IskolaPedagógus

Mobilhasználat az iskolában

Ahogy egyre inkább a napi élet részévé válik a mobiltelefon és használjuk mind többet, úgy nő az igénye annak, hogy ez úgy történjen, hogy ne zavarjunk vele másokat. Vannak olyan országok, például Egyiptom, ahol törvény szabályozza, hogyan lehet mobilon telefonálni.

A mobilhasználat szabályozásának egyik kitüntetett terepe az iskola, hiszen a fiatalok esetében a kommunikáció szabályai nem kiforrottak - bár ez sok felnőtt esetében is elmondható. Bajorországban azért tiltották be az iskolai mobiltelefon használatot, mert a razziák során a mobiltelefonokon sok felnőtt tartalmat találtak. Jelenleg már a brit iskoláknak is joguk van a tanítási nap kezdetén begyűjteni a mobiltelefonokat.

Remélhetőleg Magyarország nem erre az útra lép, úgy tűnik, mind a pedagógusok, mind a szülők és gyerekek körében kezd kialakulni a mobilhasználati kultúrában egy közös nevező. Nagyon sok iskolában házirendben rögzítik, hogy a mobiltelefonokat az órákon ki kell kapcsolni és azokat a tanítás alatt nem szabad használni, csak a szünetekben. Aki ez ellen vét, attól elveszik a mobiltelefont, amit a szülő vehet át. Ezzel sikerült mind a tanítás rendjét, mind a magántulajdonhoz való jogot tiszteletben tartani.

E közös nevező kialakításában nagy segítséget jelentett az ombudsman állásfoglalása is:

"Egy iskola igazgatóhelyettese azzal a kérdéssel fordult hivatalunkhoz, hogy jogszerűek-e iskolájuk házirendjének a mobiltelefonok használatára vonatkozó rendelkezései. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet 4. § (2) bekezdés i) pontja szerint az iskola szervezeti és működési szabályzata tartalmazza - többek között - a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit.

A fenti rendelkezés alapján a tanítási órák rendjének fenntartása érdekében a házirend azon rendelkezése, miszerint mobiltelefon használata csak a szünetben engedélyezett, elfogadható. A mobiltelefon nem zavarhatja a tanítás rendjét, ezért előírható, hogy azt olyan állapotban kell tartani, hogy ne zavarja a pedagógus és a diákok munkáját.

Ez azonban nem feltétlenül egyezik azzal, hogy becsengetés után ki kell kapcsolni a készüléket. A néma üzemmód előírása esetén a mobiltelefon szintén nem zavarja a tanítás rendjét, a tanuló mégis élni tud a néma telefon adta lehetőséggel, kicsengetés után például értesül arról, ha tanóra közben valaki kereste.

Az igazgató kérésére megvizsgáltuk a házirendnek azon rendelkezését is, miszerint a nevelőnek átadott telefont kizárólag a szülők vehetik át az igazgatóságtól. A házirendben meghatározott azon fegyelmező intézkedésre, amely szerint amennyiben a tanítás rendjét mobiltelefon használatával zavarja a tanuló, azt át kell adni az órát tartó nevelőnek, a tanóra zavartalanságának helyreállítása miatt van szükség. A kicsengetéssel a tanórának vége, a szünetben nem folyik oktatás, amit a telefonhasználat zavarhatna.

Azonban az a tanuló, akinek készülékét az órán elvette a pedagógus, a házirend jelenlegi szabályai szerint nem tud élni azzal a házirendben meghatározott lehetőséggel, amely szerint a szünetben engedélyezett a mobiltelefon használata. A fentiek alapján javasoltuk a házirend jelenlegi szabályainak módosítását arra vonatkozóan, hogy a tanórák alatt a mobiltelefont néma üzemmódban bekapcsolva lehessen hagyni. Amennyiben pedig a tanórán folyó munka zavarása miatt fegyelmező intézkedésként a pedagógus a készüléket elveszi a tanulótól, azt a tanóra végén adja neki vissza. (K-OJOG-93/2005.)"

De vannak iskolák, ahol maguk a diákok is szabályozzák, hogyan is használják a mobiljukat:

"Mindennapi életünk velejárója lett a mobiltelefon. Tudjuk már sokatoknak, van és magatokkal hozzátok az iskolába is, hiszen mindenki szeret dicsekedni azzal mije van. Ezzel még nem olyan nagy a baj. Ám mikor reggel bejöttök a suliba, kérünk titeket, némítsátok le, és persze ne feledkezetek el az SMS jelzőhangról sem. Órán ne telefonáljatok, ne játszatok, ne küldözgessetek üzeneteket, ne fényképezzetek, és ne kamerázzatok. Ezekre ott a szünet. Megkérnénk a portaügyeleteseket, hogy ne csörgessék az órán lévő társaikat!

Úgy gondoljuk, nem kérünk sokat tőletek. Ha ti is szem előtt tartjátok ezeket, és ezek szerint próbáltok viselkedni az iskolában akkor mindannyiunk számára kellemesebb, lehet az együttlét a suliban!"

Tehát ahány ház, annyi szabály. Önöknél mi a helyzet? Ha találkozott valamilyen nagyon kreatív megoldással, kérjük, írja meg nekünk!

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás