Iskola

Kezdjük az alapoktól...

Alternatív pedagógiát a tanárok alapképzésébe!

Interjú dr. Czike Bernadettel, a Szabad Iskolákért Alapítvány alapítójával, az Alternatív Pedagógiák Módszertani Központ szakmai vezetőjével és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola docensével

Még mindig nem csillapodnak, bár csendesedtek az indulatok az alternatív iskolák törvényi szabályozása körül. Az év lassan elkezdődik, de senki sem tudja pontosan, mi és hogyan változik majd a közeljövőben. Ami biztos, hogy iskolák, műhelyek dolgoznak a háttérben, és bíznak abban, hogy munkájuk gyümölcse egyszer be fog érni és az, amit ma az alternatív pedagógia magában foglal - a talán nem is olyan távoli jövőben - "magának az iskolának a szinonimája" lesz. Interjú dr. Czike Bernadettel.

Mikor hoztátok létre a Szabad Iskolákért Alapítványt és milyen céllal?

Az alapítványt 1990-ben hoztuk létre, az 1989-90-ben alakuló alternatív iskoláknak volt a műhelye, hogy megbeszéljük azokat a dolgokat, gondokat, amik mindannyiunkat foglalkoztattak. A tagok között volt az AKG, a Rogers, a Lauder, a Kincskereső, a Waldorf és a Montessori iskolák vezetője. Akkor úgy éreztük, mi, pedagógusok, hogy sok mindent tudunk, mégis rengeteg megválaszolatlan kérdés, kétely volt bennünk. Hetente, kéthetente összeültünk, hogy beszélgessünk különböző témákról, mint például a tanár-diák kapcsolat, az értékelés, a tanulásszervezés, a tantárgyak, tulajdonképpen minden, amit újra akartunk definiálni. Alapcélunk a pedagógusképzés megváltása volt. Mind ott tanultunk, ott végeztünk, mégis úgy éreztük, hogy nem jó az, ahogyan működik. Voltak kecsegtetések, ígéretek a képzés megreformálására, de sohasem jött össze igazán semmi, ezért úgy döntöttünk, hogy saját képzéseket akkreditáltatunk, amelyek az alternatív oktatás alapjait tartalmazzák. Szerveztünk különböző kurzusokat is azoknak a pedagógusoknak, akik fogékonyak voltak a művészetekre, az irodalomra, a filozófiára, a pszichológiára. Rendszeres előadóink olyan fantasztikus egyéniségek voltak, mint Balassa Péter, Popper Péter, Ranschburg Jenő, Heller Ágnes, Donáth László vagy Vekerdy Tamás, akik mindig nagyon szívesen jöttek hozzánk. Összesen tíz darab 120 órás kurzust hirdettünk meg, mind nagy sikerrel.

Dr. Czike Bernadett

Hogyan kerültél kapcsolatba kooperatív tanulás módszertanával?

2000-ben kimentem Amerikába, ahol megismerkedtem Kagan: Kooperatív tanulás című könyvével. Ez volt az első szakirodalom, amit saját szememmel láttam, hogy a pedagógusok nap, mint nap használnak, forgatnak, így hazahoztam, és Zágon Bertalanné, Mari vezetésével adaptáltuk, lefordíttattuk. Ezzel elkezdődött egy új korszak. Úgy éreztem, ha konkrét dolgokkal segítjük a pedagógusokat, könnyebben elindulhat a változás. Pályázati pénzeket nyertünk, anyagi támogatást kaptunk, így 78 iskolában tartottunk – és azóta is tartunk rendszeresen – módszertani képzéseket. Ez egy sikertörténet lett akkor. Volt utána 3-5 év nagyon nehéz időszak, amikor az alapítvány haldoklott, de ezt is átvészeltük. Az önkormányzattól megkaptuk a mostani, Budafoki út 17/A alatti helyiséget, amit nem szerettünk volna elveszíteni, visszaadni, ezért létrehoztunk egy adományboltot. Ez egyúttal az alapítvány irodája is, de a képzéseinket nem itt, hanem az alternatív iskolákban tartjuk.

Akik komolyan érdeklődnek az alternatív pedagógiák és maga a módszertan iránt, hol és milyen képzéseken vehetnek részt?

Az elmúlt néhány évben újra nagy az érdeklődés az alternatív pedagógia iránt, főleg, amióta elindult a Tanítanék Mozgalom. A tavalyi évben akkreditáltattuk és 2018. szeptemberében indult az Alternatív pedagógiák 120 órás képzésünk, amelyre bárki jelentkezhetett, valamint ezzel párhuzamosan az AVKF (Apor Vilmos Katolikus Főiskola) Alternatív pedagógiák területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak is, amelyre viszont a felvételi követelmény hároméves szakmai gyakorlat és pedagógus végzettség volt. Ezzel a két képzéssel biztosítottuk, hogy senki se maradjon ki, akit érdekel, és államilag elismert bizonyítványt, végzettséget szeretne szerezni ezen a területen.

az AVKF pesterzsébeti kampusza

A képzések anyagai összefoglalják az alternatív pedagógia lényegét, de számomra még a szó is furcsán hangzik, hogy alternatív, hiszen ezeknek az elemek kellene minden állami és nem állami általános iskola módszertanát alkotnia. Ezek olyan pedagógiai alapvetések, hogy odafigyelsz a gyerekre, hagyod, hogy a saját tempójában haladjon, hogy élmény alapú a tanulás, hogy szövegesen értékelsz. Ez számomra nem más, mint magának az iskolának a szinonimája.   

AVKF és a SZIA képzése miben más, mint a hagyományos tanárképzés és hogyan épül fel?

A képzéssel a célunk az volt, hogy ne aprózzuk el a dolgokat, hanem mindenre alaposan felkészítsük a leendő pedagógusokat. Az AVKF kétéves képzésén 9x10 óra áll rendelkezésre félévente, minden második szemeszterben 40 óra hospitálással, az alapítványi képzés 9x10 órát és 30 óra hospitálást ír elő. Az egyik fontos szempont az volt, hogy tematikánk tartalmazza az alternatív oktatás minden tartópillérét (például pedagógusszerep, pályaszocializáció, tanulásszervezési módszerek, gyerekmegismerés, értékelés, stb.). A másik alapkoncepciónk pedig, hogy azok tanítsanak nálunk, akik Magyarországon a nagy alternatív iskolákat alapították vagy jelenleg is ezekben tanítanak. Azt szerettem volna, hogy a hallgatók autentikus forrásból, az alapítvány trénereitől (Gyermekek Háza, Lauder, Rogers, Belvárosi Tanoda, Közgazdasági Politechnikum, AKG) hallják, sajátítsák el az élményalapú pedagógiát, a tanítási módszereket, és ezek alapján tevékenykedjenek a hospitálások alkalmával és természetesen majd élesben, munkahelyeiken, az iskolákban.

az AVKF pesterzsébeti kampuszának alternatív tanterme

Mesélj, kérlek arról, milyen a hangulat és milyen a viszony a diákok és a tanárok között az AVKF szakirányú továbbképzésén?

A képzésen 13 hallgató vesz részt, akik mind állami iskolák tanítói, tanárai. Fantasztikus a csoport. A diákok és trénerek között partneri a viszony, ami miatt azt gondolom, szeretet járja át az egész közeget. Hihetetlen az elfogadás, az egymás iránti bizalom, a nyitottság és a kreativitás. Félévente kérem őket, hogy írjanak visszajelzést, hogyan tetszett nekik az adott szemeszter. Olyan visszajelzéseket kapok, hogy legszívesebben sírva fakadnék, mert csodálatos, emberi dolgok mozdulnak meg bennük. Teljesen átrendezte az agyukat meg a szívüket, főleg az Értékelés tantárgyblokk. Az első tíz óra után minden hallgatóm sokkot kapott, hogy akkor ők most tulajdonképpen mindent rosszul csinálnak, de mostanra, az első év végére lassan kezdik úgy érezni, hogy már látják a körvonalakat, merre is kéne elindulniuk. Mind elbizonytalanodtak, de mi, trénerek ezt nagyon támogatjuk, hiszen ez a kezdete egy felépülésnek.

A főiskola pesterzsébeti kampuszán kialakítottam egy alternatív tantermet, hogy a hallgatók lássák, milyen körülmények között kellene majd tanítaniuk. Ezzel szemben a SZIA (Szabad Iskolákért Alapítvány) 120 órás képzésének hétről-hétre az alternatív iskolák biztosítanak helyszínt, autentikus környezetet, ami nagyon nagy előny.

az AVKF pesterzsébeti kampusza

Mik a lehetőségeik a hallgatóknak a képzések elvégzése után?

Mindig azt mondom a hallgatóimnak, hogy három út áll előttük. Beviszik a tantermükbe az elsajátított tudást, becsukják az ajtó és csinálnak, amit akarnak – én is azt csináltam –, vagy elmennek egy alternatív iskolába tanítani, vagy alapítunk közösen egy alternatív iskolát.

Miért éppen Apor Vilmos Katolikus Főiskola ad otthont a képzésnek?

Székely Andrea, aki az AVKF-en tanított és régről ismertem, beszélt a rektor asszonnyal, Dr. Libor Józsefnével, aki telefonon hívott, hogy szívesen látna. Ezt a képzést már Veszprémben elindítottam, 5 hallgatóval, de ami a lényeg lett volna, hogy az alternatív iskolák alapítói, tanárai oktassanak, ott éppen ez nem valósult meg.  Mivel az akkreditációt Veszprémben már elkészítettük, így itt, Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, „csak” a feltételeket kellett megteremteni. Nem volt nehéz dolgunk, mert mindenki, a vezetés, a kollégák is hihetetlen nyitottak és segítőkészek, az egész kampuszról csak szuperlatívuszokban tudok beszélni.   

dr. Czike Bernadett - konferencia az AVKF-en

Mik a távolabbi céljaitok?

Amit mi tanítunk, annak az alapképzésben lenne a helye, így most azon dolgozunk a kollégákkal és a vezetéssel, hogy hogyan lehetne a tantárgyakat, az órarendet úgy alakítani, hogy az alternatív pedagógia elemei, pillérei ebbe mind belekerüljenek. Célunk egy olyan modell kialakítása, amit majd át lehetne vinni máshova, bármelyik főiskolára. Meg kellene találni azokat a lehetőségeket, amelyek a törvényben szabott jogszabályi keretnek és képzési kimeneti követelményeknek eleget tesznek, de megfelelnek a mai kor, a XXI. század követelményeinek is.

Most mégis úgy érzem, hogy végre sínen vagyok, hiszen nem ellenállásba ütközöm, hanem támogatottságom van. Haladni azonban csak lépésről lépésre lehet.

Mik az első lépések, milyen lehetőségeitek vannak?

Augusztus végén, a főiskolán oktató tanároknak tartok egy saját élményű kétnapos tréninget, amelyen azokat a módszereket fogom nekik szemléltetni, ahogy ők taníthatják majd hallgatóikat.

Egy mostani kezdeményezésem, hogy legyenek a főiskolán témahetek, például alternatív pedagógiák, amely például a következő félévben egy 30 órás választható tárgyként fölvehető lenne. Mégis problémám van ezzel is, mert ennek nem választhatónak, hanem kötelezőnek kellene lennie és kicserélhetnénk olyan tantárgyakkal, amelyekben ugyan sokan hisznek, hogy kötelezőek és fontosak, mégsem azok.

A jelenlegi tanító- és tanárképzés tananyaga, a kimeneti- és a módszertani követelmények, a törvényi szabályozás mind lehetővé tennék, hogy az alternatív oktatás minden fontos elemét beépítsük ezekbe. Ami miatt nehéz, az a megszokás, hogy 50 éve így csináljuk, mert az a biztonságos. Bátorság kell a régit eldobni, mert munka van vele, energia kell hozzá és kell a hit is, hogy ez valóban működik.

Hogyan látod az AVKF jövőjét?

Azt gondolom, hogy az AVKF-nek ezzel a megreformált képzésével lehetne újat, mást mutatni, a többi pedagógusképző intézménytől külön válni, és ahova majd – reményeik szerint – rang és lehetőség lesz bekerülni. 

 Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás