Különleges helyzetekFelvételiKözépiskola

Középiskolai felvételi 2012

Ma kezdődnek az írásbeli vizsgák

Pénteken megkezdődnek a középfokú iskolák központi írásbeli felvételi vizsgái. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint írásbelit 506 intézmény szervez, és azokon több mint 70 ezren vesznek majd részt.

A hivatal MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleménye szerint a 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumokba jelentkezők számára január 20-án 14 órától, a 9. évfolyamon az általános tantervű képzésre és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára január 21-én 10 órától kell a vizsgákat megszervezni.

Központi írásbeli felvételi vizsgát összesen 506 intézmény szervez, a vizsgákra közel 70.200 diák mintegy 73.400 vizsgajelentkezését rögzítették a középiskolák. A 9. évfolyamos általános középiskolai tantervű intézménybe 61 ezer, tehetséggondozó gimnáziumokba mintegy 3.200, a 6 évfolyamos gimnáziumokba mintegy 5.200, a 8 évfolyamos gimnáziumokba mintegy 4.000 diák adott be jelentkezést.

A 9. évfolyamra történő beiskolázás során magyar nyelv és matematika tantárgyakból különböző feladatlapok készülnek azoknak, akik az általános tantervű középfokú iskola 9. évfolyamára, illetve akik tehetséggondozó középiskola 9. évfolyamára jelentkeznek. A 9. évfolyamra történő beiskolázás során mindkét tantárgyból kétfajta vizsga letételére van lehetőség. 

A 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumok írásbeli felvételi vizsgáján szintén magyar nyelvi és matematika vizsgákat rendeznek. Ezen iskolák közül azok kérhetik a központi írásbeli vizsgán való részvételt egyik vagy mindkét tantárgyból, és szervezhetik meg azt, ahol a fenntartó hozzájárult a felvételi vizsgáztatáshoz, a központi írásbeli megíratásához, és az előző három év átlagában a jelentkezők létszáma legalább másfélszerese volt az adott évfolyamokra felvehetők létszámának. 

A 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás írásbeli vizsgáit a magyar nyelvi és matematikai kompetenciákat mérő központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó feladatlapok alapján, országosan egységes eljárásrend szerint szervezik meg.
A magyar nyelvből és matematikából készített központi írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani.
A feladatlapokra vonatkozóan tájékoztató található a www.oh.gov.hu honlapon a Közoktatás/Középfokú beiskolázás/Aktuális beiskolázási időszak (2011/2012. tanév) menüpontban.

A pótló írásbeli vizsgát a 8 és 6 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a 9. évfolyamra az általános tantervű képzésre, valamint a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára január 26-án 14 órától tartják. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú és fajtájú központi írásbeli vizsgát. A 9. évfolyamra jelentkező tanulók az általános követelmények szerinti és a tehetséggondozó követelmények szerinti vizsgákon is részt vehetnek.

A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt - diákigazolványt vagy személyi igazolványt - kell magukkal vinniük. A központi írásbeli vizsga során - körzőn és vonalzón kívül - semmiféle segédeszköz (például számológép) nem használható. A felvételi feladatlapokat tollal kell kitölteni.

A központi írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti. Ehhez az írásbelit követő nyolc napon belül - egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítania az iskolának. A megtekintéskor az iskola a feladatlapokról a vizsgázó vagy szülője kérésére és költségére másolatot készít. A megtekintéskor lehetséges az elektronikus másolat készítése is például digitális fényképezőgéppel.
A vizsgázó és szülője a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén az értékelésre írásban észrevételt tehet, amelyet a megtekintést követő első munkanap végéig - 16 óráig - adhat le az iskolában. A fentiekről a vizsgázókat az írásbeli vizsgák megkezdése előtt a vizsgát szervező iskolának tájékoztatnia kell. A jogszabály arra nem ad lehetőséget, hogy a tanuló által megoldott, a középfokú iskola által értékelt feladatlapot vagy annak fénymásolatát másik középfokú iskola bekérje és felülvizsgálja, újraértékelje. Az egyes iskolák felvételi vizsgáján belül azonban az írásbeli vizsgán elért pontszám eltérő súllyal szerepelhet.

A központi írásbeli eredményéről a vizsgát szervező középfokú iskola február 9-éig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola bélyegzőjével és az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített értékelőlapot minden tanulónak átadja. 

MTI hír nyomán

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás