírás

XMi bántja a gyerek lelkét? - Teakiadó