IskolaMérés és értékelésKompetenciamérés

Iskola – értékelés – kompetenciamérés

Tudnivalók a 4. évfolyamos „kompetenciamérésről”

Mint arról már olvashattak, 2011. május 25-én ismét sor kerül az országos kompetenciamérésre, amelyen minden negyedikes, hatodikos, nyolcadikos és tizedikes tanulónak részt kell vennie. Az előző cikkben általános tudnivalókat osztottunk meg a méréssel kapcsolatban. Most olyan információkat gyűjtöttünk össze, amelyek csak a negyedik évfolyamos diákokra vonatkoznak.

A negyedikes mérés tulajdonképpen nem is kompetenciamérés. Négy alapkészséget vizsgálnak: az írás, az olvasás, a számolás és a gondolkodás képességét. Az összeállított feladatlapok nem a megszerzett készségek alkalmazását mérik, hanem azok meglétét és szintjét. Vagyis: mennyire tud írni, mennyire tud olvasni, hogyan tud számolni és alapvető gondolkodási műveleteket elvégezni a kisdiák.

a negyedikes Mérés

További információkat itt olvashatnak a negyedikes mérés sajátosságairól, a kompetenciamérés és a diagnosztikus mérés különbségéről.

A mérés célja nem is az iskolák eredményességének összehasonlítása, hanem a gyerekek egyéni diagnosztizálása. Elsősorban a tanítók-tanárok és az iskola számára fontos tudni, mire lehet majd a felső tagozatban építeni, kinek miben van szüksége esetleg fejlesztésre.

Május 25-én a negyedikesek négy feladatsort oldanak meg. Fontos tudni, hogy a negyedikes mérésben nemcsak a megoldások helyessége számít, hanem az is, ki mennyi idő alatt végzett a feladatokkal. Aki tehát úgy érzi, hogy a megadott időnél korábban elkészült, annak jelentkeznie kell, és a munkához felhasznált időt fel kell írni a tesztfüzetbe. Utána ki kell menni a teremből, hogy már nem lehessen a feladatokon dolgozni. Aki nem biztos benne, hogy jók a megoldásai, inkább nézze át azokat még egyszer, mert a gyorsaságnál fontosabb a minőség.

Az összes tesztfüzet

A negyedikeseknek készített húsz tesztfüzetet  itt találhatják meg.

Az alábbiakban bemutatjuk a főbb kérdéstípusokat egy-két példa segítségével. A példák a 2008-as országos mérés 04. tesztfüzetéből valók. A teljes tesztfüzetet ide kattintva tudják megnézni.

1. A tesztfüzet tartalmaz egy nyomtatott szöveget, amelyet 5 perc alatt szó szerint le kell másolniuk.

A gyerekek kifogytak a játékból, unatkoztak. Nagyapó ezt észreveszi, és elhatározza, hogy bemutat egy új játékot. Azt mondja nagyapó: ― Ide vigyázzatok! A jobb kezembe is veszek valamit, a bal kezembe is. Aztán azt mondom: egy-kettő-három, a két tárgy együtt lesz anélkül, hogy a két kezemet összeértetném. ― Lehetetlen! ― ámuldoztak a gyerekek. ― Semmi se lehetetlen ― felelte nagyapó. ― No, mit vegyek a kezembe? ― Kalapot! Zsebkendőt! ― kiáltották a gyerekek. Nagyapó jobb kezébe vette a kalapot, balba a zsebkendőt. ― No, nem hiszitek? ― De ne mozdítsa a kezét, nagyapó! ― Nem mozdítom. S állt nagyapó, mint a T-betű. És olvasott: ― Egy, kettő, három! Mikor azt mondta, kettő, a kalapot leejtette az asztalra; mikor azt mondta, három, megfordult, és melléje ejtette a kalapnak a zsebkendőt is. Így került össze a zsebkendő a kalappal (anélkül, hogy a két kezét összeértette volna). (Gárdonyi Géza: Semmi se lehetetlen)

2. Az olvasási képesség mérésére képes szóolvasási, szinonimakeresési, jelentéskeresési feladatokat használnak, amelyek megoldására maximum 40 percet kapnak a gyerekek.

a) Amelyik szó jelentése illik a képre, annak sorszámát karikázd be, amelyik nem, annak sorszámát húzd át!

1. szakáll  2. sereg  3. falu   4. áll

 

 

b) Hasonlítsd össze a kisbetűs és a NAGYBETŰS szavakat! Amelyik kisbetűs szónak van hasonló jelentésű NAGYBETŰS megfelelője, annak sorszámát karikázd be, amelyiknek nincs, annak sorszámát húzd át!

Példa: 1. gyenge  2. madzag    ZSINEG    ERŐTLEN

           3. locsog   4. aláírás      FECSEG   ILLUSZTRÁCIÓ

c) Keresd meg, hogy a jelentésnek (a kisbetűs szavaknak) megfelelő szó van-e a NAGYBETŰS szavak között! Ha van, karikázd be a jelentés (a kisbetűs szavak) sorszámát, ha nincs, húzd át!

Példa: 1. ’földieper’ 2. ’sorba ültetett fák’ 3. ’kecsegtet’ 4. ’otthonos berendezésű’ 5. ’nő, akinek unokája van’

    ÍGÉR, AHOVA, KIVÁG, SZAMÓCA, NAGYANYA

3. Az elemi számolási készség mérésére szolgáló feladatsor szintén 40 percig írható. Tartalmaz számírást, mértékegységváltást és a négy alapművelet (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) mérésére alkalmas példákat.

a) A betűvel megadott számokat írd le számjegyekkel! A számokat a helyiértéknek megfelelően írd egymás alá, a példát követve!

Példa: Négyezer-hatszázöt            - - 4 6 0 5

b) Mértékegységváltás

Példa: 1 óra = ….. perc

c) Alapműveletek

4 + 5=          56 – 3 =          5 x4 =           30 : 5 =

4. Az elemi gondolkodási képesség mérésére szintén egy 40 perces tesztet használnak. A kérdések olyan fogalmak meglétét, illetve velük való műveletek elvégzését vizsgálják, mint például a kisebb-nagyobb, rész-egész.

a) A felsorolt szavak felhasználásával alkoss meghatározásokat, és a kapott mondatokat írd a pontsorokra! Nem létező élőlények kitalált nevéhez rendeld hozzá a tulajdonságokat! A zárójelben lévő szavakat a mondat megfogalmazásakor figyelembe kell venni, de nem kell bemásolni a mondatba.

Példa: BÉK                   rágcsáló; (az évszaktól függően) rozsda, fehér vagy zöldes színű

A bék ……………………………………………………………………………..........................

b) Az A és a B betűkből képezd az ÖSSZES egy, valamint két betűből álló különböző szót! A szavakban azonos betű is szerepelhet. A betűk sorrendjének változtatásával nem képezhető új szó.

A negyedikes mérés abban is különbözik a többiekétől, hogy központilag csupán 200, véletlenszerűen kiválasztott iskola tanulóinak tesztfüzeteit értékelik ki. Ők 2012. február 28-án tudhatják meg legkorábban az eredményüket az Oktatási Hivatal honlapjáról, a mérési azonosító segítségével.

2011-es tesztek

A 2011. május 25-i tesztek itt elérhetők.

Akiknek az iskolája nem volt benne a 200-ban, azok az iskolájukban érdeklődhetnek arról, hogyan sikerült megoldaniuk a feladatokat. A füzetek kijavítása nem kötelező az iskolák számára.

 
Kölöknet hozzászólások  
(10 hozzászólás) 
2014 május 03.
SSZandi
Annyira izgulok a teszt miatt! Remélem ötös lesz!
2011 május 30.
V.Á.
Valószínűleg azért csinálnak presztízskérdést az iskolák a kompetenciamérés eredményéből, mert ez alapján gondolnak a munkájukról valamit. Mi is hallgatjuk az iskolában, ha rosszabbak az eredmények, mint tavaly, hogy nem dolgoztunk elég jól. És sokszor a fenntartónak is alapot ad az összehasonlítgatásra. Meg a szülőknek is. Pedig önmagukban a számok nem valók semmire. Azokat a megfelelő közegben értelmezni is kell.
2011 május 30.
Banya
Végül túléltük.
Az eredményt még nem tudom. A másolásnál mondtam neki, hogy inkább kevesebbet, de normálisan, azt mondta, hogy így is csinálta. A matekkal állítólag 14 perc alatt végzett, hát kíváncsi leszek..
Usermami, teljesen egyetértek, stresszelik vele előre a gyerekeket, nálunk pl. fehér ingben kellett menni, mintha valami vizsga lenne. ( Én csak fehér pólóban voltam hajlandó elengedni, mivel kissé kinőtte az inget és nem akartam, hogy abban szorongjon egész délelőtt:-)
És persze némi gyakoroltatás nálunk is volt előtte. Sajna az iskolák presztízskérdést csinálnak a kompetenciamérésből.
2011 május 26.
Usermami
Nálunk a gyerek nagyon izgult, próbáltam nyugtatni, hogy nincs miért, vegye úgy, hogy kutatásban vesz részt. De úgy tűnik az iskola és a tanítónénik felől nagy nyomás nehezedett rá, pedig még ő is csak negyedikes. Ami számomra érthetetlen, hogy ha valóban a diagnosztizálásra való és pont arról adhatna információt, hogy miben szorul fejlesztésre esetleg a gyerek, akkor miért gyakoroltattak rá a tanárok? Biztos vagyok benne, hogy így kicsit sem objektív képet kapnak az eredmények alapján... Ja, és nemcsak a mi iskolánkban történt gyakorlás, hanem gyakorlatilag minden ismerősünknél.
2011 május 25.
A kompetenciamérést valóban nem szabad osztályozni, mert nem arra való. Hanem arra, hogy kap az iskola és a pedagógus egy "diagnózist" minden gyerekről, ami alapján meghatározza a további fejlesztési teendőket. Látni kellene belőle, milyen szinten állnak az osztályban az egyes gyerekek, mire lehet majd építeni ötödikben, és kinek miben van szüksége segítségre.
2011 május 25.
Banya
Kedves Éva!
Köszönöm a válaszát. Sajnos nálunk nem ilyen egyértelmű a dolog, hogy a tanító néni/iskola tudja mi a helyzet és a teendője. Pl. azt mondták nekik, hogy a matek eredménye lesz a júniusi jegy...Mint azt olvastam ilyet nem is tehetnének. Folyamatosan harcban állok az iskolával, hogy a gyerek érdekeit, jogait érvényesíteni tudjuk valamennyire.
2011 május 24.
A szakértői javaslat alapján az iskolai dolgozatokra, a felvételi vizsgára és az érettségire kaphat plusz időt. De a negyedikes kompetenciamérésen végül is nem múlik semmi, abban az értelemben például, hogy nem kap rá jegyet, nem fog lemaradni a kiválasztott iskoláról. Nyilván az Ön fia nem tud 45 perc alatt annyi példát megoldani, mint mások, de ettől még nem rosszabb gyerek. Gondolom, a tanító néni is ismeri a helyzetet, és nem fogja a többi gyerekhez mérni az Ön kisfiát. Az eredmény majd azt fogja megmutatni, hogy egy diszgráfiás-figyelemzavaros gyermeknek valóban nem elegendő a 45 perc, illetve hogy túl sok a 3x45 perc. És nem azt, hogy az Ön kisfia értelmi képességeivel bármi probléma lenne.
2011 május 23.
Banya
Kedves Éva!

Köszönöm a gyors választ.Egyébként ha odafigyelve ír,hogy az olvasható is legyen akkor kb. olyan tempóban halad most, mint az elsős huga.
Lenne még egy kérdésem. A szakértői javaslatban szerepel a több idő biztosítása. Ez ilyenkor is érvényes? A diszgráfia mellett figyelemzavara is van. Ez a másik aggodalmam, hogy képtelen lesz 3*45 percig koncentrálni. Valószínűleg messze a képessége/tudása alatt fog emiatt teljesíteni, mint ahogy ezt teszi akkor is ha "csak" egy 45 perces órát kitöltő dogozatot kell írnia.
2011 május 23.
Tajti Éva
Banya: "A felmérés megírása alapvetően minden 4. évfolyamos diák számára kötelező, vannak azonban
olyan körülmények, amelyek mentesíthetik a diákot e kötelezettsége alól. A sajátos nevelési igényű tanulók közül a következő tanulók:
1. Testi vagy érzékszervi fogyatékos (mozgássérült, látássérült, hallássérült) tanulók. Az olyan mértékű testi vagy érzékszervi fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók, akiket
fogyatékosságuk megakadályoz a teszt kitöltésében.
2. Beszédfogyatékos tanulók. Az olyan mértékű beszédfogyatékossággal rendelkező
tanulók, akiket fogyatékosságuk megakadályoz a teszt kitöltésében.
3. Enyhén és középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók.
4. Autista tanulók.
Csak azok a tanulók jelölhetőek ezzel a kóddal, akiknek a tanulási képességet
vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság állapította meg sajátos nevelési
igényét!"
Az Ön fia valószínűleg egyik kategóriába se tartozik, ezért nem kapott felmentést a teszt megírása alól. Aggódnia viszont nem kell, mert a tesztfüzeten fel kell tüntetnie az iskolának, hogy az Ön gyermeke SNI-s, és ez az információ a faladatlap kiértékelése során számít.
Az iskolának kapnia kellett tájékoztatót a kompetenciamérés lebonyolításáról. Abban benne van, hogy név szerint jelenteniük kell a szakértői papírral rendelkező SNI-s és BTM-s tanulókat.
A tájékoztató itt elérhető: http://www.oh.gov.hu/letolt/okev/doc/orszmer2011/2011_okm_utm_felmvez_4_nem_kiv.pdf
Azt javaslom, hogy nyugtassa meg a fiát. Semmi oka nincs félni a kompetenciaméréstől. Csak csinálja meg a feladatokat a legjobb tudása szerint. Tőle nem várja el senki, hogy hibátlanul másolja le a teljes szöveget 5 perc alatt. Ön biztosan tudja, mennyit képes ilyen idő alatt teljesíteni. Beszéljék meg otthon, mit várnak el a fiuktól. A többi feladatban meg nem kell sokat írni.
2011 május 22.
Banya
Fiam negyedikes, a héten fogja írni a kompetencia tesztet.
SNI-s, diszgráfiás, magyar nyelv helyesírás alól fel van mentve.
Akkor is meg kell írnia a másolást???? Ez neki iszonyú mennyiség 5 percre, egy újabb kudarc lenne csak.
kérem gyorsan válaszoljanak, mert az iskolának fogalma sincs mi a teendő.
Köszönettel.
Összes hozzászólás (10) megtekintése »
Kölöknet hozzászólás
aláírás

XA szív vége - Teakiadó