ÓvodaCsaládi napközi

Dr. Mátay Katalin olvasónk levele

A családi napközi célja és feladatai

Dr. Mátay Katalin a Magyarországi Családi Napközik Közhasznú Egyesületének elnöke az alábbi levélben válaszolt a Kölökneten nemrégiben megjelent „Nem azonos az óvoda és a családi napközi” című cikkre. Írásában részletesen kifejti eme intézményforma célját és indítattásait, valamint feladatait és előnyeit. Ki működtethet családi napközit? Milyen előképzettség és infrastrukturális háttér szükséges hozzá? Ezekre a kérdésekre kaphatunk részletes válasz Katalin leveléből.

"A családi napközi a gyermekvédelmi törvény által szabályozott, a gyermekjóléti alapellátás körébe tartozó szolgáltatás, mely kis létszámú gyermekcsoport napközbeni ellátását hivatott szolgálni. Kialakításához, felszereléséhez, a szolgáltatást nyújtók kiválasztásához és a szolgáltatás működéséhez a gyermekvédelmi törvény és végrehajtását szolgáló jogszabályok keretet adnak, melyet minden fenntartónak be kell tartani.

Tehát a családi napközi a család számára egy gyermekjóléti, választható szolgáltatás, segíti a családot abban, hogy 20 hetes - 14 éves korú gyermeke számára megfelelő gondozást-nevelést, a gyermek korának megfelelő, tapasztalást és tanulást lehetővé tevő felügyeletet, tartalmas szabadidő eltöltést és megfelelő élelmezést biztosítson arra az időre, amíg a szülő dolgozik, vagy valamilyen oknál fogva napközben nem tud a gyermekről gondoskodni.

A közel két évtizedes tanfolyam-szervezési tapasztalat és a gyakorlat bizonyítja azt, hogy sok pedagógus – kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító és tanár – dolgozik a családi napközikben, az egyéb végzettségűek a szükséges tudást a családi élet, a saját gyermek nevelése során szerezték meg.

Ha valaki erre a feladatra vállalkozik, akkor a szakképzésben és a családban megszerzett tudása és tapasztalat mellett el kell végeznie egy a 40 órás tanfolyamot. A felkészítés a családi napközi ismérveivel, a létesítés szabályaival, a működtetés, gazdálkodás, az adminisztráció összefüggéseivel ismerteti meg a hallgatót, tanítja azt, hogy a napi munka feltételeit, a gyermekek napközbeni életét a gyermekek korához, igényeihez, szükségleteihez igazodva kell megtervezni és végezni, segítve az egyes gyermek testi, lelki és szociális fejlődését.

Csak akkor kap a szolgáltatás működési engedélyt, ha a szakmai program hitelt érdemlően bizonyítja a megfelelő feltételeket és a napirend összeállításánál a gyermekek nevelésében elvárt gyakorlatot.

Mit várhat el a családi napközi szolgáltatástól a szülő, ha családi napközibe íratja gyermekét:

  1. A család szükségletéhez igazítható, nagyon rugalmas szolgáltatást mind a nyitvatartási időben, mind a szolgáltatást igénylő napokban, napszakokban;
  2. A gyermekek korának megfelelő, egészséges testi és lelki fejlődését szolgáló teret, bútorzatot, játékokat, szabad levegőn tartózkodás, mozgás, játék lehetőségét;
  3. A gyermekek korának megfelelő napirendet, melybe a szakember beépíti és használja a professzionális tudását, a gyakorlatban megszerzett gyermeknevelési tapasztalatát;
  4. A kis gyermeklétszámot, ahol a gondoskodás, a gyermeki tapasztalás és tudás megszerzésének lehetősége személyre szabott, az adott kisgyermek fejlettsége, szükséglete, igénye maximálisan figyelembe vett. A kis létszámú gyermekcsoport és a gyermeknevelésben jártas szakember tudása különösen azoknak a gyermekeknek adhatja meg a megfelelő fejlődés és a felzárkóztatás esélyét, akik az átlagtól eltérően fejlődnek, ezért egyéni foglalkozást, nagyobb odafigyelést igényelnek. Ez 5-7 gyermekszám mellett megfelelően biztosítható, míg egy intézményi (bölcsőde, óvoda, iskolai napközi) csoport magas létszáma az eredményt ronthatja.
  5. A szabályba foglalt gyermeklétszámot és szolgáltatók számát – maximum 7 gyermek, ehhez rendelt 2 fő dolgozó;
  6. Családi élelmezést, ahol a négyszeri étkezésnél figyelembe lehet venni a speciális igényeket,
  7. A rendszeres – a jogszabályi feltételeknek és a szakmai elvárásoknak való megfelelés – hatósági és szakmai ellenőrzését;
  8. A családdal egyeztetett szakmai munka megállapodásban rögzítését;
  9. A térítési díjra vonatkozó szabályok betartását;
  10. A gyermeki jogok betartását és a szülő panaszjogának biztosítását. 

A családi napközi nem bölcsőde, nem óvoda és nem iskolai napközi. Nem kívánunk összehasonlítani egyetlen intézményt sem a családi napközi szolgáltatással.

Hiszünk abban, hogy a szülő ismeri legjobban a gyermekét és a jövőben is élhet azzal a jogával, hogy szükségleteik, igényeik és lehetőségeik ismeretében megválaszthatja azt a szolgáltatási formát vagy intézményt, ami a rendelkezésére áll az iskolára való felkészítést megelőző időszakban."

 

                                                Dr Mátay Katalin

                                                Magyarországi Családi Napközik Közhasznú Egyesületének elnöke

Hasonló tartalmakért iratkozz fel ingyenes hírlevelünkre!
 

Kölöknet hozzászólás

aláírás