ÓvodaAlternatív óvoda

Alternatív pedagógiák

A Lépésről lépésre programról

A Lépésről lépésre óvodai és iskolai program célja, hogy segítse a gyermekeket az aktív, önirányításon és önálló döntéseken, egyéni és közösségi felelősségvállaláson alapuló magatartás kialakításában. Az utóbbi tíz évben számos óvodában és általános iskolában is meghonosították a programot, amely egyre népszerűbb a családok és a pedagógusok körében.

A pedagógus szerepe

A Lépésről-lépésre programban a pedagógus elsősorban a tanulási folyamat segítője, azaz facilitátor. Megőrzi, felkelti, és folyamatosan fenntartja a tanulási kedvet. Segíti, támogatja, szervezi a gyerekek önálló tapasztalat-  és ismeretszerzését, biztosítja a sikeres tanulás feltételeit, az iskolai és az azon kívül szerzett tapasztalataik integrációját. Minden eszközzel törekszik a gyerekek mélyebb megismerésre, az egyéni különbségekre építve tervezi meg a pedagógiai folyamatokat.

Tanulókörnyezet

A gyermekek életkori sajátosságaihoz, szükségleteihez igazodó bútort, berendezést és eszközöket úgynevezett "tevékenységközpontokban” helyezik el. Az osztálytermekben író, olvasó, matematika, művészeti és természetismereti „sarkokat”rendeznek be. Itt szabadon, a gyerekek számára mindig elérhetően található meg minden anyag és eszköz, amelyre a tevékenységekhez a gyerekeknek szükségük lehet. A megszokott eszközökön kívül különböző „kincsgyűjtemények”, játékok, saját készítésű tárgyak, növények, terrárium, akvárium gazdagítja az élményszerzés lehetőségét. Ezeket a gyerekek önállóan tartják rendben. Egy nagy szőnyegen ülve történik a közös beszélgetés, a mesehallgatás, valamint a tevékenységek indítása és összegezése. A terem falait a gyerekek szemmagasságban elhelyezett művei díszitik.

Tanulásszervezés

Az időkeretek rugalmasan alkalmazkodnak a gyerekek pillanatnyi állapotához, szükségleteihez. A napi és a heti időbeosztást kezdetben piktogramokkal, majd szöveggel, olvasógyakorlatként is felhasználva jelzik a gyerekeknek. A közös munkát a reggeli nyitó- és a délutáni záróbeszélgetések foglalják keretbe. A tanulás egy része projektekben történik, amely a különböző műveltségterületeket változatos tevékenységek keretében, összefüggésekben ismerteti meg. Az egyéni naplóírás, a saját "könyvek” készítése, a szituációs- és drámajátékok érdekessé, vonzóvá, örömtelivé teszik az iskolai tanulást, felszabadítják a szorongásokat, kibontakoztatják a kreativitást. A munka többnyire párokban, csoportokban, a kooperatív tanulás módszereit alkalmazva történik, ami tág teret biztosít a szociális tanulás számára.

Kapcsolat a szülőkkel

A program hisz a pedagógusok és a szülők közös felelősségében. A szülőket bevonják az osztály életébe; iskolán kívüli programok szervezésével, érdekes foglalkozások vezetésével, gyűjteményeikkel gazdagítják a csoport tapasztalatait, s ők is közvetlen tapasztalatot szerezhetnek saját gyermekükről. Az iskolai és a családi szocializáció egymásra épül, kiegészíti egymást.

A Lépésről lépésre (Step by Step) programot a ’90-es években dolgozták ki amerikai szakemberek, a reformpedagógiák legnevesebb képviselői – többek között Montessori és Freinet – munkássága alapján. A hazai megvalósításról és a programban részt vevő iskolákról bővebben az  Ec-Pec Alapítvány honlapján olvashatnak.

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás