IskolaMérés és értékelésKompetenciamérés

Iskola – értékelés – kompetenciamérés

Tudnivalók a 2011-es kompetenciamérésről

Május 25-én ismét országos kompetenciamérés lesz. A teszteket  - a korábbi évekhez hasonlóan - az ország valamennyi negyedik, hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamos tanulójának kötelező megírnia. Hogyan készüljünk a kompetenciamérésre? Kik kaphatnak felmentést? Lehet-e aznap tanítani? Mikor tudhatjuk meg az eredményeket? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak praktikus tudnivalókat tartalmazó cikkünkből.

A 2011-es országos kompetenciamérésről a 22/2010. (V.13.) OKM-rendelet tartalmaz alapvető információkat.

22/2010. (V. 13.) OKM-rendelet a kompetenciamérésről

9. § (1) A közoktatásról szóló törvény 99. § (4)-(5) bekezdése alapján a 2010/2011. tanévben országos mérés, értékelés keretében kell megvizsgálni az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődését a negyedik, a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően.

(2) A közoktatásról szóló törvény 95. § (1) bekezdés p) pontja alapján a 2010/2011. tanévben országos mérés, értékelés keretében kell elvégezni a kisebbségi nyelvismeret alapozó mérését a kétnyelvű és anyanyelvű nemzetiségi iskolák negyedik évfolyamán. A hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához szükséges mérőeszközt az adott kisebbség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az iskolákban, ahol a matematika tantárgyat az adott kisebbség nyelvén oktatják.

Az országos kompetenciamérést minden iskolában azonos időben, azonos körülmények között kell lebonyolítani. A felmérés reggel 8 órakor kezdődik (ettől legfeljebb akkor lehet eltérni, ha az adott iskolában az első óra kezdete nem 8.00-ra esik, hanem mondjuk 7.50-re). A kompetenciamérés napja tanítási napnak minősül. A diákoknak a feladatlapok megoldása után tanítási óra már nem szervezhető.

A kompetenciamérésen mindenkinek kötelező részt venni. Aki nem tud megjelenni, annak ugyanolyan módon kell a hiányzását igazolnia, ahogyan azt más tanítási napok esetében is tenné. Bizonyos körülmények mentesíthetik a tanulót a feladatlapok megírása alól:

  • ha szakértői-rehabilitációs bizottság által megállapított fogyatékossága van (testi vagy érzékszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékos, autista),
  • ha ideiglenes sérülése van (pl. eltört a keze),
  • ha nyelvi szempontból mentesíthető (azaz kevesebb, mint egy éve tanul magyar nyelven oktató iskolában és nem magyar anyanyelvű).

Ha az iskola úgy dönt, a mentesített tanulóknak is meg kell írni a tesztet, de az övékét természetesen nem értékelik. Az iskola vezetője hozhat olyan határozatot is, hogy a mentesített diákoknak nem kell részt venniük a felmérésen. (Mivel a kompetenciamérés tanítási nap, az igazgató kérheti a felmentettektől, hogy vegyenek részt valamilyen más, iskolai foglalkozáson. Nem lehet tehát engedély nélkül, „csak úgy” otthon maradni.)

A felmérésre külön nem kell készülni. Nem kell otthon ezzel gyötörni a gyereket. Az iskolában úgyis megkapta a szükséges információkat, és bizonyára megismertették a feladattípusokkal is. (Reméljük, „különleges kiképzést” csak kevesen kaptak erre az alkalomra.)

A kompetenciamérésről sem szabad elkésni. Ha valaki nem ér oda időben, azt fel kell vezetni a jegyzőkönyvbe. Bár a teszteket nem osztályozzák, azért nem árt komolyan venni a kitöltésüket. Szerencsére a diákok többsége – mindenféle kényszer, fenyegetés nélkül is – a legjobb tudása szerint igyekszik megoldani a feladatokat. Kíváncsi arra, mit tud a többiekhez képest, szeretne reális képet kapni a képességeiről.

Mivel kb. délig tart a tesztek kitöltése, ezért ne engedjük el a gyerekünket enni- és innivaló nélkül. Természetesen most is érvényes, hogy olyasmit csomagoljunk neki, ami egyszerűen és a többiek zavarása nélkül elfogyasztható.

Benn a teremben felügyelő tanár irányításával történik minden. A teremből csak az ő engedélyével lehet kimenni mosdóba vagy szünetre. Az előírások szerint a felügyelő tanár dolga a munka megszervezése, de a feladatok megoldásával vagy értelmezésével kapcsolatban semmilyen segítséget nem adhat. Nem kell tehát megharagudni, ha az amúgy nagyon kedves és aranyos tanár néni vagy tanár bácsi nem válaszol bizonyos kérdésekre.

A kompetenciamérés befejezésekor a tanulók kapnak egy ún. Tanulói kérdőívet, amelyet haza kell vinni, otthon kitölteni, és másnap visszavinni az iskolába. A kitöltés nem kötelező, de a belőle kinyerhető információk sokat segítenek az iskola eredményeinek pontosabb megítélésében. (Ide kattintva megtekinthető, mit tartalmaz egy tanulói kérdőív.)

A Tanulói kérdőív mellett minden diák kap egy Névkártyát is, amely tartalmazza mérési azonosítóját. A mérési azonosítót jól tegyük el, mert azzal lehet majd 2012-ben megkeresni az egyéni eredményeket. (Ha valaki véletlenül elveszítené, az iskolájában tudják a mérési azonosítóját megmondani.)

2011-es tesztek

A 2011. május 25-én megírt 6., 8. és 10. évfolyamos tesztfüzetek az Oktatási Hivatal honlapján elérhetők.

A 2011-es kompetenciamérés eredményeit legkorábban 2012. február 28-án nézhetjük meg az Oktatási Hivatal honlapján. Ezen az oldalon érhetők el az iskolai és az egyéni eredmények is. Az országos jelentést az oktatási tárca 2012. május 31-ig hozza nyilvánosságra.

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás