Kérdések
 

Kifüggeszthetik az óvodában a logopédiában részesülők névsorát valamint a gyermekek beszédproblémáját? A gyermek neve mellett a hibásan ejtett betűket?


Szakértőnk válasza:

Kedves Olvasónk!
Az Oktatási Jogok Biztosa egy az Önéhez nagyon hasonló ügyben a következő állásfoglalást adta:

"A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2. számú mellékletében foglaltak szerint a tanulók magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatai az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés szervezőjének, a tanulószerződés kötőjének, illetve, ha az értékelés nem az iskolában történik az iskolának, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés vezetőjének továbbíthatók. Fentiekre tekintettel álláspontunk szerint a tanulók adatai a tanterem falára csak a tanulók beleegyezésével (kiskorú tanuló esetén a törvényes képviselő beleegyezése is szükséges) tehetők ki."

Véleményem szerint a hibásan ejtett hangok ugyancsak a gyermek tudásának értékelésével kapcsolatos adatok, amelyek így védendő személyes adatnak minősülnek.

Az ombudsman több megkeresés következtében foglalkozott a személyes adatok védelmével a közoktatási intézményekben, ezeket itt elolvashatja: http://www.oktbiztos.hu/ugyek/jelentes2005/szemelyes_adatok.html

Bízom abban, hogy sikerül az óvodavezetővel közösen megoldást találniuk, ám ha továbbra is problémája lenne gyermeke személyes adatainak kezelésével, Ön is fordulhat az ombudsmanhoz: http://www.oktbiztos.hu/hogyan/index.html

Üdvözlettel: Sinka Edit
X
Nem születtél anyának! - TeakiadóKamaszmentő - TeakiadóMi bántja a gyerek lelkét? - Teakiadó
Nem születtél anyának! - Teakiadó