Különleges helyzetekFelvételiÉrettségi

Középiskolai érettségi 2010

Desszertek a matematika írásbelin

Rendben lezajlott a matematika írásbeli érettségi. Középszinten 90.679, emelt szinten 2.686 diák tett írásbeli vizsgát. A feladatokban szó esett az autógyártásról, újságolvasási szokásokról és csokoládékról is.

Az Oktatási Hivatal honlapja szerint rendben, mindenféle probléma és fennakadás nélkül zajlottak le a matematika írásbeli érettségi vizsgák. Matematika vizsgatárgyból középszinten angol, francia, horvát, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb és szlovák nyelven, emelt szinten angol, francia és német nyelven is tehettek érettségi vizsgát a tanulók.

A matematika vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 180 percig tartott. A vizsgázók két feladatlapot kaptak, az az I. feladatlapot 45 perc, majd a II. feladatlapot 135 perc alatt oldhatták meg. A feladatlapokon belül a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatták meg az érettségizők az egyes feladatok között.

Az I. feladatlap 10-12 feladatot tartalmazott, amely az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét hivatott ellenőrizni.

A II. feladatlap két részre oszlott. A II/A. rész három feladatot tartalmazott, a feladatok egy vagy több kérdésből álltak.

A II/B. rész három, egyenként 17 pontos feladatot tartalmazott, amelyből a vizsgázó választása szerint kettőt kellett megoldani, és csak ez a kettő értékelhető.

A matematika vizsgatárgy emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tartott. Az írásbeli vizsga két részből állt, és a vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatta meg az I. és a II. rész, illetve az egyes feladatok között.

Az I. részfeladatsor négy feladatból állt. A feladatok több részkérdést is tartalmazhattak.

A II. részfeladatsor öt, egyenként 16 pontos feladatból állt. A vizsgázónak az öt feladatból négyet kellett kiválasztania, megoldania, és csak ez a négy értékelhető.

Vizsgázónként megengedett segédeszközök voltak - közép- és emelt szinten is: függvénytáblázat - egyidejűleg akár többféle is -, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő, melyekről a vizsgázó gondoskodik. Ezeket az eszközöket a vizsgázók a vizsga során egymás között nem cserélhették ki.

Az idén a tavalyival megegyező módon számítják ki az érettségi írásbeli és szóbeli eredményeket. A vizsgán nyújtott teljesítményt százalékban kell meghatározni. A százalékok alapján adják az osztályzatot, valamint ebből számolják ki a felvételi pontokat.

A matematika középszintű vizsga értékelésére speciális szabályok érvényesek. Csak írásbeli vizsgarész van. Ha a vizsgázó eléri a 10 százalékot, de nem éri el a 20 százalékot, szóbeli vizsgával még sikeresen teljesítheti az érettségi vizsgát.

A jeleshez középszinten 80 százalékos, emelt szinten 60 százalékos eredményt kell elérni, míg az elégségeshez mindkét szinten 20 százalékot. Ugyanakkor az elégséges minősítés eléréséhez nem elég az összesen legalább 20 százalékos eredmény, hanem minden vizsgarésznél el kell érni legalább 10 százalékot. Ez vonatkozik az emelt szintű vizsgára is.

A feladatok nem hivatalos megoldási kulcsát a Figyelőnet oldalán olvashatják, a hivatalos megoldókulcs szerda reggel 8 órától érhető el az Oktatási Hivatal honlapján.

 

Kölöknet hozzászólás

aláírás

XA szív vége - Teakiadó