Különleges helyzetekFelvételi

Továbbtanulás

A felvételi eljárás fontos dátumai

A középiskolák október végéig elkészítették a jövő tanévben indítandó tagozataik jegyzékét, és a bekerüléshez szükséges felvételi eljárásukat. Ezzel a nyolcadikos, illetve a középiskolába pályázó negyedikes és hatodikos diákok számára megkezdődött a beiskolázás folyamata. Nézzük, milyen dátumokra kell figyelni!

:

A felvételi eljárás korábban megszokotthoz képest történő változásairól itt olvashatnak...

2008.12.10. A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe. Ehhez a Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi írásbeli felvételit szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára írásbelit szervező középfokú intézmények jegyzékét. Figyelem: a szülőnek ezt a folyamatot az általános iskola segítsége nélkül kell lefolytatni, hiszen a felvételi adminisztráció az általános iskolákban csak februárban zajlik!

2008.12.10. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok benyújtása.

2009.01. 9-10. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a felvételi eljárást megelőző válogatást azonos szempontok és azonos feladatok alapján.

2009.01. 16-17. Pótló válogatási eljárás azon tanulók bevonásával, akik a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának beválogatási eljárásában fel nem róható ok miatt nem tudtak részt venni.

2009.01.23., 14.00 Egységes írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.

2009.01.24., 10.00 Egységes írásbeli felvételi a nyolcadik évfolyamos, általános tantervű képzésre jelentkezők számára a középfokú intézményekben.

2009.01.29., 14.00 Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a nyolcadik évfolyamos, általános tantervű képzésre jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2009.01.30. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő intézmények, a programra benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és az Arany János Programiroda bevonásával - értesítik az érdekelt szülőket, tanulókat és általános iskolákat.

2009.01.31., 10.00 Egységes írásbeli felvételi a tehetséggondozó képzésre jelentkező nyolcadik évfolyamosok számára a középfokú intézményekben.

2009.02.02. Jelentkezés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott iskolákba.

2009.02.05., 14.00 Pótló írásbeli felvételi a tehetséggondozó képzésre jelentkező nyolcadik évfolyamosok számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2009.02.12. Az egységes írásbelit szervező középfokú intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

2009.02.20. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.) Jelentkezés a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott iskolába.

2009.02.23.-03.13. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

2009.03.17. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket.

2009.03. 19-20. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában (ekkor van lehetőség a korábban meghatározott jelentkezési sorrend megváltoztatására). A módosító tanulói adatlapot ezután az iskola megküldi a Felvételi Központnak.

2009.04.20. A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és a tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

2009.04.27. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2009.05. 04-15. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

2009.05.04.-08.31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2009.05.29. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

2009.06.15. Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye (vagy tartózkodási helye) szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének.

2009.06. 22-24. Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

2009.08. 10-28. Beiratkozás az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba.

2009.08. 03-07. Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképző iskolába.

2009.08. 24-25. A tanköteles tanulók beíratása a kötelező felvételt biztosító iskolába (az iskola által meghatározott időben).

2009.09.01. A tanköteles tanulók beíratásának elmulasztásáról a kötelező felvételt biztosító iskola értesíti az illetékes jegyzőt.

 

 

Kölöknet hozzászólás

aláírás
 
X
Kamaszmentő - TeakiadóNem születtél anyának! - TeakiadóMi bántja a gyerek lelkét? - Teakiadó