IskolaPedagógusOktatáspolitika

Az oktatási jogok biztosa eljárásáról

Az Oktatási Jogok Biztosának Hivatalát az oktatási miniszter hozta létre, hogy elősegítse az oktatás résztvevőit (tanárokat, diákokat, oktatókat, hallgatókat stb.), illetve azok közösségeit megillető, oktatással kapcsolatos állampolgári jogok érvényesítését. Az Oktatási Jogok Biztosának Hivatalát az oktatási jogok biztosa (oktatási ombudsman) vezeti.

Ki tehet panaszt az ombudsmani hivatalnál?

Egyedi ügyben az oktatás bármely résztvevője (tanuló, szülő, pedagógus, hallgató, kutató, oktató, valamint ezek közösségei) panaszt emelhet, amennyiben úgy véli, hogy jogait sérelem érte, illetve jogsérelem veszélye áll fenn. Akkor tehetünk panaszt, ha a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségeket – a bírósági eljárás kivételével – már kimerítettük, és ha a jogsérelem nem régebbi egy évesnél.

Hogyan fordulhatunk az ombudsmanhoz?

Az Oktatási Jogok Biztosának Hivatalához írásbeli illetve szóbeli kérelemmel lehet fordulni. A kérelemben röviden össze kell foglalni a panasz lényegét, és csatolni kell minden, az üggyel kapcsolatos dokumentumot. A kérelmező kérheti nevének bizalmas kezelését (elhallgatását).

Mi történik a panaszunkkal?

Az ombudsmani hivatal köteles minden beadványt megvizsgálni.

Elutasítja a beadványt, ha azt nem az arra jogosult nyújtotta be; ha nem a jogsérelmet követő egy éven belül nyújtotta be; ha nem merített ki minden jogorvoslati lehetőséget; az ügyben bírósági eljárás indult vagy jogerős bírósági határozat született; az adott ügyben az oktatási jogok biztosa már eljárt, és a beadvány nem tartalmaz új tényeket; ha a beadvány név nélkül érkezik; az ügy nem tartozik az oktatási biztos hatáskörébe.

Alaposnak ítélt kérelem esetében az ombudsmani eljárás a következőkből áll:

A beadványban foglaltakat a hivatal nyilatkozattételre elküldi annak az intézménynek vagy magánszemélynek, aki a sérelmezett döntést hozta, illetve elmulasztotta; a feleket írásban felkéri álláspontjaik közelítésére és a kérdés rendezésére.

Amennyiben az intézmény vagy magánszemély a jogsértést vagy annak veszélyét saját hatáskörében nem szünteti meg, az oktatási biztos kezdeményezi annak megszüntetését. Ez akár telefonon, faxon vagy e-mailen is történhet.

Amennyiben az oktatási biztos úgy véli, hogy a kezdeményezés nem vezetett eredményre, ajánlást fogalmaz meg az intézmény és annak felügyeleti szerve felé.

Az oktatási jogok biztosa hivatalból is vizsgálatot indíthat, ha egy jogszabály, intézkedés vagy annak elmulasztása súlyos vagy az állampolgárok nagy csoportját érintő jogsérelmet okoz.

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás