Különleges helyzetekFelvételiKözépiskola

Hogyan tovább?

Tudnivalók a középfokú felvételi eljárás rendjéről

2011. január 21 - február 3. között rendben lezajlottak a középiskolai központi írásbeli felvételik, amelynek eredményéről február 10-ig minden érintett tanulót értesített a felvételit szervező intézmény. Mire ezek a sorok megjelennek, a diákoknak már el kellett dönteniük, melyik iskolában szeretnék majd folytatni tanulmányaikat. Kitöltötték a jelentkezési lapot, illetve a tanulói adatlapot, és leadták az általános iskolájukban.

Az általános iskolák február 18-ig küldik el a jelentkezési lapokat a középiskolákba, a tanulói adatlapokat pedig a Felvételi Központba. Ez utóbbiakból másolatot készít, amelyet őriznie kell az esetleges módosító adatlap kitöltéséhez. (A jogszabály lehetővé teszi, hogy a nem nyolcadikos jelentkezők közvetlenül a középfokú intézménybe, illetve a Felvételi Központba küldjék a jelentkezésüket.)

Mi történik ezután?

Ideiglenes felvételi jegyzék készül
A középiskolák a megkapott jelentkezési lapok adatait adatbázisba rendezik. Ők csak azt tudhatják, kik és milyen tanulmányi területeket jelöltek meg az iskolában. Arról, hogy hányadik helyen, nem kapnak információt.

A tanulói adatlapok feldolgozása a Felvételi Központban történik. Ennek alapján készíti el a KIFIR az Ideiglenes felvételi jegyzéket. Ez tanulmányi területenként tartalmazza a jelentkezők betűrendbe szedett névsorát.

A középfokú intézmények az ideiglenes felvételi jegyzékbe vezetik be az adott diák rangsorszámát - vagyis, hogy a felvételi pontszámok alapján hányadik helyen áll az iskolai listában -, vagy „E” betűvel megjelölik azokat, akiknek a felvételét elutasítják. Az elutasítással azt fejezi ki az igazgató, hogy a felvételre jelentkező nem teljesítette a felvétel iskolai követelményeit, s még abban az esetben sem kívánja felvenni, ha a keretlétszámot nem sikerül betöltenie.

Az ideiglenes iskolai felvételi jegyzéket 2011. március 16-ig kell nyilvánosságra hozni. Addigra a szóbeli felvételik is befejeződnek, és azok eredményeit hozzá lehet adni a pontszámokhoz.

A KIFIR jegyzékének tartalmát össze is kell vetni a középiskola saját adatbázisával, mert így könnyebben kiderülhet, ha például valakinek elkeveredett a jelentkezési lapja, esetleg nem jól töltött ki valamit. Ilyenkor még van lehetőség a hiánypótlásra vagy a hiba kijavítására.

 A jelentkezés módosításának lehetősége
Az ideiglenes felvételi jegyzék ismeretében a diákoknak lehetőségük van a korábbi továbbtanulási szándékuk megváltoztatására. Ezt március 17-én és 18-án tehetik meg az általános iskolájukban, a Módosító tanulói adatlap kitöltésével. Akik a tanulói adatlapjukat közvetlenül a Felvételi Központba küldték, azok a módosítást is nekik juttassák el.

Fontos, hogy a változtatás nem akárhogyan történhet. Nem lehet olyan középiskolát beírni, amely az eredeti tanulói adatlapon nem szerepelt. Nem lehet a beírt tanulmányi területek közül egyet sem kitörölni. De szabadon lehet a tanulói adatlapon feltüntetett iskolák és tanulmányi területek sorrendjén változtatni. És lehet a választott középiskolákban új tanulmányi területet megjelölni - például matek tagozat helyett angolt -, ha az adott középfokú intézmény abba beleegyezett.

A módosításokkal kiegészített új listára az intézmények igazgatói bejegyzik a rangsorszámot vagy az esetleges elutasítást.

Abban az esetben, ha két vagy több jelentkező a felvételi eljárás során azonos pontot kapott, akkor a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. számú mellékletének 7.2. pontjában foglaltak szerint kell eljárni. A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, illetve akinek sajátos helyzete ezt indokolja. A sajátos helyzetet, annak beszámítását az iskola Házirendjében kell szabályozni.

Április 17-ig kell elkészíteniük a középiskolák igazgatóinak a végleges felvételi jegyzéket, amelyen feltünteti az egyes tanulmányi területekre felvehető tanulók létszámát is.

Az egyeztetett felvételi jegyzék kialakítása
A Felvételi Központ a végleges felvételi jegyzékek és a tanulói adatlapok egyeztetése alapján állapítja meg, hogy melyik tanulót melyik iskolába és melyik tanulmányi területre vettek fel. A KIFIR rendszere három szempontot vesz figyelembe: milyen tanulmányi területeken van rangsorszáma a tanulónak (tehát elméletileg hol felelt meg a felvételi követelményeknek), hányadik helyen jelölte meg a diák az adott tanulmányi területet, és mennyi az adott területre a felvehető tanulók száma.

Így történhet meg például, hogy valaki 16. helyen áll az angol tagozaton, 45. helyen a matekon, és mégis a matekra veszik fel, mert azt jelölte meg első helyen, és belefért a 30 fős osztálylétszámba.

Tájékoztatás a középfokú felvételi eljárás eredményéről
A középfokú iskolák 2011. április 18-áig kapják meg a Felvételi Központtól az egyeztetett felvételi jegyzéket. Csak ez alapján kezdhetik meg a hozzájuk jelentkezett tanulók értesítését arról, hogy felvették-e vagy sem. 2011. április 27-ig a diákoknak minden olyan helyről meg kell kapniuk a tájékoztatást, ahová jelentkezési lapot adtak be.

Jogszabályellenes az egyeztetett felvételi jegyzék alapján felvett tanulók listájában nem szereplő tanulóknak is felvételüket jelző levelet küldeni, hiszen ezeket a tanulókat feltételezhetően egy másik helyre vették fel.

Aki többet akar megtudni erről a bonyolult eljárási rendről, az az Oktatási Hivatal oldalán tájékozódhat:

Felvételi a középfokú iskolákban a 2010/11. tanévben (tájékoztató kiadvány)

A középfokú beiskolázással kapcsolatos feladatok, határidők a 2010/11. tanévben.

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás