IskolaMérés és értékelésPISA

PISA 2012: hol tartunk?

Mire képesek a diákok a különböző pontszám tartományokban?

Minthogy az országos átlageredményben a kimagaslóan jó és a különösen gyenge eredmények „közömbösítik” egymást, a pontszámban kifejezett átlageredmények mellett ugyanilyen fontos információ, hogy milyen összetételű a tanulónépesség az egyéni eredmények szempontjából. A PISA tesztszerkesztés módszertana (IRT modell) lehetővé teszi, hogy az egyes feladatokhoz a megoldásukhoz szükséges képességszintet rendeljenek. Az összpontszámok egyes tartományaiba eső tanulókról így valószínűsíthető, hogy milyen feladatokat képesek megoldani. Ezek alapján hat képességszintet definiáltak, amelyeknek leírásai alapján jellemezhető az adott pontszámot elérők matematikai műveltsége aszerint, hogy milyen tevékenységek elvégzésére képesek.

6. képességszint (699 pont felett)

A diákok képesek összetett problémák vizsgálatából és modellezéséből kapott információk értelmezésére, általánosítására és felhasználására viszonylag szokatlan kontextusban. Különböző információforrásokat és reprezentációkat összekapcsolnak, és rugalmasan mozognak közöttük. Matematikai gondolkodásuk és érvelésük fejlett. Ezt a tudást fel tudják használni arra, hogy a szimbolikus és formális matematikai műveletek és kapcsolatok magas színvonalú alkalmazásával újszerű problémaszituációk megoldására új megoldási módokat és stratégiákat alkossanak. Mérlegelik a lépéseiket, matematikailag pontosan megfogalmazzák a megállapításaikat, értelmezéseik és érveléseik során tett lépéseiket és az ezekre vonatkozó észrevételeiket, és megmagyarázzák, miért ezeket alkalmazzák az eredeti szituációra.

5. képességszint (607 pontnál magasabb, de 669 pontnál alacsonyabb vagy azzal egyenlő)

A diákok képesek arra, hogy egy összetett problémaszituációra modellt alkossanak, majd azt úgy alkalmazzák, hogy azonosítják a modell korlátait, és meghatározzák alkalmazhatóságának feltételeit. Kiválasztják, összehasonlítják és értékelik a modellekhez kapcsolódó összetett problémák lehetséges megoldási módjait. Tudnak stratégiát követve dolgozni, ehhez felhasználják széles körű és magas színvonalú gondolkodási és érvelési képességeiket, alkalmazzák a megfelelő adatmegjelenítéseket, szimbolikus és formális leírásokat és a szituációkhoz köthető ismereteiket. Reflektálni kezdenek saját munkájukra, matematikailag meg tudják fogalmazni értelmezésüket, gondolatmenetüket, és azt közölni is tudják.

4. képességszint (545 pontnál magasabb, de 607 pontnál alacsonyabb vagy azzal egyenlő)

A diákok képesek arra, hogy összetett, konkrét szituációkban hatékonyan alkalmazzanak modelleket, amelyek esetleg feltételhez kötöttek vagy feltételek megadását igénylik. Képesek arra, hogy kiválasszanak és egyesítsenek különböző, akár szimbolikus ábrázolásokat, és közvetlenül összekapcsolják azokat a valóságos szituációk különböző aspektusaival. Meglévő képességeiket képesek használni, és bizonyos szinten érvelni is tudnak egyértelmű kontextusok esetén. Saját értelmezésükön, gondolkodásukon, tevékenységükön alapuló magyarázatokat és érveléseket alkotnak és közölnek.

3. képességszint (482 pontnál magasabb, de 545 pontnál alacsonyabb vagy azzal egyenlő)

A diákok képesek egyértelműen leírt eljárások elvégzésére, amelyek szekvenciális döntési pontokat is magukban foglalhatnak. Értelmezési képességük elégséges egy egyszerű modell felépítéséhez vagy egyszerű problémamegoldási stratégia kiválasztásához és alkalmazásához. Képesek különböző információforrásokon alapuló adatmegjelenítéseket értelmezni és alkalmazni, majd ezek alapján érveket megalkotni. Bizonyos szinten képesek százalékokat, hagyományos és tizedes törteket kezelni, tudnak arányosságokkal dolgozni. Megoldásaikból látszik, hogy alapvetően képesek ezeket értelmezni és érvként felhasználni.

2. képességszint: a civilizációs minimumkövetelmény (420 pontnál magasabb, de 482 pontnál alacsonyabb vagy azzal egyenlő)

A diákok képesek a kontextus alapján közvetlenül megérthető problémaszituációkat értelmezni és felismerni. Képesek egyetlen információforrásból megszerezni a szükséges információkat és egy megjelenítési módot felhasználni. Egyszerű algoritmusokat, képleteket, eljárásokat és szokványos megoldási technikákat tudnak alkalmazni egész számokat tartalmazó problémákra. Képesek az eredményeket szó szerint értelmezni.

1. képességszint (358 pontnál magasabb, de 420 pontnál alacsonyabb vagy azzal egyenlő)

A diákok egyszerűen megfogalmazott, ismerős kontextusokra vonatkozó kérdésekre tudnak válaszolni, ha a válaszhoz minden szükséges információ a feladatban konkrétan rendelkezésükre áll. Képesek közvetlen utasításokat követve rutinszerű eljárásokat alkalmazni egyértelmű helyzetekben. El tudják végezni a feladat kontextusából nyilvánvalóan következő lépéseket. Azok a tanulók, akik az 1. szintet sem érték el, esetenként meg tudnak oldani olyan egyszerű és egyértelmű matematikafeladatot, amelyben egyetlen értéket kell leolvasni egy egyértelműen felcímkézett diagramról vagy táblázatból, amelyben a diagramon szereplő szavak, kifejezések megegyeznek a kérdés szövegében szereplőkkel, tehát a választási kritérium világos, és a kapcsolat a diagram és a leírt tartalom között nyilvánvaló, valamint amelyben világos, jól körülírt utasításokat követve kell számtani számításokat végrehajtani egész számokkal.

 
Címkék: pisa

Kölöknet hozzászólás

aláírás
 
X