IskolaMérés és értékelés

A kisebbek okosabbak?

Pirls&Timss felmérés I. rész

Korunk információs társadalmában a szövegértési képesség létfontosságú a folyamatos intellektuális megújulásban és a társadalmi érvényesülésben. A Pirls & Timms felmérés szerint, mely a negyedik és nyolcadik osztályos tanulók képességeit vizsgálja, a magyar tanulók eleinte kiemelkedő teljesítménye mostanra visszaesett kissé, de összességében jó. A negyedikesek szinte minden területen megelőzik a nyolcadik évfolyamos társaikat.

A Pirls & Timss felmérést az IEA nemzetközi oktatáskutató és fejlesztő szervezet hozta létre 1990-ben, célja, hogy a diákok matematika, olvasás-szövegértési és természettudományos eredményeit és az oktatás egyéb szociális tényezőit nemzetközi szinten tudják mérni és összehasonlítani. A felméréseket évente végzik a csatlakozott országokban. Magyarország az összes eddigi mérésben részt vett.

Egy ország reprezentatív nemzeti mintája nagyjából 150-200 iskola 4000 diákjából állt össze mindkét évfolyamon. Így összességében több mint 300 ezer diák oldotta meg a Timss 4. évfolyamos tesztfüzeteit, és kb. ugyanennyien a 8. évfolyamost is. A felmérést minden országban a tanév vége felé kellett lebonyolítani.

Hogyan mér?

A Pirls & Timss kutatás gyakorlatban két különböző felmérést takar, melyek szorosan összefüggnek. A Pirls a negyedik osztályosokat vizsgálja specifikusan szövegértési szempontból, míg a Timss a negyedikes és nyolcadikos tanulók matematika és természettudományos eredményeit hasonlítja össze.

A Pirls azért a negyedikes diákokat vizsgálja, mivel pszichológiai és oktatási felmérések alapján kiderült, hogy ez egy nagy fordulópont a gyermekek életében. Ekkorra már megtanulnak olvasni és ezt a képességet más, önálló ismeretszerzésre kezdik használni. A negyedik évfolyam után szétválnak a tudományterületek. A nyolcadik évfolyam pedig egy nagy mérföldkő, ekkor lezárul egy tanulási folyamat.

Milyen eredmények születtek 2011-ben?

A legutóbbi, 2011-es felmérés alapján a magyar diákok eredményei a Pirls kutatáson, azaz negyedik évfolyamon összességében jók. Magyarország ebben a kutatásban jóval meghaladja a kutatási átlagot, megelőz 25 országot, többek között Belgiumot, Norvégiát és Ausztriát, annak ellenére, hogy az utóbbi években (2006 óta) romlottak a szövegértési eredményeink.


Nagyobb mérethez kattintson a képre!

A Timss felmérésben a negyedikeseink még jobb eredményeket értek el. Matematikából az országok között a 10. helyen, természettudományokból pedig már 2003 óta a legjobb diákok között vannak. A nyolcadikosok diákok a vizsgálat korábbi periódusaiban kiemelkedő teljesítményt értek el, azonban ez mára sokat gyengült.

A legutóbbi felmérésben a tanulók csak közepes eredményeket tudtak mutatni. A természettudományos tárgyakon belül nincsenek kiemelkedően alacsony eredményűek, az összes képességszinten romlott a magyar tanulók teljesítménye.


Nagyobb mérethez kattintson a képre!

Megállapítható tehát összességében, hogy a negyedikes tanulók jobban teljesítenek a nemzetközi átlagnál, később viszont elkezdenek romlani az eredményeik. Mire elérik a nyolcadik évfolyamot, már nem tapasztalhatóak olyan sikerek, mint alsó tagozatban.

Miért lehet ez? A Pirls & Timss felmérésnek nem csak tesztes, hanem egyéb kutatási területei is vannak; kitér a diákok tanuláshoz kötött attitűdjére, szociális és családi háttérre, valamint az iskolai környezetre is. Továbbá a felmérés a tanárok attitűdjét, felkészültségét és megítélését is vizsgálja. E részletek mind-mind nagyban befolyásolják a diákok tanulmányi eredményeit. 

Ezeket a tényezőket következő cikkünkben fogjuk részletezni, melyben kitérünk arra is, hogy a tanárok milyen attitűddel rendelkeznek a tanítással, valamint az adott munkakörnyezetükkel kapcsolatban.

A 2011. évi kutatás teljes anyagát negyedik és nyolcadik évfolyamra lebontva a linkelt oldalakon megtalálhatják.

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás