Óvoda

Modellértékű nevelési program a II. kerületben

Az önkormányzat új, Kadarka utcai óvodája

Kiemelt helyszín a sajátos nevelési igényű gyerekek integrációjának

A kölöknet fontosnak tartja, hogy olyan iskolákra, óvodákra is felhívja a figyelmet, amelyek az alternatív, egyéni igény-központú, elfogadó szemléletű módszereket helyezik előtérbe, szemben a hagyományos, frontális oktatással, neveléssel.   

A II. kerületi nevelési intézmények Kadarka utcai új óvodája éppen ilyen, amelyek programjában az ép és sérült gyerekek együttműködésén, együttnevelésén, kreativitásuk fejlesztésén van a hangsúly. Minderről azon a – sajtó jelenlétével megvalósult – kerekasztal-beszélgetésen volt szó, amelyet pedagógusok és szülők részvételével kedden tartottak a II. Kerületi Önkormányzat szervezésében. Az óvoda felépítéséhez az önkormányzat a Széchenyi 2020 program keretében 400 millió forintos vissza nem térítendő támogatást is kapott.

„A II. kerületben van egy határozott értékrend, amely mentén gondolkodunk, és elindítjuk a fejlesztéseinket, és ez mozgat bennünket ebben az esetben is” – mondta Dr. Láng Zsolt polgármester, aki szerint nincs általános érvényű modell arra, hogyan lehet egészséges, egymásra figyelő társadalomban felnőni, ehhez a szakemberek tudására, módszereire van szükség.

Ezekből több is elhangzott a beszélgetés során. Kókayné Lányi Marietta, a kerületben működő, az inkluzív módszert évtizedek óta alkalmazó Gyermekek Háza pedagógiai vezetője hangsúlyozta, minden gyerekre fejlesztő hatással van, ha ezzel módszerrel nevelik. „Az inklúzió során folyamatos a gyerekek között a kooperáció és a kommunikáció, egymás segítése. Kutatások azt is bizonyítják, hogy az inkluzív nevelés során mindenki jobb tanulmányi eredményeket ér el” – tette hozzá. Harsányi Eszter, a Nestingplay társadalmi vállalkozás vezetője – akinek második gyermeke súlyos epilepsziával született, vállalkozása pedig olyan program, amelynek rendszerében a játék, a játszótér az integrálás elsődleges eszköze – hasonlóan fogalmazott: „Együtt játszani egy eltérő viselkedésű gyerekkel hihetetlen kooperációt igényel”. Ehhez kapcsolódva Tihanyi Dominika tájépítész, az új óvoda környékén kialakítandó több ezer négyzetméteres Pokorny Közösségi Liget egyik tervezője arról beszélt, hogy ennél a projektnél a játszótér és a közpark tervezésénél már jelen van az – egyéként még nem jellemző – inkluzív szemlélet, azaz az ép és a sérült gyerekek itt egyaránt tudják majd használni ugyanazokat az eszközöket. A Gyarmati Dezső Uszodát vezető Drávucz Rita kislánya a Mozgásjavító Óvodába járt; a szakember azt emelte ki, hogy a különleges bánásmódot igénylő gyermekek a sport által közös élményekkel gazdagodhatnak. A szakemberek a beszélgetés során több konkrét esetet is említettek, amelyeknél az egyéni igény-központú nevelés, az inkluzív szemlélet jelentős szerepet játszott.

A II. Kerületi Önkormányzat az utóbbi években többek között éppen a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének célját tartotta szem előtt, amikor jelentős infrastruktúra-fejlesztéseket hajtott végre. Ennek része volt egyebek mellett számos bölcsőde és óvoda felújítása, bővítése, energetikai korszerűsítése. Az óvodai szolgáltatásokkal pedig a családok igényeihez igyekszik alkalmazkodni a kerület: valamennyi intézmény egyedi pedagógiai program szerint működik, így a szülők dönthetik el, hogy például a nyelvi, a környezetismereti, a kézműves vagy épp a mozgásközpontú nevelést részesítik-e előnyben.

A most elkészült, megújuló energiával és csapadékvíz-hasznosítással működő, 100 férőhelyes, 1167 négyzetméteres Kadarka Utcai Óvoda – amelyet hamarosan birtokba vesznek a gyerekek – kiemelt helyszíne lesz a II. kerületben megvalósuló egyéni igény-központú nevelésnek: ép és sérült gyerekek egy óvodai csoportba járnak majd, az udvari játszóeszközöket is úgy alakították ki, hogy lehetőséget biztosítsanak mindenkinek a közös, kreatív játékra. Emellett speciális, csak a fejlesztésre, egyéni foglalkozásokra használható helyiségeket is kialakítottak. A II. Kerületi Önkormányzat a törvényi előírásokon felül biztosítja a szükséges szakemberlétszámot – pedagógiai asszisztens, pszichológus, logopédus –, hogy a gyerekek fejlesztése maradéktalanul megvalósulhasson.

Bővebb információ a II. Kerületi Önkormányzat honlapján, a www.masodikkerulet.hu -n olvasható.

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás