Iskola

Magyar magántanulók Bajorországban? Tilos!

Az ottani törvények szerint, akármilyen eredménnyel tanult eddig szülőhazájában, a bajorföldön akárcsak átmenetileg is letelepedni kívánó családok gyermekeit kizárólag szakmunkásképző iskolába írathatják be. A Kölöknet egyik olvasója-látogatója megpróbálta felvenni a harcot ez ellen...

A németül még nem megfelelő szinten beszélő és értő migráns magyar származású tanulóknak, akiknek szülei talán csak átmenetileg, néhány évre vállalnak munkát Bajorországban, a Bajor Szabad Állam törvényei szerint az eddigi, gyakran jeles gimnáziumi tanulmányi eredményeiktől függetlenül az érettségit csak hosszas és rendkívüli bonyodalmak után nyújtó, egyetemi továbbtanulást nem biztosító szakmunkásképzőbe kell beiratkozniuk.

Németországban igen szigorúan ellenőrzött iskolakötelezettség van, ami azt jelenti, hogy kötelező az iskolaépületben való tartózkodás; ez alapvetően eltér a magyarországi tanulmányi kötelezettségtől: azaz, amikor egy magyarországi iskolába vizsgakötelezettséggel beiratkozik a tanuló, de év közben kérvénnyel engedélyezve magántanulóként akár otthon is tanulhat. A sokszor akár délután fél 4-ig is tartó, nem a megszokott szellemi és társadalmi környezetet nyújtó bajor szakmunkásképzőkbe való kényszerítés hátraveti a tehetséges magyar fiatalokat, érdektelenséget, sőt nem ritkán depressziót okoz – a nyelvtanulást pedig a korlátozott és szűk, többnyire szleng kifejezéseket tartalmazó ifjúsági nyelvkincs miatt végképp nem szolgálja.

Ezeknek a zömében Magyarországon változatlanul magántanulóként is beiratkozott fiataloknak létszükséglet magyarságuk megtartása, ennek érdekében egy megfelelő, kétnyelvű, a magyar oktatási rendszerhez alkalmazkodó, a későbbi továbbtanulást nem korlátozó tanintézmény létrehozása Bajorországban elengedhetetlen lenne.

A Magyarországi Montessori Egyesület tagjaként, kiegészítő menedzserképesítéssel és gimnáziumi tanári diploma birtokában kezdeti lépésként felvettem a kapcsolatot Dr. Andreas Szabados nyugalmazott infektológus orvoskutatóval, aki az exilmagyarok valamikori képesítő intézményében igazgatótanácsi tag volt. Számos tanácsot és háttérinformációt kaptam tőle. Báró Harald Karlinski von Carlowitz, az Inn-Schulen korrepetitor intézet tulajdonosa érdeklődéssel hallgatta terveimet, s felajánlotta indulásként a csatlakozási lehetőséget.

A Montessori-pedagógiáról

Maria Montessori szerint a gyermek a fejlődés valamennyi szakaszában egy-egy területre különösen fogékony, vagyis van egy intenzív érdeklődési területe. Ha a pedagógus felismeri ezt, a gyermek spontán aktivitására építheti az egész pedagógiai folyamatot. Ennek hogyanja a Montessori-pedagógia lényege. Az aktivitáson alapuló tanuláshoz biztosítani kell azokat a fejlesztő eszközöket, melyek illeszkednek az adott érzékeny periódushoz, s a szabad, önálló munka érdekében valamennyi eszköznek önellenőrzésre is módot kell adnia. Szintén a szabad, önálló munka feltétele, hogy a pedagógus bemutassa a gyermekeknek az adott eszköz használatát, hogy utána zökkenőmentesen használhassák azt.

Bővebben korábi írásunkból tájékozódhatnak.

 

Így alapítottuk meg – igényfelmérő jelleggel – 2014 áprilisában az egyelőre önkéntes munkában vezetésem alatt álló fiókintézetet (Inn-Schule Selige Gisela / Boldog Gizella Inn-Iskola). Lényege ennek a vállalkozásnak az volt, hogy felkészülési lehetőséget nyújtott a Magyarországon beiskolázott, érvényes magyar diákigazolvánnyal és magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, de Bajorországban tartózkodó magántanulóknak általános iskolás kortól egészen érettségiig naponta néhány órában korrepetálás, házifeladat-ellenőrzés és vizsgafelkészítés formájában, két nyelven: magyarul és németül. A magyarországi anyaiskolákkal vállaltam a rendszeres kapcsolattartást, s az általuk előírt formában és időbeosztással haladtunk a tárgyak irányított, de önálló feldolgozásában.

Az "Inn-Schule Selige Gisela" tehát egy osztatlan, tulajdonképpen "kihelyezett", Montessori-napköziotthonos rendszer volt, egy későbbi, önálló iskolává válás lehetőségével a kedvező fekvésű vasúti és oktatási központ, Mühldorf am Inn területén.

Már az első héten 4 tanuló jelentkezett a 3., 5., 8. és 10. évfolyamból. Meglepetésemre rövidesen egy szlovákiai magyar nyelvű gimnáziumból jött testvérpár is pályázott – mivel minden általunk szabott feltételnek megfeleltek irataik, őket is felvettük. Ekkor merült fel a többi határon túli magyar oktatási intézménnyel való együttműködés lehetősége.

 

Az érdeklődés egyre nagyobb volt, különösen a 2014. szeptemberétől kezdődő tanévre.

 

2014. május 19-én került sor a számomra érthetetlen és felfoghatatlan rendőri intézkedésre, amelynek hátterében a mühldorfi bajor Schulamt állt. Lényege: a gyerekek – bárhol van az állandó lakcímük –, ha életvitelszerűen élnek Bajorországban, akkor a bajor iskolakötelezettség vonatkozik rájuk. Intézményünk nem felel meg az előírásoknak, Bajorországban elismert tanári diplomám nincsen, tananyagban nem követem a bajor tanrendet. Megjelentek a gyámügy és a helyi népességi hivatal munkatársai is. Ha rólam lenne csak szó, küzdöttem volna tovább, de mivel a kis- és fiatalkorú gyerekeket nem lehet egy számukra idegen országban ilyen helyzetnek kitenni, ezért a tanításról azonnal lemondtam, s a gyerekeket a helyileg illetékes általános és szakmunkásképző iskolába küldtem. Mindannyiunkat, szülőket és gyerekeket egyaránt nagyon megviseltek az események.

A vélemények megoszlanak. Többen biztatnak, többen szidnak a kezdeményezésem miatt. Jogilag semmi kifogásolhatót nem vétettem, talán úgy foglalhatom össze, hogy naiv voltam. Esetem azonban egy súlyos és égető problémára hívja fel a figyelmet: arra, hogy

a magyar vendégmunkások tehetséges gyerekei állami szinten szorulnak segítségre.

 
Kölöknet hozzászólások  
(10 hozzászólás) 
2015 július 04.
Lea-Katharina Steller, Mühldorf am Inn
A cikk megírása óta eltelt egy év. Örömmel értesítek minden kedves Olvasót, hogy azóta sok minden változott. Megalapíthattuk a Boldog Gizella Magyar Iskolát a "Bajorországi Magyar Iskola" konzuli modelljében. Bővebben: http://www.ungarisches-institut.de/schule/bmi_2015-2016.htm
2015 július 04.
Nagy-Kovács Ilona
Kedves Györgyi,

azt írja, hogy a "Hauptschule vagy Mittelschule nem egyenlő a szakmunkásképzővel". Tulajdonképpen valóban nem. Viszont a Hauptschule egy olyan intézmény, ahol 5. osztálytól lehet tanulni, majd a 9. osztályban lehetséges letenni a ún. Quali-t, ami nagyjából a mi 8. osztály végi "az általános iskolát befejezte" bejegyzéssel azonos. Egy Quali-val aztán el lehet menni valahová segéd- vagy betanított, netán kisegítő munkásnak. A Mittelschule annyiban különbözik ettől, hogy tanári engedéllyel ún. M-Zug-ra lehet mennyi, ami lehetővé teszi a Mittlere Reife megszerzését. Ez nagyjából a magyar szakmunkásbizonyítvány és a szakközepes érettségi között van. A Mittlere Reife-val aztán lehet utólagos szakközepes érettségi tenni, két év további tanulással. Összefoglalva: habár nem szakmunkásképzőnek fordítják, lényegében mégis szakmunkásképző mindkettő.
2015 április 09.
Györgyi K.
Kedves Hozzászólók! A Hauptschule vagy Mittelschule nem egyenlö a szakmunkásképzövel.
2015 január 04.
Johann Reichenberger, Mühldorf am Inn
Sajnos a kérdésemre L.L.-től nem kaptam választ. Viszont a cikkírót és engem igazolnak a legújabb fejlemények, amikről most olvastam az interneten: börtönbe kerül egy édesanya Bajorországban, mert a 8 éves kisfiát otthon magántanulóként taníttatja: http://www.nordbayern.de/region/nuernberg/mutter-will-ihren-sohn-zu-hause-unterrichten-haft-droht-1.4105268
2015 január 03.
Katona László
L.L. hozzászólásából arra következtetek, hogy hozzánk hasonlóan ő is Észak-Rajna-Vesztfália tartományban járatja gyerekét iskolába. Düsseldorftól nem messze mi is gimnáziumba írattuk a gyerekünket, az iskola külön engedélyével. Vendégdiák lett újra, 9.-es, amit Magyarországon már jó eredménnyel az előző évben befejezett. A vendégév letelte után a gimnázium jó véleménye alapján beirathattuk rendes tanulónak - de ismét csak a 9. osztályba. Eközben Magyarországon magántanulóként már a 11. osztályt kezdte el. Gyerekünk közben végig jó tanuló volt, 6 év némettanulással a háta mögött. Semmi értelme nincsen tehát a német iskolának, de mégis elvan napközben a többi gyerekkel együtt. Ingyen német nyelvtanfolyamnak tekintjük, mert gimnáziumi tanulmánynak a szó magyar értelmében nem lehet ezt az egészet tekinteni. Szerencsénk van, hogy szorgalmas és megtanulja önállóan a magyar tananyagot.
2014 december 16.
Johann Reichenberger, Mühldorf am Inn
Kedves L.L. (sajnos nem tudom másképp szólítani),

megtenné, hogy elárulja nekünk, hogy Németország mely területén tett szert erre a tapasztalatra? Magyarországon ugyanis sokan nincsenek tisztában azzal, hogy nemcsak Németország, hanem még Bajorország tanügye sem egységes. Bajorország ugyanis kerületekre oszlik: Felső-Bajorország, Alsó-Bajorország, Svábföld, Felső-Pfalz valamint Felső-Frankföld, Közép-Frankföld és Alsó-Frankföld. Ezeknek mind-mind önálló oktatásügye, nyelvjárása és nemzetisége van. A bajorokat nem ajánlom pl. a svábokkal vagy a frankokkal keverni! Tehát mindezek fényében elárulná, kedves L.L., hol járatja lányát a gimnáziumba?
2014 december 04.
L.L
EZ EGY NAGY MARHASÁG! Természetesen az iskolaköteles gyereket mindenképp föl kell vegyék a legalacsonyabb szintű iskolába, ez jelen esetben a Hauptschule. Függetlenűl attól, hogy a gyermek beszél-e német nyelven. Viszont van lehetőség akár gimnáziumba is íratni a gyerkőcöt, ez viszont már az adott iskola vezetésén múlik. Azzal viszont számolni kell, hogy ha a gimnázium vezetése a felvétel mellett dönt, a tanulóval újrajáratják vendégdiákként a Magyarországon befejezett osztályt. Tehát ez az év még még nem igazi tanulóként fog eltelni a gyereknek, az majd a következő évtől kezdődik. Az első év bőven elég a gyereknek, hogy megtanulja a nyelvi alapokat és a következő "éles" évben legalább egy hármasra teljesítsen. Persze tudni kell, hogy ha a tanulmányi eredmény gyenge, azonnal eltanácsolják a gyereket egy gyengébb iskolába.
Végül: az imént leírtak szerint jártunk el a saját lányunkkal, aki most az osztály első 3 tanulója között teljesít. Igaz, most a Magyarországon maradt volt osztálytársak egy évvel előbbre tartanak, viszon nem tanultak meg egy év alatt németül.
2014 június 24.
modrill
Fordításokat szívesen fogadunk! (aszerk.)
2014 június 19.
Györe Erzsébet, Budapest
Eltern müssen dem Schulamtsdirektor mehr gehorchen als Gott
- http://www.medrum.de/?q=node/730
Muss Mutter von 7 Kindern wegen Erteilen von Hausunterrichts drei Monate ins Gefängnis?
- http://www.medrum.de/?q=node/726

ÉN CSAK ANNYIT KÉRDEZEK: MIÉRT?! Miért kell az kitűnő tanuló unokámat szakmunkásképzővel büntetni a bajoroknál? Mert eddig csak angolt és oroszt tanult? Olyan főbenjáró bűn az? Szegény teljesen belebetegedett!!!
2014 június 19.
Katharina Engelhardt
Érdemes még ezt is elolvasni: http://www.medrum.de/?q=node/746
Összes hozzászólás (10) megtekintése »
Kölöknet hozzászólás
aláírás

XMi bántja a gyerek lelkét? - Teakiadó